Cho 16.4 Gam Hỗn Hợp X Gồm 2 Axit

     Bạn đang xem: Cho 16.4 gam hỗn hợp x gồm 2 axit

Cho 6,42 gam X bao gồm hai axit no, đối chọi , hở tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng làm phản ứng với hỗn hợp etanol dư được 9,22 gam các thành phần hỗn hợp hai este. Tìm nhị axit :


Hỗn thích hợp X có 2 axit đối kháng chức, hở tiếp đến trong hàng đồng đẳng . đến m gam X phản ứng với 100ml hỗn hợp NaOH 1M ( rước dư 25% so với lượng bội nghịch ứng ) . Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng được 7,78g hóa học rắn . Tìm hai axit :


Cho 0,04mol X gồm C2H3COOH ; CH3COOH và C2H3CHO làm phản ứng vừa không còn dung dịch đựng 6,4g Br2. Để trung hoà hết 0,04mol X phải vừa hết 40ml dung dịch NaOH 0,75M . Khối lượng C2H3COOH vào X là :


Hỗn vừa lòng A có 2 axit . Hoá tương đối m gam A được thể tích bằng thể tích của 9,6g O2 cùng đk . đến m gam A làm phản ứng với na dư được 5,6lít khí đktc, cân nặng bình mãng cầu tăng đối với trước là 23,5g . Tìm 2 axit :


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả 2 axit no : G1 đơn chức cùng G2 nhì chức. Giả dụ đốt cháy hết 0,3mol X được 11,2lít CO2 đktc. Để trung hoà vừa không còn 0,3mol X cần vừa không còn 500ml hỗn hợp NaOH 1M . G1 cùng G2 thứu tự là :
Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Camera Không Hoạt Động Trên Zoom Không Mở Được Camera Trên Laptop

Hỗn phù hợp X có hai axit cacboxylic solo chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, chiếm được 2,34 gam H2O. Còn mặt khác 10,05 gam X phản bội ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, chiếm được 12,8 gam muối. Cách làm của nhị axit là


Hỗn hợp X bao gồm 2 axit đối kháng chức, hở tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng .Lấy m gam X mang đến phản ứng cùng với 75ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau phản ứng nên dùng 25ml hỗn hợp HCl 0,2M để trung hoà kiềm dư, cô cạn dung dịch được 1,0425g hỗn hợp muối . Tìm nhị axit :


Hai chất X cùng Y gồm cùng cách làm phân tử C2H4O2. Hóa học X phản bội ứng được với sắt kẽm kim loại Na và tham gia bội nghịch ứng tráng bạc. Hóa học Y làm phản ứng được với kim loại Na cùng hoà tung được CaCO3. Công thức của X, Y theo thứ tự là:


Cho X với Y là nhì axit cacboxylic mạch hở, gồm cùng số nguyên tử cacbon, trong số đó X đơn chức, Y nhì chức. Chia hỗn hợp bao gồm X và Y thành nhì phần bằng nhau. Phần một tính năng hết với Na, nhận được 4,48 lít khí H2(đktc). Đốt cháy trọn vẹn phần hai, nhận được 13,44 lít khí CO2(đktc). Phần trăm cân nặng của Y trong hỗn hợp là


Hỗn thích hợp X chứa tía axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, bao gồm một axit no và hai axit không no đều có một link đôi (C=C). Mang đến m gam X chức năng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn thể sản phẩm cháy bởi dung dịch NaOH dư, cân nặng dung dịch tăng thêm 40,08 gam. Tổng khối lượng của nhì axit cacboxylic không no vào m gam X là
Xem thêm: Nên Mua Tủ Lạnh 2 Cánh Hay 4 Cánh Hay 2 Cánh, Nên Mua Tủ Lạnh 2 Cánh Hay 4 Cánh Cho Gia Đình

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam