CHO 9.12 GAM HỖN HỢP GỒM FEO FE2O3 FE3O4

     

Cho 9,12 gam láo hợp bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 công dụng với hỗn hợp HCl dư. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Cực hiếm của m là


+) Bảo toàn yếu tố Cl: $n_HCl=2.n_F exteCl_2+3.n_F exteC extl_3$

+) Bảo toàn nguyên tố H: $n_H_2O=frac12.n_HCl$ => nO

+) Bảo toàn nguyên tố Fe: $n_F exte,(trong,oxit)=n_F exteCl_2+n_F exteCl_3$

+) Bảo toàn khối lượng: moxit = mFe + mO


$n_F exteCl_2=0,06,mol;,n_F exteCl_3=x,mol$

Bảo toàn nhân tố Cl: $n_HCl=2.n_F exteCl_2+3.n_F exteC extl_3=~3x+0,12$

Bảo toàn yếu tắc H: $n_H_2O=frac12.n_HCl=frac12.(3x+0,12)=1,5x+0,06$

=> nO = 1,5x + 0,06

Bảo toàn thành phần Fe: $n_F exte,(trong,oxit)=n_F exteCl_2+n_F exteCl_3=0,06+x$

Bảo toàn khối lượng: 9,12 = 56.(x + 0,06) + 16.(1,5x + 0,06)

=> x = 0,06 => $m_FeCl_3=9,75 ext gam$


Đáp án yêu cầu chọn là: a


...

Bạn đang xem: Cho 9.12 gam hỗn hợp gồm feo fe2o3 fe3o4


Bài tập tất cả liên quan


Tổng hợp bài bác tập team halogen xuất xắc và nặng nề Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho 1 lít H2 (đktc) chức năng với 0,672 lít Cl2 (đktc) rồi hòa tan sản phẩm vào nước nhằm được 20 gam hỗn hợp A. Lấy 5 gam A tác dụng với dung dịch AgNO3 dư chiếm được 1,435 gam kết tủa. Tính công suất phản ứng giữa H2 và Cl2 (giả sử Cl2 cùng H2 không tan vào nước).


Cho dung dịch cất 6,09 gam láo hợp gồm 2 muối bột NaX cùng NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong từ nhiên, ở 2 chu kì liên tiếp thuộc team VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào hỗn hợp AgNO3 dư, nhận được 10,34 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của NaX trong lếu hợp ban sơ là:


Hòa tung m gam tất cả hổn hợp X tất cả MgCl2 và FeCl3 vào nước thu được dung dịch Y. Mang đến dung dịch Y công dụng với dung dịch NaOH dư nhận được m1 gam kết tủa. Mang đến dung dịch Y tính năng với dung dịch AgNO3 thu được m2 gam kết tủa. Biết m2 – m1 = 66,7 với tổng số mol muối hạt trong các thành phần hỗn hợp X là 0,25 mol. Phần trăm khối lượng MgCl2 trong các thành phần hỗn hợp X là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp KClO, KClO2, KClO3 công dụng với dung dịch HCl đặc, dư nhận được dung dịch cất 13,41 gam KCl với 8,064 lít khí Cl2 (đktc). Quý hiếm của m là


Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO2)2, CaCl2 và KCl nặng nề 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A thu được hóa học rắn B gồm CaCl2, KCl với một thể tích O2 đầy đủ để oxi hoá SO2 thành SO3 nhằm điều chế 191,1 gam dung dịch H2SO4 80%. Cho hóa học rắn B công dụng với 360 ml hỗn hợp K2CO3 0,5M (vừa đủ) chiếm được kết tủa C và dung dịch D. Lượng KCl trong hỗn hợp D các gấp 22/3 lần lượng KCl gồm trong A. Phần trăm trọng lượng của KClO3 trong hỗn hợp ban sơ là


Cho 9,12 gam hỗn hợp bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 công dụng với hỗn hợp HCl dư. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Quý giá của m là


Một lếu hợp gồm 3 muối bột NaF, NaCl, NaBr nặng trĩu 4,82 gam. Hoà tan hoàn toàn trong nước được dung dịch A. Sục khí clo dư vào dung dịch A rồi cô cạn trọn vẹn dung dịch sau bội nghịch ứng chiếm được 3,93 gam muối bột khan. Lấy 50% lượng muối bột khan này hoà tung vào nước rồi cho thành phầm phản ứng với hỗn hợp AgNO3 dư thì nhận được 4,305 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng NaF thuở đầu là


Gây nổ lếu láo hợp bao gồm 3 khí vào bình kín. Một khí được điều chế bằng phương pháp cho HCl dư tính năng với 307,68 gam Mg. Khí thứ 2 điều chế được lúc phân hủy trọn vẹn 514,5 gam KClO3 tất cả MnO2 xúc tác. Khí trang bị 3 thu được bởi vì HCl dư chức năng với 19,14 gam MnO2. Tính C% của chất trong dung dịch sau thời điểm nổ.

Xem thêm: Em Và Bạn Viết Các Số La Mã Từ 1 Đến 20, Số La Mã Từ 1 Đến 20


Cho 50 gam hỗn hợp X đựng 1 muối halogen kim loại hoá trị II tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư thì nhận được 9,4 gam kết tủa. Mặt khác, cần sử dụng 150 gam hỗn hợp X trên phản bội ứng với dung dịch Na2CO3 dư thì thu được 6,3 gam kết tủa. Lọc kết tủa lấy nung đến trọng lượng không đổi, khí bay ra bỏ vô 80 gam dung dịch KOH 14,5%. Sau bội nghịch ứng nồng độ dung dịch KOH giảm còn 3,8%. C% muối bột trong hỗn hợp X thuở đầu là


Hỗn phù hợp A tất cả hai kim loại Mg và Zn, hỗn hợp B là dung dịch HCl mật độ C M. Người ta thực hiện 2 thể nghiệm sau:TN1: mang đến 2,02 gam A vào cốc đựng 200 ml dung dịch B, sau phản bội ứng đun nóng đến nước cất cánh hơi không còn thu được 4,86 gam hóa học rắn.

TN2: mang đến 2,02 gam A vào ly đựng 400 ml dung dịch B, sau phản bội ứng đun nóng đến nước bay hơi không còn thu được 5,57 gam hóa học rắn.

Xem thêm: Hình Trụ Được Tạo Thành Như Thế Nào, Nếu Đặt Mặt Đáy Của Hình Trụ Song Song


Cho m gam KMnO4 công dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được hỗn hợp X chứa HCl dư với 28,07 gam nhì muối và V lít khí Cl2 (đktc). Lượng khí Cl2 hiện ra oxi hóa trọn vẹn 7,5 gam lếu hợp bao gồm Al và sắt kẽm kim loại M tất cả có tỉ lệ mol Al : M = 1: 2. Kim loại M là


Hỗn hòa hợp X tất cả NaBr và NaI. Cho hỗn hợp X chảy trong nước thu được hỗn hợp A. Nếu mang lại brom dư vào dung dịch A, sau phản bội ứng trả toàn, cô cạn thấy trọng lượng muối khan thu được sút 7,05 gam. Nếu như sục khí clo dư vào dung dịch A, phản nghịch ứng hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thấy cân nặng muối khan sút 22,625 gam. Yếu tố % khối lượng của một hóa học trong các thành phần hỗn hợp X là:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.