CHO 13.8 GAM CHẤT HỮU CƠ X

     

Thay nỗ lực 1 nguyên tử H bằng 1 nguyên tử Ag → tăng 108 – 1 = 107 (đvC).

Bạn đang xem: Cho 13.8 gam chất hữu cơ x

Nhận xét:

*
→ thay thế sửa chữa 2 nguyên tử H bởi 2 nguyên tử Ag.

→ Phân tử C7H8(K = 4) gồm 2 liên kết ba C≡C đầu mạch.

Xem thêm: Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Bản Thân, Bản Tự Kiểm Điểm Dành Cho Cá Nhân

Đồng phân cấu tạo của X:

CH≡CCH2CH2CH2C≡CH; CH≡CCH(CH3)CH2C≡CH; CH≡CC(CH3)2C≡CH;

CH≡CCH(C2H5)C≡CH.


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Tập hợp những ion làm sao sau đây rất có thể tồn tại đôi khi trong và một dung dịch?

A.

Xem thêm: Điều Kiện Bảo Quản Các Loại Hạt, Cách Bảo Quản Các Loại Hạt Dinh Dưỡng Đúng Cách

*
; Na+;
*
;
*
.


Câu 2:


Hiđrocacbon nào tiếp sau đây khi phản ứng với hỗn hợp brom thu được 1,2-đibrombutan?

Câu 3:


Viết PTHH của bội nghịch ứng xảy ra khi cho:

a) 2-metyl propen tác dụng với hiđro, nấu nóng ( xúc tác Ni)

b) axetilen tính năng với nước

c) propin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

d) popen chức năng với hỗn hợp KMnO4


Câu 4:


Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít tất cả hổn hợp A (đktc) bao gồm CH4, C2H6 với C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) với 7,2 gam H2O. Quý giá của V là


Câu 5:


Sấm sét trong khí quyển sinh ra hóa học nào sau đây?

Câu 6:


địa điểm của C (Z = 6) vào bảng khối hệ thống tuần trả là

Câu 7:


Hiện tượng xảy ra khi thổi khoan thai khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 dư là


Câu 8:


Khi so sánh định tính nguyên tố hiđro vào hợp hóa học hữu cơ tín đồ ta thường xuyên đốt cháy hóa học hữu cơ đó rồi cho sản phẩm đi qua


Câu 9:


Công thức bao quát của anken là

Câu 10:


Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lit CO2 vào 75 ml dung dịch nước vôi vào Ca(OH)21M. Khối lượng kết tủa chiếm được sau phản ứng là


Câu 11:


Hợp chất X gồm công thức đơn giản dễ dàng nhất là CH2O và tất cả tỉ khối hơi so với hiđro bằng 45. Cách làm phân tử của X là

Câu 12:


Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Câu 13:


Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam hợp hóa học hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2và 1,8 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với He (MHe= 4) là 7,5. Bí quyết phân tử của X là

Câu 14:


bội nghịch ứng viết khôngđúng là

Câu 15:


Hấp thụ hoàn toàn V lit khí CO2vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp có KOH 1 M với Ba(OH)20,25M xuất hiện 4,925 gam kết tủa. Quý giá của V là
Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam