CHO 400ML MỘT HỖN HỢP GỒM NITO

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Cho 400ml một láo hợp tất cả nito với hidrocacbon vào 900ml oxi dư rồi đốt.thể tích các thành phần hỗn hợp thu được sau thời điểm đốt là 1,4 lít. Sau khi cho nước dừng tụ còn 800ml hỗn hợp, bạn ta cho lội qua hỗn hợp KOH thấy còn 400ml khí. Các thể tích phần đa đo ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ, áp suất. Công thức phân tử của HCHC là?


*

Giả sử các khí phần lớn đo nghỉ ngơi đktc

(CTHH:C_nH_2n+2)(n là số thoải mái và tự nhiên khác 0)

(V_H_2O=1,4-0,8=0,6left(l ight))

(V_CO_2=0,8-0,4=0,4left(mol ight))

=> (left{eginmatrixn_H_2O=frac0,622,4=frac3112left(mol ight)\n_CO_2=frac0,422,4=frac156left(mol ight)endmatrix ight.)

Bảo toàn H: (n_Hleft(X ight)=2.n_H_2O=frac356left(mol ight))

Bảo toàn C: (n_Cleft(X ight)=n_CO_2=frac156left(mol ight))

=> (fracn_Cn_H=fracfrac156frac356=frac13) => (fracn2n+2=frac13=>n=2)

=> CTHH: (C_2H_6)


*

Đốt cháy một hỗn hợp 300ml hiđrocacbon và amoniac trong oxi tất cả dư. Sau khicháy hoàn toàn, thể tích khí chiếm được là 1250ml. Sau khoản thời gian làm ngưng tụ tương đối nước, thể tích giảmcòn 550ml. Sau thời điểm cho tính năng với hỗn hợp kiềm còn 250ml trong những số đó có 100ml nitơ. Thểtích của tất cả các khí đo trong đk như nhau. Lập phương pháp của hiđrocacbon
*

+CO+H2+CO+H2O--->CO2+H2.Sau+khi+pư+xong,+làm+lạnh+hỗn+hợp+khí+để+loại+hết+nước+và+thu+được+hỗn+hợp+khí+khô+A.+1)+Cho+5,...">

Cho hơi nước qua than nung đỏ. Trả sử dịp đó chỉ xẩy ra 2 pư: C+H2O---> CO+H2 CO+H2O--->CO2+H2.

Bạn đang xem: Cho 400ml một hỗn hợp gồm nito

Sau khi pư xong, có tác dụng lạnh tất cả hổn hợp khí để một số loại hết nước cùng thu được các thành phần hỗn hợp khí khô A

. 1) cho 5,6 lít hỗn hợp A trải qua nước vôi trong dư thấy còn sót lại 4,48l các thành phần hỗn hợp khí B. Tính % thể tích của từng khí trong hỗn hợp khí A.

2) Từ hỗn hợp khí B mong muốn có hỗn hợp khí C với tỉ trọng thể tích VH2:VCO=2:6 thì đề xuất thêm từng nào lít co hoặc H2 vào các thành phần hỗn hợp B


 hấp thụ trọn vẹn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X tất cả CO2 và SO2 ( tỉ khối tương đối của X đối với H2 bởi 29,5 ) vào 400ml dd NaOH 1M , Đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y . Tính mật độ mol/lít những chất vào Y . Giả sử thể tích dung dịch sau bội phản ứng không thay đổi đáng kể 


Cho a gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm AL,Fe,Cu tính năng với H2SO4 loãng dư thu được 952 ml H2. Phương diện khác cho 2a gam các thành phần hỗn hợp A tác dụng với NaOH dư thấy sót lại 3.52 gam sắt kẽm kim loại không tung . Mang lại 3a các thành phần hỗn hợp A tác dụng với 400 ml hỗn hợp HNO3 1.3 M thấy hóa giải V lít khí NO duy nhất với được hỗn hợp D . Lượng HNO3 dư trong hỗn hợp D hòa tan vừa hết 1 gam CaCO3 . Tính số gam mỗi sắt kẽm kim loại trong A cùng tính V . Biết thể tích khí đo làm việc đktc . 


dẫn khí co qua hỗn hợp rắn A gồm FeO, CuO ở ánh nắng mặt trời cao thu được chất rắn B với khí D cho khí D lội qua hỗn hợp Ba(OH>2 dư thì chiếm được m gam kết tủa BaCO3

a. tính m, biết sau khoản thời gian cân lại B thì thấy cân nặng bị giảm xuống 4,8 gam so với trọng lượng B

c.tính khối lượng mỗi khí trong một nửa của D. Biết trong D, khí CO chỉ chiếm 20% về thể tích

lm hộ giúp em. Em phải gấp sáng chiều mai ạ

 


a) Đốt tất cả hổn hợp C với S vào O2 dư tạo nên hỗn phù hợp khí A.

Xem thêm: Cho Phản Ứng Hóa Học: Cl2 Koh = H2O Kcl Kclo3 + H2O, Cl2 Koh = H2O Kcl Kclo3

Cho 1/2 A lội qua dd NaOH thu đc dd B + khí C.

Cho khí C qua các thành phần hỗn hợp chưa CuO,MgO nung nóng thu đc chất rắn D với khí E. Mang lại Khí E lội qua dd Ca(OH)2 thu được kết tủa F cùng dd G. Thêm dd KOh và dd G lại thấy bao gồm kết tủa F xuất hiện. Đun lạnh G cũng thấy kết tủa F. Cho 50% A còn lại qua xúc tác nóng tạo thành khí M. Dẫn M qua dd BaCL2 thấy có kết tủa N. Xác minh thành phần A,B,C,D,E,F,G,M,N và viết tất cả các pứ chất hóa học xảy ra 

b) Thổi một luồng khí teo dư qua ống sứ đựng m gam láo lếu hợp tất cả CuO,Fe2O3,FeO,Al2O3 nung rét thu đc 2,5g hóa học rắn, cục bộ khí bay ra sục vào nc vôi trong dư thấy bao gồm 15g kết tủa trắng. Tính khối lượng của tất cả hổn hợp oxit kim loại ban đầu


 

Nung 25,28g các thành phần hỗn hợp FeCO3 và FexOy trong oxy dư tới lúc pứ kết thúc thì thu đc khí A với 22,4 g Fe2O3 duy nhất. Mang lại khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,15M thu đc 7,88g kết tủa.

Xem thêm: Chứng Minh Hình Thang Cân Có 1 Góc Vuông Là Hình Chữ Nhật, Hình Thang Có Một Góc Vuông Là Hình Thang Vuông

1) Viết pthh xảy ra 

2) Tìm phương pháp phân tử của FexOy


Đốt 40,6g hỗn hợp kim loại có Al và Zn trong bình đựng khí Clo dư. Sau 1 thời gian hoàn thành pứ thu được 65,45g lếu hợp có 4 chất rắn. Cho tất cả hổn hợp rắn này tan hết vào dd HCl thì đc V(lít) H2(đktc). Dẫn V(lít) khí này trải qua ống đựng 80g CuO nung nóng. Sau 1 thời gian thấy vào ống còn lại 72,32g hóa học rắn và chỉ bao gồm 80% H2 vẫn pứ. Xác định % trọng lượng các kim loại trong hh sắt kẽm kim loại Al-Zn


Đốt cháy trọn vẹn x gam than cất a% tạp chất trơ không cháy. Vì chưng thiếu oxi đề nghị thu được tất cả hổn hợp khí co và CO2 với tỉ lệ thể tích tương ứng là y : 1. Cho hỗn hợp khí kia đi nhàn rỗi qua ống sứ đựng b gam CuO (dư) nung nóng. Sau khoản thời gian xảy ra phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn còn sót lại trong ống sứ là c gam. Hòa tan hoàn toàn chất rắn đó bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thấy bay ra z lít khí mùi hắc (ở đktc). Mang đến khí ra khỏi ống sứ hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong, thu được phường gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng hỗn hợp X cho đến lúc khí ngừng thoát ra lại thấy xuất hiện thêm thêm q gam kết tủa nữa. Ra làm cho Khí mùi hương hắc thoát mất màu trọn vẹn V lít dung dịch KMnO4 0,02M. Lập biểu thức tính x, y, z, V theo a, b, c, p, q.