CHO DÃY SỐ 6

     
*Bạn đang xem: Cho dãy số 6

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ Anh 12 đồ dùng lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12


Xem thêm: Những Khẩu Hiệu Hay Trong Công Ty, Thương Hiệu Lớn 2021

*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11 đồ lí 11

Câu hỏi đến dãy số: (6;,,10;,,14;,,18;,,......,,) Viết tập phù hợp (A) có 10 số hạng thứ nhất của dãy số còn chỉ ra đặc thù đặc trưng cho các phần tử của tập thích hợp đó.

A (A = left 6;,,10;,,14;,,18;,,22;,,26;,,30;,,34;,,38;,,42 ight = left ,,x = 4k + 2,,,1 le k le 10 ight.)B (A = left 6;,,10;,,14;,,18;,,20;,,24;,,28;,,32;,,36;,,40 ight = left ,,x = 4k,,,1 le k le 10 ight.)C (A = left 6;,,10;,,14;,,18;,,22;,,26;,,30;,,34;,,38;,,42 ight = left x in mathbbN ight.)D (A = left 6;,,10;,,14;,,20;,,26;,,28;,,32;,,38;,,40;,,46 ight = left x in mathbbN ight.)


Xem thêm: Biệt Ngữ Xã Hội Của Học Sinh

Phương pháp giải:

Dựa vào những số vẫn biết của hàng số, chỉ ra đặc điểm đặc trưng của các thành phần đó rồi liệt kê các thành phần của tập hợp.


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (6 = 4.1 + 2)

(eginarrayl10 = 4.2 + 2\14 = 4.3 + 2\18 = 4.4 + 2endarray)

Như vậy ta bao gồm tập hợp (A = left 6;,,10;,,14;,,18;,,22;,,26;,,30;,,34;,,38;,,42 ight = left ,,x = 4k + 2,,,1 le k le 10 ight.)