Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình bình hành m là trung điểm sc

     

Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình bình hành. điện thoại tư vấn $M$ là trung điểm của $SC.$ gọi $I$ là giao điểm của $AM$ với khía cạnh phẳng $left( SBD ight).$ Mệnh đề nào sau đây đúng?
Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình bình hành m là trung điểm sc

- tra cứu một mặt đường thẳng phía trong mặt phẳng này và giảm đường thẳng kia, từ kia suy ra giao điểm.

- Sử dụng những mối dục tình hình học tập suy ra tính chất của giao điểm.


*

Gọi $O$ là trung tâm hình bình hành $ABCD$ suy ra $O$ là trung điểm của $AC,.$

Nối $AM$ cắt $SO$ tại $I$ nhưng mà $SO subset left( SBD ight)$ suy ra $I = AM cap left( SBD ight).$

Tam giác $SAC$ tất cả $M,,,O$ thứu tự là trung điểm của $SC,,,AC.$

Mà $I = AM cap SO$ suy ra $I$ là giữa trung tâm tam giác $SAC,, Rightarrow ,,AI = dfrac23AM,, Leftrightarrow ,,IA = 2IM.$

Điểm $I$ nằm trong lòng $A$ với $M$ suy ra $overrightarrow IA = 2overrightarrow MI = - ,2overrightarrow IM .$


*
*
*
*
*
*
*
*

Giả sử $M$ là giao của mặt đường thẳng $a$ và mặt phẳng $left( phường ight)$. Khẳng định nào sau đây đúng?


Hai mặt phẳng $left( alpha ight)$ cùng $left( eta ight)$ giảm nhau theo giao đường là con đường thẳng $d$. Hai đường thẳng $a,b$ lần lượt nằm trong $left( alpha ight),left( eta ight)$ và phần nhiều cắt con đường thẳng $d$. Xác minh nào dưới đây sai?


Cho hình chóp $S.ABC$. $M,N$ theo thứ tự nằm trên 2 cạnh $SA,SB$ sao cho $MN$ không tuy nhiên song với $AB$. Khi đó giao điểm của $MN$ với mặt phẳng $left( ABC ight)$ là:


Cho tứ diện (ABCD,.) gọi (M,,,N) theo lần lượt là trung điểm các cạnh (AB) với (AC,) (E) là vấn đề trên cạnh (CD) cùng với (ED = 3EC.) thiết diện tạo vày mặt phẳng (left( MNE ight)) và tứ diện (ABCD) là:


Cho mặt đường thẳng $d$ và mặt phẳng $left( alpha ight)$ . Một phương diện phẳng $left( eta ight)$ đựng $d$ và giảm $left( alpha ight)$ theo giao tuyến đường là đường thẳng $d"$ . Giao điểm của $d$ với $d"$ là $A$ . Xác minh nào sau đây là sai?


Cho mặt phẳng $left( ABC ight)$ với hai điểm $D,E$ nằm bản thiết kế phẳng $left( ABC ight)$ . Một mặt đường thẳng $a$ phía bên trong mặt phẳng $left( ABC ight)$ . Xác minh nào sau đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ , đáy là hình thang, đáy lớn $AB$ , call $O$ là giao của $AC$ với $BD$ . $M$ là trung điểm $SC$ . Giao điểm của con đường thẳng $AM$ và $mpleft( SBD ight)$ là:


Cho con đường thẳng $a$ cùng mặt phẳng $(P)$ không chứa $a.$ hai tuyến đường thẳng $b$ và $c$ cùng phía bên trong mặt phẳng $(P) $ và cùng cắt đường thẳng $a.$ tài năng nào tiếp sau đây không thể xảy ra?
Xem thêm: Lịch Sử Là Thầy Dạy Của Cuộc Sống, ” Đó Là Câu Danh Ngôn Của Ai

Cho tứ diện $ABCD. $ bên trên cạnh $AB, AC$ lấy các điểm $M, N$ sao để cho $MN$ cắt $BC$ tại $E$ cùng $O$ là vấn đề bất kì vào tam giác $BCD$ với không ở trên các cạnh của tam giác $BCD$. Kết luận nào sau đây đúng ?

