CHO 4L N2 VÀ 14L H2 VÀO BÌNH PHẢN ỨNG

     
cho 17,5 lít H2 và 5 lít N2 vào 1 bình bội nghịch ứng. Sau bội nghịch ứng thu được các thành phần hỗn hợp khí A có N2 H2 NH3( các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt dộ và áp suất ) biết dA/h2=5 . Tính công suất tổng vừa lòng NH3 với thể tích NH3 thu được sau bội phản ứng.
*

1. Mang đến 17,5 lít H2 với 5 lít N2 vào một bình phản ứng. Sau bội nghịch ứng thu được tất cả hổn hợp khí A bao gồm NH3, N2 cùng H2 ( các thể tích khí đo vào cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất). Biết dA/H2=5Tính năng suất tổng vừa lòng NH3 với thể tích khí NH3 nhận được sau bội nghịch ứng.Bạn đã xem: đến 4l n2 cùng 14l h2 vào bình phản ứng


*

Đúng 0 comment (0)

Cho 6.72 lít N2 cùng 13.44 lít H2 vào bình kín đáo rồi nung nóng với hóa học xúc tác phù hợp để tạo nên NH3, sau phản nghịch ứng chiếm được 4.48 lít khí NH3. Tính hiệu suất phản ứng, biết các chất vày ở cùng nhiệt độ và áp suất

Lớp 8 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

Cho 4 lít N2 cùng 14 lít H2 vào bình nhiên kế rồi thực hiện phản ứng tổng vừa lòng amoniac thu được các thành phần hỗn hợp khí hoàn toàn có thể tích 16,4 lít. Năng suất của làm phản ứng tổng phù hợp NH3 là (giả thiết những khí đo ở cùng điều kiện)

A.

Bạn đang xem: Cho 4l n2 và 14l h2 vào bình phản ứng

80%.

B. 50%.

C. 20%.

D. 30%.

Lớp 0 hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Chọn giải đáp C

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 với 14 lít H2 vào trong bình nhiên kế rồi triển khai phản ứng tổng hòa hợp amoniac thu được tất cả hổn hợp khí hoàn toàn có thể tích 16,4 lít. Công suất của bội nghịch ứng tổng thích hợp NH3 là (giả thiết các khí đo ở cùng điều kiện)

A. 80%.

B. 50%.

C. 20%

D. 30%.

Lớp 11 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Chọn câu trả lời C

Ta tất cả phản ứng

1N2 + 3H2 ⇌ 2NH3

Hiệu suất tính theo N2 vì:

*

.

nN2 pứ =

*

⇒ Hpứ =

*

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 và 12 lít H2 vào bình bí mật để triển khai phản ứng tổng thích hợp NH3. Biết năng suất phản ứng là 25%, các thành phần hỗn hợp thu được sau bội phản ứng hoàn toàn có thể tích là bao nhiêu (các thể tích khí đo trong thuộc điều kiện)?

A.12 lít

B.14 lít

C.16 lít

D.18 lít

Lớp 11 hóa học 1 0 gởi Hủy

N2+ 3H2 ⇌ 2NH3

Ở cùng đk thì tỉ lệ về thể tích đó là tỉ lệ về số mol

Do công suất phản ứng là 25% nên

VN2 pứ= 4.25%= 1 lít; VH2 pứ= 12.25%= 3 lít;

VNH3 sinh ra= 2VN2 pứ= 2 lít

VN2 dư= 4-1=3 lít, VH2 dư= 12-3=9 lít

Hỗn vừa lòng thu được sau phản bội ứng hoàn toàn có thể tích là

V= VN2 dư+ VH2 dư+ VNH3 sinh ra= 3 +9+2=14 lít

Đáp án B

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào trong bình phản ứng ở điều kiện thích hợp, các thành phần hỗn hợp thu được sau phản nghịch ứng rất có thể tích bởi 16,4 lít (thể tích các khí đo được ở thuộc điều kiện). Công suất phản ứng là

A.

Xem thêm: Cách Viết Công Thức Electron Và Công Thức Cấu Tạo, Cách Viết Công Thức Cấu Tạo Của Các Phân Tử

30%.

C. 17,14%.

D. 34,28%.

Lớp 0 hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Chọn đáp án B

Đúng 0
bình luận (0)

Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng ở đk thích hợp, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bởi 16,4 lít (thể tích các khí được đo ở thuộc điều kiện). Hiệu suất phản ứng là

A. 30%.

B.20%.

C.17,14%.

D.

Xem thêm: 15 Năm Là Bao Nhiêu Ngày - Một Năm Nhuận Có Bao Nhiêu Ngày

34,28%.

Lớp 0 hóa học 1 0 gửi Hủy

Đáp án B

Đúng 0
comment (0)

Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào trong bình phản ứng ở đk thích hợp, các thành phần hỗn hợp thu được sau bội nghịch ứng rất có thể tích bởi 16,4 lít (thể tích những khí được đo ở thuộc điều kiện). Công suất phản ứng là