STAR

     
chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ


Bạn đang xem: Star

lựa chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Ta có:

(frac3x-2y4=frac2z-4x3=frac4y-3z2)

(=frac12x-8y16=frac6z-12x9=frac8y-6z4)

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số đều bằng nhau ta có:

(frac12x-8y+6z-12x+8y-6z16+9+4=frac029=0)

(Leftrightarrowheptegincases12x-8y=0\6z-12x=0\8y-6z=0endcases)(Leftrightarrowheptegincasesfracx2=fracy3\fracy3=fracz4\fracz4=fracx2endcases)

(Leftrightarrowfracx2=fracy3=fracz4)

Vậy(fracx2=fracy3=fracz4)(Đpcm)


Đúng(0)
*

võ thị thắm

cho tam giac ABC teo trung tuyen AM va AM=1/2BC . Phổ biến minh tam giac ABC vuong


Đúng(0)
Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!

cho 3x- 2y/4 = 2z - 4x/3 = 4y- 3z/z

chung minh x/2 = y/3 = z/4


#Toán lớp 7
3
Đặng Phương Thảo

Ta có:(3x-2y)/4 = (2z-4x)/3 = (4y-3z)/2

=(12x-8y)/16 = (6z-12x)/9 = (8y-6z)/4

= (12x-8y + 6z-12x + 8y-6z)/(16+9+4) = 0 12x - 8y = 0{6z - 12x = 0 8y - 6z = 0 x/2 = y/3{z/4 = x/2 y/3 = z/4 x/2 = y/3 = z/4

Vậy x/2 = y/3 = z/4


Đúng(0)
Đỗ Thị mùi hương Giang

Quá đúng Đặng Phương Thảo ơi
Đúng(0)
đến 3x-2y/ 4=2z- 4x/3= 4y-3z/2 minh chứng rằng x/2=y/3= z/4


#Toán lớp 7
1
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉

*

Tham khảo nhá


Đúng(1)

Cho 3x-2y/4 = 2z-4x/3 = 4y-3z/2. Chứng minh rằng: x/2 = y/3 = z/4


#Toán lớp 7
1
phái mạnh Cung Nguyệt con kiến

(3x-2y)/4 = (2z-4x)/3 = (4y-3z)/2 = = (12x-8y)/16 = (6z-12x)/9 = (8y-6z)/4 = (12x-8y + 6z-12x + 8y-6z)/(16+9+4) = 0 {12x - 8y = 0 {6z - 12x = 0 {8y - 6z = 0 {x/2 = y/3 {z/4 = x/2 {y/3 = z/4 x/2 = y/3 = z/4

Học tốt!


Đúng(0)

Cho 3x - 2y/4 = 2z - 4x/3 = 4y - 3z/2. Chứng minh rằng: x/2 = y/3 = z/4


#Toán lớp 7


Xem thêm: 【1️⃣】 Tivi Coocaa Là Của Nước Nào ? Chất Lượng Có Tốt Không?

1
Nhật Minh

Vì (frac3x-2y4=frac2z-4x3=frac4y-3z2)

(Rightarrowfrac4left(3x-2y ight)16=frac3left(2z-4x ight)9=frac2left(4y-3z ight)4)

(Rightarrowfrac12x-8y16=frac6z-12x9=frac8y-6z4)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bởi nhau:

(Rightarrowfrac12x-8y16=frac6z-12x9=frac8y-6z4)

(=frac12x-8y+6z-12x+8y-6z16+9+4)

(=fracleft(12x-12x ight)+left(8y-8y ight)+left(6z-6z ight)16+9+4)

(=frac016+9+4=0)

(Leftrightarrowleft{eginmatrix3x-2y=0\2z-4x=0endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft{eginmatrix3x=2y\2z=4xendmatrix ight.)(Leftrightarrowleft{eginmatrixfracx2=fracy3\fracx2=fracz4endmatrix ight.)

(Leftrightarrowfracx2=fracy3=fracz4left(đpcm ight))


Đúng(0)

Cho 3x-2y/4 = 2z-4x/3 = 4y-3z/2.chứng minh : x/2 = y/3 = z/4


#Toán lớp 7
1
Nguyễn Hữu Ái Linh

Đúng(0)

cho 3x-2y/4 =2z-4x/3=4y-3z/2.chứngminh x/2=y/3=z/4


#Toán lớp 7
0

Cho (3x-2y)/(4)=(2z-4x)/(3)=(4y-3z)/(2)

Chứng minh (x)/(2)=(y)/(3)=(z)/(4)


#Toán lớp 7
0

cho 3x-2y/4 =2z-4x/3=4y-3z/2

chứngminh x/2 =y/3 =z/4


#Toán lớp 7
0

Cho 3x-2y/4 = 2z-4x/3 = 4y-3z/2. Chứng tỏ rằng: x/2 = y/3 = z/4


#Toán lớp 7
2
Mashiro Shiina

(dfrac3x-2y4=dfrac2z-4x3=dfrac4y-3z2)

(Rightarrowdfrac4left(3x-2y ight)16=dfrac3left(2z-4x ight)9=dfrac2left(4y-3z ight)4)

(Rightarrowdfrac12x-8y16=dfrac6z-12x9=dfrac8y-6z4)

Dựa vào đặc thù dãy tỉ số đều bằng nhau ta có:

(=dfrac12x-8y+6z-12x+8y-6z16+9+4)

(=dfracleft(12x-12x ight)+left(8y-8y ight)+left(6z-6z ight)29=0)

(Rightarrowleft{eginmatrix12x=8yRightarrowdfracx2=dfracy3\6z-12x=0Rightarrowdfracx2=dfracz4\8y=6zRightarrowdfracy3=dfracz4endmatrix ight.)

(Rightarrowdfracx2=dfracy3=dfracz4)


Đúng(0)
phái nam Cung Nguyệt loài kiến

(3x-2y)/4 = (2z-4x)/3 = (4y-3z)/2 = = (12x-8y)/16 = (6z-12x)/9 = (8y-6z)/4 = (12x-8y + 6z-12x + 8y-6z)/(16+9+4) = 0 {12x - 8y = 0 {6z - 12x = 0 {8y - 6z = 0 {x/2 = y/3 {z/4 = x/2 {y/3 = z/4 x/2 = y/3 = z/4

Học tốt!


Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

gamize.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học có thể bạn quan tâm ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Cách Cài Đặt Youtube Cho Windows 11 Vô Cùng Đơn Giản Mà Bạn Nên Biết

cho tới giỏ mặt hàng Đóng