Cho 10ml dung dịch hcl có ph=3

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cho 10ml dung dịch hcl có ph=3

*

Cho 10ml hỗn hợp HCl gồm pH=3 nên thêm vào dung dịch này từng nào ml nước nhằm thu được dung dịch tất cả pH=4


*

$n_HCl = 0,01.10^-3(mol)$

$Rightarrow V_dd HCl pH = 4 = dfrac0,01.10^-310^-4 = 0,1(lít)$

$Rightarrow V_H_2O = 0,1 - 0,01 = 0,09(lít)$


*

Câu1 Trộn 100 ml dung dịch cất HCl 0,1M với H2SO4 0,05M cùng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ 0,15 M thu được 250 ml dung dịch có pH= x với m gam kết tủa. Quý giá của x với m làCâu2 đến 10ml dung dịch HNO3 bao gồm pH=4. đề xuất thêm từng nào ml nước chứa để nhận được dung dịch gồm pH=6?​​A. 990 ml.Câu3 Một dung dịch cất 0,01 mol Na+; 0,02 mol SO42-; 0,01 mol Cl- với x mol Cu2+. Quý giá của x là
Xem thêm: Cách Ngâm Vải Để Được Lâu - Cách Làm Vải Ngâm Để Được Lâu

*

Pha loãng hỗn hợp HCl bao gồm pH = 3 từng nào lần để được dung dịch mới có pH = 4 ?

2 trộn loãng hỗn hợp 1 lít NaOH bao gồm pH = 9 bởi nước sẽ được dung dịch mới tất cả pH = 8. Thể tích nước buộc phải dùng là?


Nho cac ban giup dum bai tap nay:

Cần từng nào ml dung dich HCL teo Ph=2 vào 100ml dung dịch H2SO4 0,05M nhằm thu được dung dịch gồm ph = 1,2


Cho 10.0 ml một dung dịch X là tất cả hổn hợp axit HCL cùng HNO3 gồm PH = 2. Cần bao nhiêu ml dung dịch KOH 0.1M để trung hoà 10ml hỗn hợp X


Cho m gam mãng cầu vào nước thu được hỗn hợp X với V ml khí H2 (đktc). Trộn 100ml hỗn hợp X cùng với 100ml dung dịch cất HCl cùng H2SO4 bao gồm pH=2 thu được hỗn hợp Y bao gồm pH=12. Tính quý hiếm của m với V.
Xem thêm: Viết Dấu Lớn Hơn Hoặc Bằng, (≥), Bé Hơn Hoặc Bằng(≤), Cộng Trừ(±) Excel

Tính pH:

a) thêm 90ml H2O vào 10ml dunh dịch HCl cos pH=2. Nhận được 100ml dung dịch HCl bao gồm pH bằng bao nhiêu?

b) trộn 100ml hỗn hợp HCl tất cả pH=2 với 100ml hỗn hợp HCl có pH=3 chiếm được 200ml dung dịch HCl có pH bởi bao nhiêu?

c) trộn 300ml dung dịch NaOH 0,01M với 200ml dung dịch HCl 0,01M chiếm được dung dịch tất cả pH bằng bao nhiêu ?


Ví dụ 3: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml hỗn hợp HCl 0,03M được 2V ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y bao gồm pH là

Ví dụ 4: Trộn 20 ml dd HCl 0,05M với 20 ml dd H2SO4 0,075M thu được 40ml dd bao gồm pH bằng

Ví dụ 5: Trộn trăng tròn ml dd KOH 0,35M với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd gồm pH là

Ví dụ 6: Cho 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M thu được 200ml dd có pH là

Ví dụ 7: Trộn 100ml dd láo lếu hợp gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400ml dd hỗn hợp có H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M thu được dd tất cả pH là

Ví dụ 8: Trộn lẫn 2 dd hoàn toàn có thể tích đều bằng nhau của dd HCl 0,2M cùng dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd nhận được là

Ví dụ 9: Trộn nhị thể tích dd HCl 0,1M với tiện tích dd gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,15M nhận được dd Z gồm pH là

Ví dụ 10: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2  x mol/l thu được 500 ml dd gồm pH=2. Quý giá của x là

Ví dụ 11: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2  a mol/l thu được 500 ml dd tất cả pH=12. Cực hiếm của a là

Ví dụ 12: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp tất cả H2SO4 0,05M với HCl 0,1M cùng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp có NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M, thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X tất cả pH bằng

Ví dụ 13: Trung hòa 300 ml dung dịch hỗn hợp HCl cùng HNO3 có pH=2 nên V ml hỗn hợp NaOH 0,02M. Quý giá của V là

Ví dụ 14: Pha loãng dung dịch HCl tất cả pH = 3 bao nhiêu lần sẽ được dung dịch mới có pH = 4?