Cho Hàm Số Y=1/3Mx^3-(M-1)X^2+3(M-2)X+1/3

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cho hàm số y=1/3mx^3-(m-1)x^2+3(m-2)x+1/3

*

*

(y"=mx^2-2left(m-1 ight)x+3left(m-2 ight))(y"ge0) ; (forall xge2)(Leftrightarrow mx^2-2left(m-1 ight)x+3left(m-2 ight)ge0) ; (forall xge2)(Leftrightarrow mx^2-2mx+3mge6-x)(Leftrightarrow mleft(x^2-2x+3 ight)ge6-x)(Leftrightarrow mgedfrac6-xx^2-2x+3)(Rightarrow mgemaxlimits_xge2dfrac6-xx^2-2x+3=dfrac43)Vậy (mgedfrac43)

(y"=mx^2-2left(m-1 ight)x+3left(m-2 ight))

(y"ge0) ; (forall xge2)

(Leftrightarrow mx^2-2left(m-1 ight)x+3left(m-2 ight)ge0) ; (forall xge2)

(Leftrightarrow mx^2-2mx+3mge6-x)

(Leftrightarrow mleft(x^2-2x+3 ight)ge6-x)

(Leftrightarrow mgedfrac6-xx^2-2x+3)

(Rightarrow mgemaxlimits_xge2dfrac6-xx^2-2x+3=dfrac43)

Vậy (mgedfrac43)


*

Cho hàm số (y=-fracm-13x^3+left(m+2 ight)x^2+3mx+5), với m là tham số thực. Kiếm tìm m nhằm hàm số đồng đổi mới trên khoảng (left(-infty;-2 ight))


*Xem thêm: Chiết Suất Của Thủy Tinh Đối Với Một Ánh Sáng Đơn Sắc Là, Công Thức Tính Chiết Suất Thủy Tinh

Cho y=(frac13mx^3-left(m-1 ight)x^2-3left(m-2 ight)x+frac13)

a. Tra cứu m nhằm hàm số đồng biến chuyển trên R

b. Tìm m nhằm hàm số nghịch thay đổi trên R

c. Search m để hàm số bao gồm 2 rất trị

d. Tìm kiếm m để hàm số gồm 2 rất trị x1,x2 sao cho x1+3x2=1

e. Tìm m để hàm số nghịch biến hóa trên đoạn gồm độ dài bằng 1 (khi m>0)


Cho hàm số (y=-x^3+3x^2+3mx-1left(1 ight)), cùng với m là thông số thực. Search m để hàm số (1) nghịch đổi mới trên khoảng chừng ((0;+infty))


1. Tìm toàn bộ các quý giá của thông số m để hàm số y = (m+2)/3.x^3 -(m+2)x^2 -(3m-1)x+1 đồng biến đổi trên khoảng ( âm khôn cùng ; cộng vô cùng)


3. Mang lại hàm số y = x^2- m^2+2m +1 /x -m . Kiếm tìm tập hợp những giá trị của thông số m nhằm hàm số đồng thay đổi trên khoảng xác định của nó?


Cho hàm số y= (dfracx^33-left(m-1 ight)x^2+3left(m-1 ight)x+1) . Số các giá trị nguyên của m nhằm hàm số đồng thay đổi trên (1;dương vô cực ) là


Cho hàm số (y=-frac23x^3+left(m+1 ight)x^2+2mx+5), với thông số thực. Tìm kiếm m nhằm hàm số đồng biến trên khoảng chừng (0;2)
Xem thêm: Trình Bày Cấu Tạo Hệ Bài Tiết Nước Tiểu, Nêu Cấu Tạo Và Chức Năng Của Bài Tiết Nước Tiểu

Cho hàm số : y = - (frac13x^3)+( m+2)x(^2) - 4x +8 .

Tìm m để hàm số đồng thay đổi trên đoạn gồm độ nhiều năm =2


Cho hàm số (y=-frac13x^3+mx^2+left(m-2 ight)x-frac13left(1 ight)), với m là thông số thực. Tra cứu m để hàm số (1) đồng biến bên trên đoạn tất cả độ dài bởi 4