Cho 15.6 Gam Hỗn Hợp Hai Ancol

     

Cho 4,8 gam ancol no, 1-1 chức, mạch hở X tác dụng hết với na dư, chiếm được 0,896 lít khí. Phương pháp của X là


Cho các phát biểu sau:

(a) Phenol (C6H5-OH) là một ancol thơm.

Bạn đang xem: Cho 15.6 gam hỗn hợp hai ancol

(b) Phenol tính năng với dung dịch natri hidroxit chế tạo thành muối tan và nước.

(c) Phenol gia nhập phản ứng nuốm brom và núm nitro dễ dàng hơn benzen.

(d) hỗn hợp phenol làm cho quỳ tím hóa đỏ bởi vì nó tất cả tính axit.

(e) Hợp hóa học C6H5-CH2-OH là phenol.

Số phát biểu đúng là:


Cho những phát biểu sau về phenol:

(a) phenol tan những trong nước lạnh;

(b) phenol bao gồm tính axit cơ mà phenol ko làm đổi màu quỳ tím;

(c) phenol được dùng làm sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc;

(d) nguyên tử H vào benzen dễ dàng bị chũm hơn nguyên tử H trong tầm benzen của phenol;

(e) chan nước brom vào phenol thấy xuất hiện thêm kết tủa.

Số tuyên bố đúng là


Cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic và ancol đơn chức B tính năng với na dư sau làm phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc). Công thức của B là


Cho 11,28 gam phenol tác dụng với lượng dư dung dịch Br2, sau phản ứng kết thúc thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là:


Ancol X no, mạch hở, có không quá 3 nguyên tử cacbon vào phân tử. Biết X không tính năng với Cu(OH)2 ở đk thường. Số công thức kết cấu bền tương xứng với X là


Cho những phát biểu sau về phenol C6H5OH:

(1) Phenol vừa chức năng với hỗn hợp NaOH vừa chức năng được cùng với Na.

Xem thêm: Hoa Sinh Nhật Độc Đáo Hoa Sinh Nhật Đẹp Lung Linh Thay Lời Chúc Ý Nghĩa

(2) Phenol tất cả tính axit nhưng lại dung dịch phenol trong nước ko làm đổi màu quỳ tím.

(3) Nguyên tử H ở đội OH của phenol biến hóa năng động hơn trong ancol.

(4) dung dịch natriphenolat tính năng với CO2 sản xuất thành Na2CO3.

(5) trộn nước brom vào dung dịch phenol thấy mở ra kết tủa.

Số phát biểu đúng là


A, B là 2 ancol no đơn chức, tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng. Mang đến hỗn hợp bao gồm 1,6 gam A và 2,3 gam B tính năng hết với mãng cầu thu được 1,12 lít H2 (đktc). A, B gồm công thức phân tử theo lần lượt là


Cho 0,01 mol phenol chức năng hoàn toàn cùng với lượng dư dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 đặc với H2SO4 đặc. Phát biểu nào dưới đây không đúng


Để chiếm được 22,9 gam axit picric đề nghị m gam phenol. Cực hiếm của m là? Biết công suất phản ứngđạt 94%.

Xem thêm: Chui Muon 1 Phút 15 Giây - 1 Tàu Hỏa Chui Qua Hầm Với Vận Tốc 54Km/Giờ


Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một ancol X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,44 gam nước. X gồm CTPT là


Phản ứng giữa CO2 với hỗn hợp C6H5ONa xẩy ra theo phương trình hóa học sau:

CO2 + H2O + C6H5ONa → C6H5OH + NaHCO3.

Phản ứng xảy ra được là do phenol có:


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam