Cho Hình Chóp S Abcd Đáy Là Hình Bình Hành

     

Mặt phẳng qua AM và song song cùng với BD giảm mặt phẳng (SBD) theo giao đường là mặt đường thẳng trải qua G tuy nhiên song cùng với BD và cắt SB,SD theo thứ tự tại B",D"

Ta cóSB"SB=SD"SD=SGSO=23.

VS.AB"MVS.ABC=SB"SB.SMSC=23.12=13⇒VSAB"M=16VSABCD.

Tương tựVSAD"MVSADC=SD"SD.SMSC=23.12=13⇒VSAD"M=16VSABCD

V1=VSAB"M+VSAD"M=13VSABCD⇒V2=23VSABCD⇒V1V2=12
Bạn đang xem: Cho hình chóp s abcd đáy là hình bình hành

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A"B"C" bao gồm đáy ABC là tam giác vuông trên B,AC=5a,AA"=3a (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ C" đến mặt phẳng (A"BC) bằng

*


Cho khối chóp S.ABCD gồm đáy là hình vuông cạnh a,SA vuông góc với phương diện phẳng đáy và tam giác SAC là tam giác cân (tham khảo hình bên). Tính thể tích V của khối chóp sẽ cho

*


Cắt hình trụ bởi một phương diện phẳng đi qua trục ta được tiết diện là một hình vuông có diện tích s bằng 4. Thể tích của khối trụ tạo nên bởi hình tròn trụ đã mang đến bằng


Cho hình nón có chiều cao bằng 4. Một mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón và giảm hình nón theo một tiết diện là tam giác vuông có diện tích s bằng 32. Thể tích của khối nón được số lượng giới hạn bởi hình nón kia bằng


Cho khối chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình vuông cạnh bởi 2. Tam giác SAB là tam giác đều, tam giác SCD vuông trên S (tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích V của khối chóp sẽ cho

*
Xem thêm: ✅ Công Thức Vật Lý 9 Hk I - Các Công Thức Vật Lý 9 Đầy Đủ Nhất

Cho khối lăng trụ tam giác phần đa ABC.A"B"C" bao gồm cạnh đáy bằng a và sát bên bằng 4a (tham khảo hình mẫu vẽ bên). Thể tích của khối trụ đã mang đến bằng

*


Cho hàm số bậc cha y=f(x) có đồ thị là mặt đường cong trong mẫu vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình fx=−2là

*


Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B,AB=a,SA=a3 và SA vuông với phương diện phẳng đáy (tham khảo hình bên). Góc giữa SB với mặt phẳng lòng bằng

*


Cho hàm số bậc năm f(x). Hàm số y=f"(x) bao gồm đồ thị là đường cong trong hình bên dưới

*

Hàm số gx=f7−2x+x−12đồng trở thành trên khoảng nào dưới đây?


Cho khối lăng trụ ABCD.A"B"C"D" có độ cao h=9. Đáy ABCD là hình vuông vắn có cạnh bằng 2. Thể tích của khối lăng trụ đã mang lại bằng
Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Em Bé Đội Mũ Bảo Hiểm, Vẽ Tranh “Đội Mũ Xinh

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam