CHO 2006 ĐƯỜNG THẲNG TRONG ĐÓ BẤT KÌ 2 ĐƯỜNG THẲNG NÀO CŨNG CẮT NHAU

     
đến 2006 con đường thẳng trong đó bất kì 2 con đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 mặt đường thẳng nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì 2 đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không có 3 con đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
cho 2006 đường thẳng trong số đó bất kì 2 con đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không có 3 con đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
đến 2006 con đường thẳng trong đó bất kì 2 con đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 mặt đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn

Hãy nhập thắc mắc của các bạn vào đây, giả dụ là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Bạn đang xem: Cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau


lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
cho 2006 đường thẳng trong các số ấy bất kì 2 mặt đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
cho 2006 con đường thẳng trong đó bất kì 2 con đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không có 3 mặt đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn

cho 2006 con đường thẳng trong những số ấy bất kì 2 mặt đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không có 3 mặt đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao điểm của chúng


Dựa theo công thức: (frac)

(Rightarrow) (frac=frac=2011015) (giao điểm).

Xem thêm: Đóng Vai Người Lính Trong Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính


mang đến 2006 đường thẳng trong số ấy bất kì 2 con đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 đường thẳng nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
đến 2006 mặt đường thẳng trong số ấy bất kì 2 con đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 mặt đường thẳng nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
đến 2006 đường thẳng trong đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 con đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn

Một con đường thẳng cắt 2005 mặt đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm . Mà bao gồm 2006 đường thẳng => tất cả 2005 x 2006 giao điểm 

Nhưng mỗi giao điểm được xem 2 lần => số giao điểm thực tiễn là:

         2006 x 2005   : 2 = 2011015 giao điểm

đúng nha


cho 2006 con đường thẳng trong đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 mặt đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
mang lại 2006 mặt đường thẳng trong số ấy bất kì 2 mặt đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không có 3 mặt đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
đến 2006 đường thẳng trong các số đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 mặt đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn

cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì 2 đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không có 3 đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao điểm của chúng


Vô thống kê lại hỏi đáp của t mà bấm:

Câu hỏi của Chirstina - Toán lớp 6 - học tập toán cùng với OnlineMath


mang lại 2006 con đường thẳng trong các số ấy bất kì 2 đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
cho 2006 mặt đường thẳng trong đó bất kì 2 con đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 mặt đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
đến 2006 mặt đường thẳng trong những số đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 mặt đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn

Một mặt đường thẳng cắt 2005 mặt đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm . Mà gồm 2006 đoạn trực tiếp => 2005 x 2006 giao điểm

Nhưng mỗi giao điểm được tính gấp đôi => số giao điểm thực tế :

2005 x 2006 : 2 = 2011015 giao điểm

 Đáp số : 2011015 giao điểm


mang lại 2006 đường thẳng trong số ấy bất kì 2 con đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 con đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
đến 2006 đường thẳng trong đó bất kì 2 mặt đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
mang đến 2006 đường thẳng trong các số đó bất kì 2 mặt đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 mặt đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn

Cho 2006 mặt đường thẳng trong những số ấy bất kì 2 mặt đường thẳng nào cũng cắt nhau không tồn tại 3 mặt đường thẳng như thế nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng


cho 2006 mặt đường thẳng trong những số ấy bất kì 2 con đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 con đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
đến 2006 mặt đường thẳng trong những số ấy bất kì 2 đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không có 3 mặt đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
mang đến 2006 con đường thẳng trong các số ấy bất kì 2 mặt đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 con đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn

Cho 2006 đường thẳng trong những số ấy bất kì 2 đường thẳng nào thì cũng cắt nhau không tồn tại 3 con đường thẳng như thế nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng.

Xem thêm: Cách Tính Nhu Cầu Protein Hàng Ngày ? Ăn Bao Nhiêu Lượng Đạm Mỗi Ngày Là Đủ


mang đến 2006 đường thẳng trong các số đó bất kì 2 mặt đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 đường thẳng nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
đến 2006 đường thẳng trong số đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
đến 2006 đường thẳng trong số ấy bất kì 2 đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không có 3 con đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn

cho 2006 con đường thẳng trong những số ấy bất kì 2 mặt đường thẳng nào cũng cắt nhau không có 3 mặt đường thẳng như thế nào đồng quy tính số giao điểm của chúng


Cho 2006 mặt đường thẳng trong các số đó bất kì 2 con đường thẳng nào cũng cắt nhau, không tồn tại 3 đường thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng 


Cho 2006 con đường thẳng trong số ấy có bất kì 2 mặt đường thẳng nào thì cũng cắt nhau và không tồn tại 3 đường thẳng làm sao đồng quy. Tra cứu số giao điểm của chúng?


đến 2006 đường thẳng trong những số ấy bất kì 2 mặt đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 con đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
mang lại 2006 đường thẳng trong những số ấy bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 mặt đường thẳng nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
mang lại 2006 con đường thẳng trong số đó bất kì 2 mặt đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không có 3 con đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn

Cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì hai đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 mặt đường thẳng làm sao đồng quy . TÍNH số giao điểm của chúng.


đến 2006 đường thẳng trong những số đó bất kì 2 con đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không có 3 đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
mang đến 2006 đường thẳng trong các số ấy bất kì 2 con đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 con đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
cho 2006 con đường thẳng trong các số ấy bất kì 2 con đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 mặt đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn

Cho 2006 mặt đường thẳng, trong các số đó bất kì hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và không tồn tại 3 đường thẳng nào đồng quy. Tra cứu số giao điểm của chúng


Một đường thẳng cắt 2005 con đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm . Mà tất cả 2006 con đường thẳng => bao gồm 2005 x 2006 giao điểm 

Nhưng mỗi giao điểm được tính 2 lần => số giao điểm thực tiễn là:

         2006 x 2005   : 2 = 2011015 giao điểm

đúng nha


Cho 2006 con đường thẳng trong số ấy bất kì 2 đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Ko có 3 đường thẳng đồng quy. Tính số giao điểm của chúng


Một mặt đường thẳng giảm 2005 đường thẳng còn lại tạo thành 2005 giao điểm . Mà tất cả 2006 mặt đường thẳng => có 2005 x 2006 giao điểm

Nhưng từng giao điểm được tính gấp đôi => số giao điểm thực tế là:

2006 x 2005 : 2 = 2011015 giao điểm 


đến 2006 đường thẳng trong số đó bất kì 2 mặt đường thẳng nào thì cũng cắt nhau. Không có 3 mặt đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
mang lại 2006 con đường thẳng trong các số đó bất kì 2 mặt đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 đường thẳng như thế nào đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
đến 2006 con đường thẳng trong những số ấy bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không tồn tại 3 mặt đường thẳng làm sao đồng quy. Tình số giao... - gamize.vn
toàn bộ Toán vật dụng lý chất hóa học Sinh học tập Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên giờ việt Khoa học thoải mái và tự nhiên

Công ty cổ phần Khoa học tập và technology Giáo dục, Mã số thuế: 0106303886 Địa chỉ: 12 ngõ 156 Nguyễn Đổng Chi, Phường cầu Diễn, Quận phái nam Từ Liêm, Hà Nội