Cho 4 Lít N2 Và 14 Lít H2

     

         N2+ 3H2  ⇄t°,  p  2NH3Bài  ra:  4     14     (lít)

Ở cùng đk thì tỉ trọng về thể tích bởi tỉ lệ về số mol

Xét tỉ lệ: 41143

→ năng suất tính theo N2

Đặt thể tích N2phản ứng là x lít

→ VH2phản ứng = 3x lít,

VNH3sinh ra = 2x lít

VN2dư = 4 - x lít,

VH2 dư = 14 - 3x lít

Sau bội phản ứng chiếm được N2dư, H2dư, NH3

Tổng thể tích khí chiếm được là

Vkhí = VH2dư + VN2dư + VNH3sinh ra

= 14 - 3x + 4 – x + 2x = 16,4 lít

→ x = 0,8 lít

→H% = VN2  phan  ungVN2  ban dau.100%

= 0,84.100%= 20%
Bạn đang xem: Cho 4 lít n2 và 14 lít h2

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Phải dùng từng nào lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro nhằm điều chế 17,0 gam NH3? Biết rằng năng suất chuyển hóa thành amoniac là 25%?


A. 22,4 lít N2và 67,2 lít H2


B. 22,4 lít N2và 134,4 lít H2


C. 44,8 lít N2và 67,2 lít H2


D. 44,8 lít N2và 134,4 lít H2


Câu 2:


Một các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm N2 và H2 tất cả tỉ khối so với hiđro là 4,9. đến hỗn hợp trải qua xúc tác mê say hợp, nung rét được hỗn hợp mới Y bao gồm tỉ khối đối với hiđro là 6,125. Năng suất tổng thích hợp NH3 là:


A. 42,86%


B. 16,67%


C. 40%


D. 33,33%


Câu 3:


Cho 4 lít N2 với 12 lít H2 vào bình kín đáo để thực hiện phản ứng tổng thích hợp NH3. Biết hiệu suất phản ứng là 25%, các thành phần hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích là từng nào (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện)?


A.12 lít


B.14 lít


C.16 lít


D.18 lít


Câu 4:


Cho các thành phần hỗn hợp N2 và H2 vào trong bình phản ứng có nhiệt độ không đổi. Sau một thời hạn phản ứng, áp suất khí trong bình sút 5% so với áp suất ban đầu. Biết tỉ trọng số mol của nitơ đã phản ứng là 10%. Thành phần phần trăm về số mol của N2 với H2 trong hỗn hợp đầu là:


A. 15% với 85%


B. 82,35% với 77,5%


C. 25% và 75%


D. 22,5% cùng 77,5%


Câu 5:


Điều chế NH­3 từ lếu láo hợp có N2 cùng H2 (tỉ lệ mol 1:3). Tỉ khối hỗn hợp trước so với các thành phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng là 0,6. Năng suất phản ứng là:


A. 80%


B. 30%


C. 40%


D. 50%


Câu 6:


Cho láo lếu hợp tất cả N2, H2, NH3 trải qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thấy thể tích khí sót lại một nửa. Thành phần % theo thể tích của NH3 trong các thành phần hỗn hợp đầu là bao nhiêu?


A. 25%
Xem thêm: Tra Cứu Tử Vi Ngày 15 Tháng 10 Năm 2021 Của 12 Con Giáp: Tý Nhiệt Tình

B. 50%


C. 75%


D. 90%


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại gamize.vn


*

links
tin tức gamize.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


gamize.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


gamize.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để đưa lại password
rước lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


gamize.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com


Xem thêm: 3 Mẫu Tóm Tắt Văn Bản Hai Cây Phong Lớp 8, Tóm Tắt Hai Cây Phong Hay, Ngắn Nhất (5 Mẫu)

gamize.vn