Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình thang vuông tại a và b

     

Cho hình chóp (S.ACBD) bao gồm đáy (ABCD) là hình thang vuông trên (A) cùng (B). ở kề bên (SA) vuông góc cùng với đáy, (SA = AB = BC = 1), (AD = 2). Tính khoảng cách (d) tự điểm (A) cho mặt phẳng (left( SBD ight)).

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình thang vuông tại a và b


Sử dụng phương thức kẻ chân mặt đường cao từ điểm đến lựa chọn mặt phẳng (lý thuyết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng) để khẳng định khoảng phương pháp từ một điểm đến chọn lựa mặt phẳng


*

Trong (ABCD) kẻ (AE ot BD), trong (SAE) kẻ (AK ot SE,,,,left( 1 ight)).

Ta có: (left{ eginarraylBD ot AE\BD ot SAendarray ight. Rightarrow BD ot left( SAE ight) Rightarrow BD ot AK,,,,left( 2 ight))

Từ (1) cùng (2) ( Rightarrow AK ot left( SBD ight) Rightarrow dleft( A;left( SBD ight) ight) = AK.)

Tam giác vuông (ABD), gồm (AE = dfracAB.ADsqrt AB^2 + AD^2 = dfrac2sqrt 5 5).

Tam giác vuông $SAE$, tất cả $AK = dfracSA.AEsqrt SA^2 + AE^2 = dfrac23$.

Vậy (dleft( A;left( SBD ight) ight) = AK = dfrac23).


Đáp án cần chọn là: a


...

Bài tập có liên quan


Khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa một mặt phẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác cạnh $BC = a,,,AC = 2asqrt 2 $, góc $widehat ACB = 45^0$. Kề bên $SB$ vuông góc với mặt phẳng $(ABC).$ Tính khoảng cách từ điểm $A$ mang đến mặt phẳng $(SBC).$


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình chữ nhật bao gồm $AB = asqrt 2 $. Bên cạnh (SA = 2a) vàvuông góc với mặt dưới (left( ABCD ight)). Tính khoảng cách (d) tự (D) đến mặt phẳng (left( SBC ight)).


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy là hình thang vuông tại (A) và (B), (AD = a,) (AB = 2a,) (BC = 3a,) (SA = 2a), (H) là trung điểm cạnh (AB), (SH) là mặt đường cao của hình chóp (S.ABCD). Tính khoảng cách từ điểm (A) đến mặt phẳng (left( SCD ight)).


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy (ABCD) là hình vuông cạnh bởi $a$. Cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy, $SB$ thích hợp với dưới mặt đáy một góc $60^circ $. Tính khoảng cách (d) từ bỏ điểm $D$ mang lại mặt phẳng $left( SBC ight)$.


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình vuông vắn tâm (O), cạnh (a.) ở bên cạnh (SA = dfracasqrt 15 2) với vuông góc với mặt dưới (left( ABCD ight).) Tính khoảng cách (d) từ bỏ (O) mang đến mặt phẳng (left( SBC ight).)


Cho hình chóp $S.ABC$ gồm đáy $ABC$ là tam giác phần lớn cạnh $a$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng $left( ABC ight)$; góc giữa đường thẳng $SB$ và mặt phẳng $left( ABC ight)$ bởi $60^0$. Hotline $M$ là trung điểm của cạnh $AB$. Tính khoảng cách (d) từ $B$ mang đến mặt phẳng $left( SMC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác hầu như cạnh $a$. Sát bên $SA = asqrt 3 $ và vuông góc với dưới mặt đáy $left( ABC ight)$. Tính khoảng cách $d$ tự $A$ mang lại mặt phẳng $left( SBC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABC$ gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $A$, $AB = a, m AC = asqrt 3 $. Tam giác $SBC$ các và phía trong mặt phẳng vuông cùng với đáy. Tính khoảng cách $d$ trường đoản cú $B$ đến mặt phẳng $left( SAC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, các sát bên của hình chóp cân nhau và bằng $2a$. Tính khoảng cách $d$ tự $A$ đến mặt phẳng $left( SCD ight)$


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh bằng $1$. Tam giác $SAB$ đều và phía bên trong mặt phẳng vuông góc với đáy $left( ABCD ight)$. Tính khoảng cách $d$ từ $A$ đến $left( SCD ight)$.


Cho hình chóp tứ giác các $S.ABCD$ bao gồm cạnh đáy bằng $1$, cạnh bên hợp với dưới mặt đáy một góc $60^0$. Tính khoảng cách (d) từ $O$ mang đến mặt phẳng $left( SBC ight)$.

Xem thêm: Hướng Dẫn Dùng Chỉ Nha Khoa Bài Bản, Sử Dụng Chỉ Tơ Nha Khoa Đúng Cách


Cho hình chóp (S.ACBD) có đáy (ABCD) là hình thang vuông trên (A) và (B). Sát bên (SA) vuông góc với đáy, (SA = AB = BC = 1), (AD = 2). Tính khoảng cách (d) từ điểm (A) mang đến mặt phẳng (left( SBD ight)).


Cho hình chóp tam giác rất nhiều $S.ABC$ gồm cạnh đáy bằng $a$ và ở kề bên bằng $dfracasqrt 21 6$. Tính khoảng cách (d) từ bỏ đỉnh $A$ mang đến mặt phẳng $left( SBC ight)$ .


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình thang vuông tại (A) và (B), $AD = 2BC,$ $AB = BC = asqrt 3 $. Đường thẳng (SA) vuông góc với phương diện phẳng (left( ABCD ight)). Hotline (E) là trung điểm của cạnh (SC). Tính khoảng cách (d) từ bỏ điểm (E) mang đến mặt phẳng (left( SAD ight)).


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình chữ nhật với (AB = a, m AD = 2a). Sát bên (SA) vuông góc cùng với đáy, góc thân (SD) cùng với đáy bởi (60^0.) Tính khoảng cách (d) trường đoản cú điểm (C) cho mặt phẳng (left( SBD ight)) theo (a).


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật cùng với $AC = 2a, m BC = a$. Đỉnh $S$ cách

đều các điểm $A, m B, m C$. Tính khoảng cách (d) trường đoản cú trung điểm $M$ của $SC$ đến mặt phẳng $left( SBD ight)$.


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình thoi cạnh (a). Tam giác (ABC) đều, hình chiếu vuông góc (H) của đỉnh (S) trên mặt phẳng (left( ABCD ight)) trùng với trọng tâm của tam giác (ABC). Đường trực tiếp (SD) phù hợp với mặt phẳng (left( ABCD ight)) góc (30^0). Tính khoảng cách (d) trường đoản cú (B) đến mặt phẳng (left( SCD ight)) theo (a).


Cho hình chóp $S.ABCD$, lòng $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$. Hình chiếu vuông góc của $S$ xung quanh phẳng $left( ABCD ight)$ là điểm $H$ trùng cùng với trung điểm của $AB$, biết $SH = asqrt 3 $. Gọi $M$ là giao điểm của $HD$ với $AC$. Tính khoảng cách từ điểm $M$ cho mặt phẳng $left( SCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$, bao gồm đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Bên cạnh $SA$ vuông góc với đáy, $SA = AB = a$ và $AD = x.a$. Gọi $E$ là trung điểm của $SC$. Tìm $x$, biết khoảng cách từ điểm $E$ mang đến mặt phẳng $left( SBD ight)$ bằng $h = dfraca3$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $BC = a$. Bên cạnh $SA$ vuông góc cùng với đáy, góc $widehat SCA = widehat BSC = 30^0$. điện thoại tư vấn $M$ là trung điểm của $CD$. Tính khoảng cách từ $D$ mang đến mặt phẳng $left( SAM ight)$.


Cho hình lập phương (ABCD,A^prime B^prime C^prime D^prime ) gồm cạnh bằng 3a. Khoảng cách từ (A^prime ) mang đến mặt phẳng ((ABCD)) bằng


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh (asqrt 2 ). Sát bên SA vuông góc cùng với đáy, (SA = 2a).


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình chữ nhật, (AB = a,) (AD = 2a). Tam giác (SAB) cân tại (S) và phía trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc thân (SC) cùng mặt phẳng (left( ABCD ight)) bởi (45^0). Call (M) là trung điểm (SD), hãy tính theo (a) khoảng cách (d) tự (M) cho mặt phẳng (left( SAC ight)).


Cho tứ diện (OABC) có ba cạnh (OA,,,OB,,,OC) song một vuông góc với nhau. Biết khoảng cách từ điểm (O) đến các đường trực tiếp (BC,,,CA,,,AB) theo lần lượt là (a,,,asqrt 2 ,,,asqrt 3 ). Khoảng cách từ điểm (O) đến mặt phẳng (left( ABC ight)) là (dfrac2asqrt m 11). Tìm kiếm $m$.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Vào Đại Học Y Ển Đại Học, Trường Đại Học Y Hà Nội


Cho hình chóp $S . A B C D$ có đáy $A B C D$ là hình thoi cạnh $a .$ Tam giác $A B C$ đều, hình chiếu vuông góc $H$ của đỉnh $S$ xung quanh phẳng $(A B C D)$ trùng với trọng tâm của tam giác $A B C$. Đường thẳng $S D$ phù hợp với mặt phẳng $(A B C D)$ một góc $30^circ$. Tính khoảng cách $d$ tự $B$ đến mặt phẳng $(S C D)$ theo $a$


Cho hình chóp S.ABCD có (SA ot left( ABCD ight)), (SA = a) cùng đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a. Kẻ (AH ot SC,H in SC). Khoảng cách từ H đến mặt phẳng (ABCD) bằng


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.