Cho Hình Thang Abcd Đáy Nhỏ Ab Đáy Lớn Cd

     

Cho hình thang cân nặng (ABCD) gồm đáy nhỏ (AB), đáy mập (CD). Biết (AB = AD) với ( an widehat BDC = dfrac34). Tính $cos widehat BAD$.Bạn vẫn xem: đến hình thang abcd đáy nhỏ dại ab đáy to cd

- call $E$ là hình chiếu vuông góc của (B) trên $DC$. Đặt $AB = AD = BC = x$.

Bạn đang xem: Cho hình thang abcd đáy nhỏ ab đáy lớn cd

- Tính (EC) theo (x) suy ra (cos widehat BCD) và (cos widehat BAD = - cos widehat BCD)


*

Gọi $E$ là hình chiếu vuông góc của (B) trên $DC$. Đặt $AB = AD = BC = x$.

Ta tất cả (EC = dfracDC - x2) (left( 1 ight)).

Trong tam giác vuông (BDE) ta có: ( an widehat BDC = dfrac34) ( Leftrightarrow ) (dfracBEED = dfrac34) ( Leftrightarrow ) (BE = dfrac34ED)

( Leftrightarrow ) (BE = dfrac34left( DC - dfracDC - x2 ight))( = dfrac38left( DC + x ight)) (left( 2 ight)).

Trong tam giác vuông (BEC) ta có (BC^2 = EC^2 + BE^2) (left( 3 ight)).

Thay (left( 1 ight)), (left( 2 ight)) vào (left( 3 ight)) đổi khác ta được: (39x^2 + 14DC.,x - 25DC^2 = 0) ( Leftrightarrow ) (x = dfrac2539DC) hay (DC = dfrac3925x). Khi đó (EC = dfrac725x).

Xem thêm: 15 Kiểu Tóc Dự Tiệc Đẹp Nức Nở Không Thể Bỏ Qua, Các Kiểu Tóc Đẹp Dễ Làm Khi Đi Dự Tiệc

Mặt khác: $cos widehat BAD$( = - cos widehat BCE)( = - dfracECBC = - dfrac725)

Đáp án phải chọn là: b

...

Bài tập tất cả liên quan

Tổng phù hợp câu xuất xắc và khó khăn chương 8 Luyện ngay

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Tam giác $ABC$ vuông cân nặng tại (A) cùng nội tiếp trong đường tròn vai trung phong (O) bán kính (R). Call (r) là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác $ABC$. Khi đó tỉ số (dfracRr) bằng

Cho tam giác đa số (ABC) cạnh (18, mcm). Tập hợp các điểm (M) vừa lòng đẳng thức (left| 2overrightarrow MA + 3overrightarrow MB + 4overrightarrow MC ight| = left| overrightarrow MA - overrightarrow MB ight|) là

Muốn đo độ cao của tháp chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận tín đồ ta rước hai điểm $A$ cùng $B$ xung quanh đất có khoảng cách $AB = 12, mm$ thuộc thẳng sản phẩm với chân $C$ của tháp để tại vị hai giác kế. Chân của giác kế có độ cao $h = 1,3, mm$. Call $D$ là đỉnh tháp với hai điểm (A_1), (B_1) cùng thẳng mặt hàng với (C_1) thuộc chiều cao $CD$ của tháp. Tín đồ ta đo được góc (widehat DA_1C_1 = 49^circ ) cùng (widehat DB_1C_1 = 35^circ ). Tính độ cao $CD$ của tháp.


Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao (5, mm). Từ vị trí quan gần kề (A) cao (7, mm) so với phương diện đất, hoàn toàn có thể nhìn thấy đỉnh (B) cùng chân (C) của cột ăng-ten bên dưới góc (50^circ ) với (40^circ ) so với phương nằm hướng ngang (như hình vẽ bên). Chiều cao của tòa công ty (được làm cho tròn cho hàng phần mười) là:


Cho tam giác $ABC$ có $a = 5$ $ mcm$, $c = 9$ $ mcm$, $cos C = - dfrac110$. Tính độ dài con đường cao $h_a$ hạ từ bỏ $A$ của tam giác $ABC$.

Cho con đường tròn trọng tâm (O) bán kính (R) và điểm (M) thỏa mãn nhu cầu (MO = 3R). Một đường kính (AB) đổi khác trên đường tròn. Giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức (S = MA + MB).

Xem thêm: Biển Số Xe Tỉnh Hà Nam Là Bao Nhiêu? Cách Nhận Biết Theo Từng Huyện, Thành Phố

Từ một miếng tôn có hình trạng là nửa con đường tròn bán kính $1; mm$, bạn ta giảm ra một hình chữ nhật. Hỏi hoàn toàn có thể cắt được miếng tôn có diện tích lớn nhất là bao nhiêu?


Cho (overrightarrow u = overrightarrow a + 3overrightarrow b ) vuông góc với (overrightarrow v = 7overrightarrow a - 5overrightarrow b ) với (overrightarrow x = overrightarrow a - 4overrightarrow b ) vuông góc cùng với (overrightarrow y = 7overrightarrow a - 2overrightarrow b ). Khi đó góc giữa hai vectơ (overrightarrow a ) cùng (overrightarrow b ) bằng

Đoạn trực tiếp $AB$ gồm độ dài $2a$, $I$ là trung điểm (AB). Lúc (overrightarrow MA .overrightarrow MB = 3a^2). Độ dài $MI$ là:

Cho tam giác $ABC$ đều cạnh bởi $a$. Tập hợp các điểm $M$ vừa lòng đẳng thức $4MA^2 + MB^2 + MC^2 = dfrac5a^22$ nằm trên một con đường tròn $left( C ight)$ có bán kính $R$. Tính (R).