Cho 3 36 Lít Hỗn Hợp Etan Và Etilen

     

Cho 3,36 lít hỗn hợp etan với etilen (đktc) đi chậm rì rì qua qua hỗn hợp brom dư. Sau bội nghịch ứng khối lượng bình brom tạo thêm 2,8 gam. Số mol etan với etilen trong hỗn hợp lần lượt là:
Bạn đang xem: Cho 3 36 lít hỗn hợp etan và etilen

Khối lượng bình brom tăng = cân nặng etilen bội phản ứng

=> m etilen = 2,8 gam => netilen = 2.8/28 = 0,1 mol

=> netan = 0,15 – 0,1 = 0,05


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi đến but-1-en tính năng với hỗn hợp HBr, theo qui tắc Mac-côp-nhi-côp sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chủ yếu ?


Anken C4H8 tất cả bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với hỗn hợp HCl chỉ mang đến một sản phẩm hữu cơ duy nhất?


Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau thời điểm phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), mang lại cùng một sản phẩm là:


Cho láo lếu hợp toàn bộ các đồng phân mạch hở của C4H8 chức năng với H2O (H+, to) thu được về tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng ?


Có nhì ống nghiệm, từng ống chứa 1 ml dung dịch brom vào nước có màu xoàn nhạt. Sản xuất ống trước tiên 1 ml hexan với ống máy hai 1 ml hex-1-en. Lắc đều cả nhị ống nghiệm, kế tiếp để yên nhì ống nghiệm trong vài phút. Hiện tượng quan cạnh bên được là:


Cho 3,36 lít các thành phần hỗn hợp etan cùng etilen (đktc) đi chậm rãi qua qua hỗn hợp brom dư. Sau bội nghịch ứng trọng lượng bình brom tạo thêm 2,8 gam. Số mol etan cùng etilen trong tất cả hổn hợp lần lượt là:


2,8 gam anken A làm mất đi màu toàn diện dung dịch đựng 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ chiếm được một ancol duy nhất. A mang tên là:


Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Nhân tố phần % về thể tích của nhị anken là:


Một hỗn hợp X gồm ankan A với một anken B tất cả cùng số nguyên tử C và hầu như ở thể khí ngơi nghỉ đktc. Cho tất cả hổn hợp X trải qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y sót lại bằng nửa thể tích X, còn cân nặng Y bằng 15/29 khối lượng X. CTPT A, B cùng thành phần % theo thể tích của tất cả hổn hợp X là
Xem thêm: Các Dạng Địa Hình Bồi Tụ Do Nước Chảy, Do Gió Và Sóng Biển Mà Em Biết

Cho hiđrocacbon X bội nghịch ứng cùng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được hóa học hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X bội nghịch ứng cùng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ không giống nhau. Tên thường gọi của X là:


Hỗn hợp A gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy trọn vẹn V lít A nhận được 13,44 lít CO2 sinh sống đktc. Còn mặt khác A làm mất màu vừa hết 40 gam Br2. CTPT của 2 anken và tỷ lệ thể tích khớp ứng là


Hỗn hợp khí X bao gồm một ankan và 1 anken. Mang đến 1,68 lit khí X mang lại qua dung dịch brom làm mất màu đầy đủ dung dịch chứa brom thấy còn sót lại 1,12 lit khí. Ngoài ra nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lit khí X rồi cho thành phầm cháy đi qua bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư nhận được 12,5 gam kết tủa. Bí quyết phân tử của những hiđrocacbon thứu tự là:


Một tất cả hổn hợp A gồm một anken X cùng một ankan Y tất cả cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và thuộc số mol. Mang đến m gam hỗn hợp A làm mất đi màu trọn vẹn 80 gam hỗn hợp brom 20%. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên chiếm được 0,6 mol CO2. X và Y có công thức phân tử là:


Trộn 1 mol anken X với 1,6 mol H2 rồi dẫn các thành phần hỗn hợp qua Ni nung nóng thu được các thành phần hỗn hợp Y. Dẫn các thành phần hỗn hợp Y vào brom dư thấy gồm 0,2 mol Br2 sẽ phản ứng. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là


Hỗn thích hợp X có H2, C2H4, C3H6 gồm tỉ khối so với H2 với 9,25. đến 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng cộng mol H2 sẽ phản ứng là


Cho hỗn hợp X bao gồm etilen với H2có tỉ khối đối với H2bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung lạnh (hiệu suất làm phản ứng 75%) thu được tất cả hổn hợp Y. Tỉ khối của Y đối với H2(các thể tích đo ở thuộc điều kiện) là


Cho H2và 1 olefin hoàn toàn có thể tích cân nhau qua niken đun nóng ta được các thành phần hỗn hợp A. Biết tỉ khối tương đối của A đối vớiH2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Phương pháp phân tử olefin là


Hỗn đúng theo khí X có H2và C2H4có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Ycó tỉ khối đối với He là 5. Công suất của phản ứng hiđro hoá là


Số cặp đồng phân cấu trúc anken sống thể khí (đkt) tán thành điều kiện: khi hiđrat hoá chế tạo thành hỗn hợp gồm bố ancol là


Hỗn đúng theo khí X gồm H2 và một anken có tác dụng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun rét X có xúc tác Ni, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y không làm mất đi màu nước brom; tỉ khối của Y đối với H2 bằng 13. Công thức kết cấu của anken là:
Xem thêm: Đặt Câu Có Sử Dụng Trạng Ngữ Chỉ Cách Thức, Phương Tiện Là Như Thế Nào?

Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hở làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X và quý hiếm m thứu tự là


Cembrene C20H32 được bóc tách từ vật liệu nhựa thông, khi chức năng hoàn toàn cùng với hiđro dư thu được C20H40. Điều này chứng tỏ điều gì (biết cembrene không gia nhập phản ứng cộng mở vòng cùng với H2)?