Cho Hàm Số Y=F(X)

     
lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

*

Cho hàm số y=f(x) gồm đạo hàm f’(x)=(x-1)2(x2-2x) với mọi x ∈ R .Có từng nào giá trị nguyên dương của thông số m nhằm hàm y=f(x2-8x+m) bao gồm 5 điểm cực trị

A. 15

B.

Bạn đang xem: Cho hàm số y=f(x)

17

C.18

D. 16


Cho hàm số y = f(x) gồm đạo hàm f " ( x ) = x - 1 2 x 2 - 2 x với ∀ x ∈ R . Gồm bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số f ( x 2 - 8 x + m ) có 5 điểm cực trị? A. 16 B. 18 C. 15 D....

Cho hàm số y = f(x) bao gồm đạo hàm f " ( x ) = x - 1 2 x 2 - 2 x cùng với ∀ x ∈ R . Tất cả bao nhiêu cực hiếm nguyên dương của tham số m để hàm số f ( x 2 - 8 x + m ) tất cả 5 điểm cực trị?

A. 16

B. 18

C. 15

D. 17


Cho hàm số y=f(x)có đạo hàm f " ( x ) = ( x - 1 ) 2 ( x 2 - 2 x ) , với tất cả x ∈ R . Tất cả bao nhiêu cực hiếm nguyên dương của tham số m để hàm số y = f ( x 2 - 8 x + m ) có 5 điểm rất trị? A. 16 B. 18 C. 17 D....

Cho hàm số y=f(x)có đạo hàm f " ( x ) = ( x - 1 ) 2 ( x 2 - 2 x ) , với mọi x ∈ R . Tất cả bao nhiêu quý hiếm nguyên dương của thông số m nhằm hàm số y = f ( x 2 - 8 x + m ) bao gồm 5 điểm cực trị?

A. 16

B. 18

C. 17

D. 15


Cho hàm số y=f(x)có đạo hàm f " ( x ) = ( x - 1 ) 2 ( x 2 - 2 x ) với đa số x ở trong R. Tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m nhằm hàm số y = f ( x 2 - 8 x + m ) gồm 5 điểm cực trị? A. 15 B. 17 C. 16. D....

Cho hàm số y=f(x)có đạo hàm f " ( x ) = ( x - 1 ) 2 ( x 2 - 2 x ) với đa số x ở trong R. Tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của thông số m nhằm hàm số y = f ( x 2 - 8 x + m ) có 5 điểm cực trị?

A.

Xem thêm: Fill In The Gap China Said That There Was Loss Of Life In The Earthquake Which Struck Tangshan City Yesterday?

15

B. 17

C. 16.

D. 18


Cho hàm số y=f(x) bao gồm đạo hàm f"(x) = ( x - 1 ) 2 ( x 2 - 2 x ) cùng với ∀ x ∈ ℝ . Gồm bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số mđể hàm số gồm 5điểm rất trị? A. 15 B. 17 C. 16 D....

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f"(x) = ( x - 1 ) 2 ( x 2 - 2 x ) cùng với ∀ x ∈ ℝ . Gồm bao nhiêu cực hiếm nguyên dương của thông số mđể hàm số gồm 5điểm cực trị?

A. 15

B. 17

C. 16

D. 18


Cho hàm số y=f(x)=2x^2 -8

a) Tính f(–3) ; f(0) ; f(1) ; f(2) b) Tìm quý giá của x để f(x) có mức giá trị bởi 0.

Xem thêm: Vì Sao Nhật Bản Thoát Khỏi Số Phận Thuộc Địa ? Vì Sao Nhật Bản Thoát Khỏi Số Phận Thuộc Địa


Câu 1: mang đến hàm số y = 2x(^2)a) Hãy lập bảng tính các giá trị f(-5), f(-3), f(0), f(3), f(5)b) tra cứu x biết f(x) = 8, f(x) = 6 - 4(sqrt2)Câu 2: đến hàm số y = f(x) =(dfrac13x^2)Tìm những giá trị của x, biết rằng(y=dfrac127). Cũng thắc mắc tương trường đoản cú với y =...

Câu 1: mang lại hàm số y = 2x(^2)

a) Hãy lập bảng tính các giá trị f(-5), f(-3), f(0), f(3), f(5)

b) tìm x biết f(x) = 8, f(x) = 6 - 4(sqrt2)

Câu 2: mang đến hàm số y = f(x) =(dfrac13x^2)

Tìm những giá trị của x, biết rằng(y=dfrac127). Cũng thắc mắc tương trường đoản cú với y = 5


Câu 1:

a)

(y=fleft(x ight)=2x^2)-5-3035
f(x)501801850

b) Ta có: f(x)=8

(Leftrightarrow2x^2=8)

(Leftrightarrow x^2=4)

hay(xinleft2;-2 ight\)

Vậy: Để f(x)=8 thì(xinleft2;-2 ight\)

Ta có:(fleft(x ight)=6-4sqrt2)

(Leftrightarrow2x^2=6-4sqrt2)

(Leftrightarrow x^2=3-2sqrt2)

(Leftrightarrow x=sqrt3-2sqrt2)

hay(x=sqrt2-1)

Vậy: Để(fleft(x ight)=6-4sqrt2)thì(x=sqrt2-1)


Cho Hàm số y=-x

a, Vẽ đồ dùng thị hàm số

b,Tính quý hiếm của bt trên biết giá trị của hàm số =3

c,Tìm x để: f(x+1) = f(2x-1)


giúp làm loại jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj


cho hàm số y = f(x)=2x^2 -5

a) tính f(-2), f(1),f(3)

b) tính giá trị của x để f(x)=3

c) search x trực thuộc z làm sao cho f(x) âm


a) thay x=-2 vào hàm số(fleft(x ight)=2x^2-5),ta được:

(fleft(-2 ight)=2cdotleft(-2 ight)^2-5=2cdot4-5=8-5=3)

Thay x=1 vào hàm số(fleft(x ight)=2x^2-5), ta được:

(fleft(1 ight)=2cdot1^2-5=2-5=-3)

Thay x=3 vào hàm số(fleft(x ight)=2x^2-5), ta được:

(fleft(3 ight)=2cdot3^2-5=2cdot9-5=18-5=13)

Vậy: f(-2)=3

f(1)=-3

f(3)=13

b) Để f(x)=3 thì(2x^2-5=3)

(Leftrightarrow2x^2=8)

(Leftrightarrow x^2=4)

hay(xinleft2;-2 ight\)

Vậy: Để f(x)=3 thì(xinleft2;-2 ight\)


tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái