CHO 400ML DUNG DỊCH E GỒM ALCL3

     

Câu 12145: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít cùng Al2(SO4)3 y mol/lít tính năng với 612 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau khoản thời gian các làm phản ứng ngừng thu được 8,424 gam kết tủa. Khía cạnh khác, khi đến 400 ml E tính năng với dung dịch BaCl2 (dư) thì nhận được 33,552 gam kết tủa. Tỉ trọng x : y là

A.

Bạn đang xem: Cho 400ml dung dịch e gồm alcl3

3 : 4

B.

Xem thêm: Bàn Tay Nhỏ Bé Khuôn Mặt Ấy Sao Lại Đổi Thay, Ban Tay Nho Be Khuon Mat Ay Sao Lai Doi Thay

3 : 2

C.

Xem thêm: Đọc Sách Không Cốt Lấy Nhiều Quan Trọng Nhất Là Phải Chọn Cho Tinh Đọc Cho Kĩ

4 : 3

D. 7 : 4


Giải chi tiết:

nAlCl3 = 0,4x ; nAl2(SO4)3 = 0,4y; nNaOH = 0,612; nAl(OH)3 = 0,108 ; nBaSO4↓ = 0,144

Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

0,144……0,144

→ nAl2(SO4)3 = 0,144/3 = 0,048 → 4y = 0,048 → y = 0,12

∑nAl3+ = 0,4x + 0,12.2 =0,4x + 0,096

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓(1)

(0,4x + 0,096)..(1,2x+0,288)…0,4x+ 0,096

Al(OH)3 + OH- → (2)

Số mol OH- còn sống pứ (2) là 0,612- 1,2x-0,288 = 0,324 -1,2x

Số mol kết tủa còn sót lại = (0,4x + 0,096) – (0,324 - 1,2x) = 0,108 → x = 0,21

Vậy ta có, x:y = 0,21:0,12 = 7/4


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát