Cho 20 Điểm Trong Đó Có A Điểm Thẳng Hàng

     

Cho đôi mươi điểm phân biệt, trong số ấy có a điểm thẳng hàng. Cứ 2 điểm, ta vẽ một đường thẳng. Tìm a , biết vẽ được toàn bộ 170 đường thẳng.

Bạn đang xem: Cho 20 điểm trong đó có a điểm thẳng hàng


Áp dụng định nghĩa: Qua nhì điểm bất kể ta luôn luôn dựng được 1 đường thẳng.

Trong $a , (a>1)$ điểm mà không tồn tại ba điểm như thế nào thẳng mặt hàng thì ta vẽ được: (left( a - 1 ight).a:2) đường thẳng.


Trong 20 điểm mà không tồn tại ba điểm nào thẳng hàng thì ta vẽ được: (19.20:2 = 190) con đường thẳng.

Trong a điểm mà không tồn tại ba điểm nào thẳng hàng thì ta vẽ được: (left( a - 1 ight).a:2) mặt đường thẳng.

Nhưng do gồm a điểm trực tiếp hàng yêu cầu chỉ có 1 đường trực tiếp được vẽ. Vì đó,theo bài bác ra ta có:

$eginarrayl190 - dfracleft( a - 1 ight)a2 + 1 = 170\ Leftrightarrow dfracleft( a - 1 ight)a2 = 21\ Leftrightarrow a^2 - a - 42 = 0\ Leftrightarrow a^2 - 7a + 6 ma - 42 = 0\ Leftrightarrow aleft( a - 7 ight) + 6left( a - 7 ight) = 0\ Leftrightarrow left( a - 7 ight)left( a + 6 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayla - 7 = 0\a + 6 = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarrayla = 7left( tm ight)\a = - 6left( ktm ight)endarray ight.endarray$

Vậy có 7 điểm trực tiếp hàng.


Đáp án bắt buộc chọn là: c


...

Bài tập có liên quan


Bài tập ôn tập chương 5: Góc Luyện Ngay
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Em nên lựa chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:


Biết$widehat aOb; = ;135^0,;widehat mOn; = ;45^0.$ Vậy hai góc $aOb$ với $mOn$ là nhì góc:


Em hãy lựa chọn phát biểu đúng trong số phát biểu sau:


Cho cha điểm ko thẳng mặt hàng $O, A, B.$ Tia $Ox$ nằm giữa hai tia $OA, OB$ khi và chỉ khi tia $Ox$ cắt


Em nên chọn lựa phát biểu đúng trong số phát biểu sau:


Có từng nào tam giác trên hình mẫu vẽ sau


*

Cho hình vẽ. Tính$widehat yOz$.


*

Vẽ tam giác ABC, biết tía cạnh BC = 6cm, AB = 4cm, AC = 3cm. Ta có các bước sau:

(I) Vẽ cung tròn trung khu B, nửa đường kính 4 cm; Vẽ cung tròn trung ương C, bán kính 3cm

(II) Vẽ đoạn thẳng BC = 6cm(III) Vẽ đoạn trực tiếp AB, AC, ta có△ABC.(IV) lấy một giao điểm của nhị cung trên, call giao đặc điểm này là A.

Thứ từ vẽ đúng là


Biết(widehat xOy;widehat yOz) là nhì góc bù nhau và(widehat yOz = 140^circ ) . Tính (widehat xOy) .


Biết(widehat xOy;widehat yOz) là nhị góc phụ nhau và(widehat yOz = 20^circ ) . Tính (widehat xOy) .


Cho con đường tròn (left( O;3cm ight)), với điều kiện nào dưới đây thì điểm M nằm trên đường tròn đó:


Cho(widehat aOc = 35^circ ;,widehat bOc = 130^circ ) . Biết tia Oa nằm giữa hai tia Ob cùng Oc. Tính(widehat aOb) .


Cho hình vẽ. Biết tia Oy nằm trong lòng hai tia Oz với Ox. Tính (widehat xOz) .

Xem thêm: So Sánh Diện Tích Các Môi Trường Ở Châu Phi, So Sánh Diện Tích Của Các Môi Trường Ở Châu Phi


*

Cho tia Oy là tia phân giác của góc xOz. Biết(widehat xOz = 110^circ ) . Tính (widehat xOy.)


Trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ là tia Om, vẽ (widehat mOt = 37^0,widehat ;mOn = 80^0). Tính (widehat nOt).


Cho (left( O;,R ight)), với đk nào thì điểm M nằm ở ngoài đường tròn đó?


Trên và một nửa phương diện phẳng bờ là tia Ox, vẽ (widehat xOy = 30^0,widehat xOz = 50^0), em nên lựa chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau:


Cho tía tia Oa;Ob;Oc thông thường gốc. Biết (widehat aOb = 23^circ ;widehat bOc = 35^circ ;widehat cOa = 58^circ .) chọn câu đúng.


Cho (widehat xOy = 125^0) ,vẽ tia Oz làm thế nào cho (widehat yOz = 35^0) . Có bao nhiêu phương pháp vẽ tia Oz? Tính (widehat xOz) vào từng trường vừa lòng đó.


Cho (100) tia gồm (Ox_2,Ox_3,....,Ox_99) nằm giữa hai tia (Ox_1) với (Ox_100). Hỏi tất cả bao nhiêu góc được chế tạo ra thành?


Trên mặt đường thẳng xx’ đem một điểm O. Trên cùng nửa phương diện phẳng bờ là con đường thẳng xx’ vẽ bố tia Oy, Ot, Oz sao cho: (widehat x"Oy = 40^0,,,widehat xOt = 97^0,,,widehat xOz = 54^0) . Chọn câu đúng nhất.


Cho On là tia phân giác của (widehat mOt). Biết (widehat mOn = 45^0), số đo của (widehat mOt) là:


Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ gồm chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy với Oz sao cho(widehat xOy = 32^0;,widehat xOz = 64^0) . Nên chọn lựa câu sai:


Trên con đường tròn (O) ta lấy một số trong những điểm phân biệt. Vẽ những dây cung gồm hai đầu là hai trong những số điểm đã cho. Biết rằng có tất cả 15 dây cung. Tính số điểm đã đưa trên cung tròn.


Cho haigóc (widehat xOy) với (widehat yOz) là hai góckề bù. Biết(widehat xOy = 76^circ ) . Call Om là tia phân giác của góc yOz. Số đo của góc xOm là:


Cho (widehat BOC = 96^circ ) . A là 1 trong điểm bên trong góc BOC. Biết(widehat BOA = 40^circ ) . Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Tính(widehat COD) .


Cho cha tia Ox;Oy;Oz và tia Oy nằm giữa hai tia Ox với Oz. Cho biết thêm (widehat xOz = 100^circ ;2,widehat xOy = 3,widehat yOz.) Tính (widehat xOz) và (widehat zOy.)


Cho hai đường thẳng xy với uv cắt nhau tại O. Vào nửa phương diện phẳng bờ xy cất tia Ou, kẻ tia Om. Cho biết (widehat xOu = 35^circ ;widehat yOm = 50^circ .) Tính số đo các góc (widehat uOm;widehat vOx;widehat yOv.)


Cho hai góc kề (widehat xOy) với (widehat yOz,) Om cùng On theo lần lượt là những tia phân giác của (widehat xOy) cùng (widehat yOz.) Tính số đo góc (mOn) hiểu được tổng số đo của nhì góc xOy cùng yOz là (140^circ .)


Cho nhị tia Ox cùng Oy đối nhau, trên cùng nửa phương diện phẳng bờ xy vẽ các tia Oz;Ot làm sao cho (widehat xOz = 160^circ ;widehat yOt = 120^circ .) Tia Om là tia phân giác của góc tOz. Tính số đo góc $mOz.$


Cho đường thẳng xy đi qua điểm O, trên thuộc nửa phương diện phẳng bờ xy vẽ những tia Ot, Om, On làm thế nào cho (widehat xOt = 60^circ ;widehat yOn = 80^circ ;widehat yOm = 40^circ .) lựa chọn câu đúng nhất.


Cho 10 tia phân biệt chung nơi bắt đầu O. Xóa đi tía tia trong những số ấy thì số góc đỉnh O giảm đi bao nhiêu?


Trên đường tròn mang 5 điểm phân biệt. Rước thêm 4 điểm rành mạch nữa (khác với 5 điểm đến trước) thì số cung của mặt đường tròn tăng thêm là bao nhiêu?


Cho hai góc kề bù (widehat aOb) với (widehat bOc) trong các số đó (widehat aOb = 3.widehat bOc) . Bên trên nửa khía cạnh phẳng bờ aOc chứa tia Ob, vẽ tia Od làm sao cho (widehat aOd = widehat bOc.) lựa chọn câu đúng về (widehat bOc) và (widehat bOd) .


Cho (widehat AOB = 135^0), điểm C bên trong (widehat AOB) biết (widehat BOC = 90^0) . Hotline OD là tia đối của tia OC.


Cho (widehat xOy) cùng (widehat y mOz) là nhị góc kề bù. Góc (widehat y mOz = 30^0) . Vẽ tia phân giác Om của (widehat xOy) và tia phân giác On của (widehat y mOz).


Cho 20 điểm phân biệt, trong những số ấy có a điểm thẳng hàng. Cứ 2 điểm, ta vẽ một đường thẳng. Search a , biết vẽ được tất cả 170 con đường thẳng.


Cho 101 mặt đường thẳng trong đó bất kể hai con đường thẳng nào thì cũng cắt nhau, không có ba con đường thẳng làm sao đồng quy. Tính số giao điểm của chúng.

Xem thêm: Ngày Đẹp Vào Nhà Mới Tháng 12 Năm 2021, Xem Ngày Tốt Nhập Trạch Trong Tháng 12 Năm 2021


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.