Cho 19,3 Gam Hỗn Hợp Bột Gồm Zn Và Cu Có Tỉ Lệ Mol Tương Ứng

     

Câu 13103: Cho 19,3 gam các thành phần hỗn hợp bột tất cả Zn với Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Quý hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm zn và cu có tỉ lệ mol tương ứng

12,80

B.

Xem thêm: Bộ Máy Nhà Nước Văn Lang - Được Tổ Chức Như Thế Nào

12,00

C.

Xem thêm: 5 Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác, Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Lớp 5

6,40

D. 16,53


Giải đưa ra tiết:

tính được số mol Zn và Cu theo lần lượt là: 0,1 cùng 0,2 mol

n Fe3+ = 0,4 mol

khi mang lại Zn với Cu vào dd Fe3+:

Xét:

3Zn + 2Fe3+ ----> 3Zn2+ + 2Fe (1)

0,1 2/3.0,1

Nhận thấy: Fe3+ vẫn tồn tại dư, khi ấy phản ứng của Zn xẩy ra theo PT:

Zn + 2Fe3+ ----> Zn2+ + 2Fe2+

0,1 -> 0,2

còn 0,2 mol Fe3+

Cu + 2Fe3+ -----> Cu2+ +2Fe2+

0,1 m = mCu dư = (0,2-0,1).64 = 6,4 g

DD nhận được gồm: Zn2+, Fe2+, Cu2+

Đáp án: C

 


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát