CHO 3 2G BỘT CU TÁC DỤNG VỚI 100ML

     

Câu hỏi :

Cho 3,2g bột Cu tác dụng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, xuất hiện V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Quý hiếm của V là:


*