CHO 44G NAOH VÀO DUNG DỊCH CHỨA 39 2G H3PO4

     

Câu 274580: Cho 44g NaOH vào dung dịch cất 39,2g H3PO4. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỏi phần đông muối nào thu được và cân nặng muối khan chiếm được là bao nhiêu ?

A.

Bạn đang xem: Cho 44g naoh vào dung dịch chứa 39 2g h3po4

Na2HPO4 cùng 15,0g

B.

Xem thêm: Đố Vui: 30 Chia 1/2 Và Cộng Thêm 10 Bằng Bao Nhiêu ? Bài Toán Hại Não Dân Văn Phòng Thế Này Đây

Na2HPO4 và 14,2g ; Na3PO4 cùng 49,2g

C.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Wifi Tp Link Tl-Wr840N, Các Bước Cài Router Wifi Đơn Giản

NaH2PO4 và 49,2g ; Na2HPO4 với 14,2g

D. Na3PO4 với 50,0g


a = nOH- : nH3PO4

+ a > 3 => Bazo dư, sau phản ứng thu được muối PO43- với OH-

+ a = 3 => thu được muối bột PO43-

+ 2 chiếm được HPO42- với PO43-

+ a = 2 => thu được HPO42-

+ 1 thu được HPO42- và H2PO4-

+ a = 1 => nhận được H2PO4-

+ a axit dư, sau bội nghịch ứng nhận được H2PO4-và H+


Giải bỏ ra tiết:

nNaOH = 1,1 mol

nH3PO4 = 0,4 mol

2 NaOH : nH3PO4 = 1,1 : 0,4 = 2,75 sản xuất muối Na2HPO4 (x mol) và Na3PO4 (y mol)

BT “Na”: nNaOH = 2nNa2HPO4 + 3nNa3PO4 => 2x + 3y = 1,1 (1)

BT “P”: nH3PO4 = nNa2HPO4 + nNa3PO4 => x + y = 0,4 (2)

Giải (1) cùng (2) được x = 0,1 với y = 0,3

=> mNa2HPO4 = 0,1.142 = 14,2 (g) với mNa3PO4 = 0,3.164 = 49,2 (g)

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát