Cho 13.6 gam một chất hữu cơ x

     

Câu 9969: Cho 13,6 gam một hóa học hữu cơ X (có thành phần thành phần C, H, O) công dụng vừa đầy đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Công thức kết cấu của X là

A.

Bạn đang xem: Cho 13.6 gam một chất hữu cơ x

CH2=C=CH–CHO

B.

Xem thêm: Find The Missing Numbers: 1, 4, 9, ?, 25, 36 Solution: What Is This Pattern 1,4,9,25

CH3–C≡C–CHO

C.

Xem thêm: Giải Phẫu Não: Bộ Não Cấu Tạo Và Chức Năng Của Não Bộ, Não Bộ Con Người

CH≡C–CH2–CHO

D. CH≡C–2–CHO


Giải chi tiết:

*

=>

*

=> Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát