Cho 1 35G Hỗn Hợp Cu Mg Al

     

Câu 251603: Cho 1,35g hỗn hợp Cu, Mg, Al tính năng với HNO3 dư , thu được 1,12 lit (dktc) các thành phần hỗn hợp khí NO và NO2 gồm tỉ khối so với H2 bằng trăng tròn (không có thành phầm khử làm sao khác). Cân nặng muối nitrat chế tạo thành là :

A.

Bạn đang xem: Cho 1 35g hỗn hợp cu mg al

66,75

B.

Xem thêm: Nhà Lý Được Thành Lập Như Thế Nào, Sự Thành Lập Nhà Lý

33,35

C.

Xem thêm: Hôm Nay Tôi Đi Học ' - Bồi Hồi Đọc Lại Tôi Đi Học Của Thanh Tịnh

6,775

D. 3,335


Giải chi tiết:

 

Lời giải :

nkhí = 0,05 mol ; Mkhí = 40

=> nNO = 0,01875 ; nNO2 = 0,03125 mol

Bảo toàn e :

nNO3 muối bột = ne KL = 3nNO + nNO2 = 0,0875 mol

=> mmuối = mKL + mNO3 muối = 6,775g

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát