Cho Đa Thức F(X)=Ax2+Bx+C

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho đa thức f(x)=ax2+bx+c

*

Cho đa thức f(x) = ax2 +bx + c. Trong số ấy a, b, c là những hệ số nguyên. Biết rằng f(x) phân chia hết đến 3 cùng với mọi (xin Z). Chứng minh a,b,c phân chia hết mang đến 3


*

Ta gồm : (fleft(x ight)⋮3) với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(0 ight)=a.0^2+b.0+c=0+0+c=c⋮3)

(Do) (fleft(x ight)⋮3) với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(1 ight)=a.1^2+b.1+c=a+b+c⋮3left(1 ight))

(fleft(-1 ight)=a.left(-1 ight)^2+b.left(-1 ight)+c=a-b+c⋮3left(2 ight))

Từ (1) cùng (2) (Rightarrowleft(a+b+c ight)-left(a-b+c ight)=a+b+c-a+b-c=2b⋮3)

Do 2 ko phân tách hết đến 3 (Rightarrow) Để (2b⋮3) thì (b⋮3)

Ta lại sở hữu : (a+b+c⋮3)

mà (b⋮3) ; (c⋮3)

(Rightarrow) Để tổng trên phân tách hết mang đến 3 thì a (⋮3)

Vậy a,b,c (⋮3)


Đúng 0
phản hồi (2)
*

đây là toán lớp mấy vậy


Đúng 0
bình luận (22)
Các câu hỏi tương tự

Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c. Trong các số đó a,b,c là các hệ số nguyên. Biết rằng f(x) phân chia hết đến 3 cùng với mọi (xin Z). Chứng minh rằng a, b, c chia hết mang đến 3.


Lớp 0 Toán
3
0

cho đa thức P(x)=a x^2+bx+c trong số đó a,b,c là những số nguyên .Biết rằng P(x) chia hết đến 3 với tất cả giá trị của x .CMR a,b,c chia hết mang đến 3

làm hộ bản thân nha


Lớp 0 Toán
1
0


Xem thêm: Yêu Không Cần Cớ Cần Em Cơ, Yêu Không Cần Cớ, Cần Em Cơ

Cho đa thức f(x) = ax2 +bx + c = 0 với mọi x. Chứng tỏ rằng a = b= c = 0.

Giúp bản thân cách trình diễn với !!!!!


Lớp 0 Toán
0
0

Cho số phức z = a + b i ( a , b ∈ R ; a ≥ 0 , b ≥ 0 ) . Đặt đa thức f ( x ) = a x 2 + b x - 2 . Biết f ( - 1 ) ≤ 0 , f ( 1 / 4 ) ≤ - 5 4 . Tìm giá bán trị lớn nhất của |z|

A. Max⁡|z|=2 6

B.max⁡|z|=3 2

C.max⁡|z|=5

D. Max⁡|z|=2 5


Lớp 0 Toán
1
0

cho nhiều thức f(x)=ax2+bx+c=0 với mọi giá trị của x.Chứng minh rằng a=b=c=0

(toán 7)


Lớp 0 Toán
1
0

Cho hàm số f(x) biết f(0) = 1 và f x = 4 x 2 + 4 x + 3 2 x + 1 . Biết nguyên hàm của f(x) tất cả dạng

F x = a x 2 + b x + ln 2 x + 1 + c . Tính tỉ trọng a : b : c

A. a : b : c = 1 : 2 : 1

B. a : b : c = 1 : 1 : 1

C. a : b : c = 2 : 2 : 1

D. a : b : c = 1 : 2 : 2


Lớp 0 Toán
1
0

Bài 11:a,Tìm các số nguyên x làm thế nào cho (4x-3) phân tách hết đến (x-2) b,Tìm n biết 5n+7 chia hết đến 3n+2 c,Tìm n ở trong Z,biết 3n+2 phân chia hết đến n-1


Lớp 0 Toán
1


Xem thêm: 100G Bánh Trung Thu Đậu Xanh Bao Nhiêu Calo, 1 Cái Bánh Nướng Nhân Đậu Xanh Bao Nhiêu Calo

1

Câu 1:

a) kiếm tìm x biết:(x+1)+(x+2)+....+(x+100)=5750

b) tra cứu số nguyên x,y biết x2y _ x +xy=6

c)Tìm x,y trực thuộc Z biết 2x +124=5y

d)Tìm hiệu quả của phép nhân A=66...6 . 999...9 (100 chữ số 6 và 100 chữ số 9)

Câu 2:

a)CMR:(102014+8): 72 là số tự nhiên

b)Cho abc chia hết mang lại 7. CMR : 2a+3b+c chia hết cho 7

c)Cho các số tự nhiên từ 11 mang đến 21 được viết theo máy tự tùy ý,sau đó đem cộng mỗi số đó với số chỉ sản phẩm công nghệ tự của chính nó ta được một tổng. CMR: trong những tổng nhấn đượcbao giờ đồng hồ cũng đưa ra hai tổng mà hiệu của chúng là một trong những số phân tách hết cho 10

Câu 3:

a)Cho A=5 - 52+53 - 54+....- 598+599. Tính tổng A

b)CMR: (2n+1).(2n+2)chia hết đến 3 với đa số n là số từ bỏ nhiên

c)Tìm n trực thuộc Z để :(x - 7).(x+3) 3. CMR: p. - năm trước là đúng theo số.

c)Tìm một vài chẵn lớn nhất có 5 chữ số nhưng 3 chữ số đầu ( không thay đổi giá trị từ bỏ trái quý phái phải) chế tạo thành một số trong những bằng lập phương đúng của một trong những tự nhiên

Câu 4:

a)Cho đoạn trực tiếp AB tất cả độ dái là a.Gọi C là vấn đề thuộc tia đối của tia AB.Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC,N là trung điểm của đoạn thẳng CB.Tính độ lâu năm đoạn thẳng MN

b)Cho n con đường thẳng trong đó bất kì hai đường thẳng nào thì cũng cắt nhau,không bao gồm 3 con đường thẳng như thế nào đồng quy.Biết rằng tổng số giao điểm là 465.Tìm n