Cho 80G Bột Cu Vào 200Ml Dd Agno3

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 80g bột đồng vào 200ml hỗn hợp AgNO3, sau 1 thời gian phản ứng mang lọc thu được hỗn hợp A và 95,2g hóa học rắn B. Cho tiếp tục 80g bột chì vào hỗn hợp A . Phản nghịch ứng dứt thì bóc được dung dịch D chỉ chứa một muối duy nhất với 67,05 g hóa học rắn E. Cho 40g kim loại R hóa trị 2 phản ứng với 1/10 hỗn hợp D . Sau làm phản ứng trọn vẹn đem lọc bóc được 44,575 g chất rắn F.

Bạn đang xem: Cho 80g bột cu vào 200ml dd agno3

A) Tính nồng độ mol dd AgNO3 ban đầu

B) khẳng định tên sắt kẽm kim loại R


*

nAgNO3 pư Cu =(dfrac2(95,2-80)108,2-64) = 0,2 mol => nAgNO3 dư = x - 0,2 mol nCu(NO3)2 = 0,2/2 = 0,1 mol Khi mang lại Pb vào A ta thu được một muối duy nhất buộc phải đó đề nghị là Pb(NO3)2 với số mol x/2 mol

=>mE = mPb dư + mCu + mAg

=(80 - 207x/2) + 0,1.64 + 108(x - 0,2) = 67,05 => x = 0,5 mol độ đậm đặc của AgNO3 là 0,5/0,2 = 2,5 M dung dịch D đựng 0,25 mol Pb(NO3)2

=> 1/10 D đựng 0,025 mol Pb(NO3)2, giả dụ lượng muối bột này pư trọn vẹn thì lượng chất rắn thu được buổi tối thiểu là

mPb = 0,025.207 = 5,175 gam.

Vậy 44,575 gam phải gồm cả R dư

=> Pb(NO3)2 hết. Cứ 1 mol Pb(NO3)2 pư thì trọng lượng chất rắn tăng 207 - R (gam) mà 0,025 mol Pb(NO3)2 pư ......................... 44,575 - 40 = 4,575 gam => 0,025(207 - R) = 4,575 R = 24

=> R là Magie( Mg)


Đúng 0
comment (0)
*

Cho 8(g) bột Cu vào 200ml hỗn hợp AgNO3, sau 1 thời gian phản ứng lọc được dung dịch A và 9,52(g) hóa học rắn. Cho thêm tiếp 8 (g) bột Pb vào hỗn hợp A, phản ứng dứt lọc bóc tách được hỗn hợp B chỉ đựng 1 muối duy nhất và 6,705(g) chất rắn. Mật độ mol/l của AgNO3 ban sơ là:


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án B

Dung dịch B chỉ chứa 1 muối tuyệt nhất là muối Pb(NO3)2


Đúng 0

bình luận (0)

Cho 8(g) bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3, sau 1 thời hạn phản ứng lọc được dung dịch A và 9,52(g) chất rắn. Cho tiếp tục 8 (g) bột Pb vào dung dịch A, làm phản ứng dứt lọc bóc được dung dịch B chỉ đựng 1 muối duy nhất với 6,705(g) chất rắn. Mật độ mol/l của AgNO3 ban sơ là

A. 0,20M.

B. 0,25M.

C. 0,35M.

D. 0,1M.


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B

Cu + 2 Ag + → Cu 2 + + 2 Ag

=> nCu phản bội ứng = 0,01 mol = n Cu 2 +

=> n Ag + làm phản ứng = 0 , 02 ( mol )

B chỉ cất 1 muối độc nhất vô nhị là muối Pb2+

Tương tự:

*

Vậy tổng thể mol Ag+ là 0,05 (mol)


Đúng 0

bình luận (0)

Cho 8 gam bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3, sau 1 thời hạn phản ứng thanh lọc được hỗn hợp A và 9,52 gam chất rắn. Cho tiếp 8 gam bột Pb vào dung dịch A, phản ứng chấm dứt lọc bóc được hỗn hợp B chỉ đựng 1 muối bột duy nhất cùng 6,705 gam hóa học rắn. Mật độ mol/l của AgNO3 ban đẩu là

A.

Xem thêm: Barcelona Câu Lạc Bộ Bóng Đá Barcelona Đội Hình, Câu Lạc Bộ Barcelona

0,25 M

B. 0,1 M

C. 0,20 M


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án A


Đúng 0

comment (0)

Cho 8 gam bột Cu vào 20 ml dung dịch AgNO 3 , sau một thời hạn thu được dung dịch A và lọc được 9,52 gam hóa học rắn. Cho tiếp 8 gam bột Pb vào dung dịch A cho đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp B chỉ chứa một muối tốt nhất và bóc ra được 6,705 gam hóa học rắn. Nồng độ mol của AgNO3 thuở đầu là

A. 2,0M

B. 2,5M 

C. 3,5M

D. 1,0M


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)

Cho m gam bột Cu vào 200ml hỗn hợp AgNO3 0,2M sau một thời gian thu được 3,12 gam hóa học rắn X với dung dịch Y. đến 1,95 gam bột Zn vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thu được 3,45 gam hóa học rắn Z với dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất. Giá trị của m là

A. 0,64

B. 1,28

C. 1,92

D. 1,6


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt

Theo bản chất “Lòng tham vô đáy” khi cho các kim các loại vào hỗn hợp muối.Các kim loại mạnh mẽ nhất sẽ cướp anion trước,sau đó bắt đầu tới những kim một số loại yếu hơn.

Dễ thấy

 

*

do kia dung dịch cuối cùng có nZn(NO3)2=0,02(mol)

*

->m=1,6(g)


Đúng 0

comment (0)

Cho m gam bột Cu vào 200ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau bội phản ứng nhận được 3,88 gam chất rắn X với dung dịch Y. Mang đến 2,925 gam bột Zn vào hỗn hợp Y sau bội phản ứng chiếm được 5,265 gam chất rắn Z và dung dịch chỉ đựng 1 muối duy nhất. Cực hiếm của m là

 A. 3,17

 B. 2,56

 C. 1,92

 D. 3,2.


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi diệt

n A g N O 3 = 0 , 2 . 0 , 2 = 0 , 04

Thông thường, lúc đọc xong đề bài các các bạn sẽ viết các phản ứng:

Zn + Cu(NO3)2 ⟶ Zn(NO3)2 + Cu


Đúng 0

phản hồi (0)

Dung dịch A0 chưa tất cả hổn hợp AgNO3 và CU(NO3)2 mang đến bột fe vào A0,sau khi phản ứng xong xuôi lọc bóc tách được hỗn hợp A1 và chất rắn B. Cho tiếp tục một lượng bột Mg vào hỗn hợp A1 kết thúc phản ứng lọc tách được dung dịch A2 và hóa học rắn B2 tất cả hai kim loại. đến B2 vào hỗn hợp HCl ko thấy hiện tượng lạ gì dẫu vậy khi hoà tan B2 vào dd H2SO4 đặc nóng thấy khí SO2 thoát ra

a)Trong nhân tố B1.B2 và những dung dịch A1,A2 có những chất gì


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi bỏ

$B : Ag,Cu$$A_1 : AgNO_3,Fe(NO_3)_3,Cu(NO_3)_2$

$B_2 : Ag,Cu$$A_2 : Mg(NO_3)_2,Fe(NO_3)_2$

 


Đúng 2

comment (0)

Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau phản bội ứng thu được 3,88 gam chất rắn X và dung dịch Y. Mang đến 2,925 gam bột Zn vào dung dịch Y sau làm phản ứng nhận được 5,265 gam chất rắn Z cùng dung dịch chỉ cất một muối bột duy nhất. Quý giá của m là

A. 3,17

B. 2,56

C. 3,2

D. 1,92


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn C


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho m gam bột Cu vào 200 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau phản nghịch ứng nhận được 3,88 gam hóa học rắn X với dung dịch Y. Cho 2,925 gam bột Zn vào hỗn hợp Y sau phản ứng thu được 5,265 gam hóa học rắn Z và dung dịch chỉ đựng một muối duy nhất. Cực hiếm của m là

A. 3,17.

B. 2,56.

Xem thêm: Nói Chín Thì Phải Làm Mười Nói Mười Làm Chín Kẻ Cười Người Chê

C. 3,2.

D. 1,92


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án C

*

*

= 0,02.65 + 3,88 + 5,265 => m = 3,2 gam


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn