Cho 11 2 Lít Hỗn Hợp X Gồm C2H2 Và H2

     

Câu hỏi :

Cho 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X bao gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu được các thành phần hỗn hợp Y (chỉ chứa tía hiđrocacbon) bao gồm tỉ khối so với H2 là 14,5. Biết Y bội phản ứng về tối đa cùng với a mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của a là:


*