(I) Giao điểm của $(OMN) $ với $BC $ là vấn đề $E.$

(II) Giao điểm của $(OMN) $ cùng $BD$ là giao điểm của $BD$ cùng $ OE.$

(III) Giao điểm của $(OMN)$ cùng $CD$ là giao điểm của $CD$ và $ON.$


Cho hình chóp $S.ABC.$ $M, N$ lần lượt là trung điểm $SA, AB.$ $P$ nằm ở cạnh $BC$ sao để cho $BP = 2PC.$ Giao điểm $I$ của $SC$ và $(MNP)$ là:


Cho tứ diện (ABCD). Gọi (E, m F, m G) là những điểm lần lượt thuộc những cạnh (AB, m AC, m BD) làm thế nào để cho (EF) cắt (BC) trên (I), (EG) cắt (AD) tại (H). Ba đường trực tiếp nào sau đây đồng quy?


Cho tứ diện $SABC.$ Trên những cạnh $SA, SB$ và $SC$ lấy những điểm $D, E$ với $F$ sao để cho $DE$ cắt $AB$ tại $I, EF$ cắt $BC$ trên $J, FD$ giảm $AC $ trên $K.$ Chọn khẳng định sai?


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD $ là một tứ giác ($AB$ không tuy nhiên song cùng với $CD$). Gọi $M$ là trung điểm của $SD, N$ là vấn đề nằm trên cạnh $SB$ sao cho $SN = 2NB,$ $O$ là giao điểm của $AC$ cùng $BD.$ Giao điểm của $MN$ với $(ABCD) $ là điểm $K.$ Hãy chọn lựa cách xác định điểm $K$ đúng độc nhất trong tư phương án sau:


Cho hình bình hành $ABCD$ nằm trong mặt phẳng $(P)$ cùng một điểm $S$ nằm hình trạng phẳng $(P).$ gọi $M$ là vấn đề nằm thân $S$ và $A; N$ là điểm nằm thân $S$ với $B;$ giao điểm của hai tuyến đường thẳng $AC$ cùng $BD$ là $O;$ giao điểm của hai đường thẳng $CM$ với $SO$ là $I;$ giao điểm của hai tuyến đường thẳng $NI$ với $SD$ là $J.$ search giao điểm của $mp(CMN)$ với con đường thẳng $SO$ là:


Cho tứ diện $ABCD.$ hotline $M, N$ theo lần lượt là trung điểm của các cạnh $AD $ cùng $ BC, G$ là trung tâm tam giác $BCD.$ khi ấy giao điểm của con đường thẳng $MG$ và $mp(ABC)$ là:


Cho hình chóp tứ giác hầu hết (S.ABCD) bao gồm cạnh đáy bằng (a,,,,left( a > 0 ight).) những điểm (M,,,N,,,P) theo lần lượt là trung điểm của (SA,,,SB,,,SC,.) khía cạnh phẳng (left( MNP ight)) giảm hình chóp theo một thiết diện có diện tích s bằng:


Cho hình chóp $S.ABCD $ gồm $M, N$ thứu tự nằm trên những cạnh $SC, BC.$ gọi $P$ là giao điểm của $SD$ với khía cạnh phẳng $(AMN).$ $L$ là giao $AN$ và $BD.$ $K$ là giao $AM$ với $LP.$ khẳng định nào dưới đây đúng?


Cho tứ diện (ABCD). điện thoại tư vấn (M,,N)lần lượt là trung điểm của những cạnh (AB), (CD). (G)là trung điểm của (MN), (I)là giao điểm của mặt đường thẳng (AG)và khía cạnh phẳng (left( BCD ight)). Tính tỉ số (dfracGIGA)?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Có Nên Tỏ Tình Qua Tin Nhắn Và Đã Bị Từ Chối, Cách Tỏ Tình Với Bạn Trai & Bạn Gái Qua Tin Nhắn

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.