Chất rắn có đặc điểm gì

     

Cùng vị trí cao nhất lời giải đi kiếm hiểu về việc chuyển thể của các chất qua nội dung bài viết dưới trên đây nhé.

Bạn đang xem: Chất rắn có đặc điểm gì

1. Sự lạnh chảy cùng sự đông đặc

Sự lạnh chảy là quy trình chuyển từ bỏ thể rắn sang trọng thể lỏng của các chất.

Sự đông sệt là vượt tình chuyển trái lại từ thể lỏng quý phái thể rắn của các chất.

Mỗi một chất rắn lúc nóng rã hoặc đông đặc tại một nhiệt độ khẳng định và không đối ứng cùng với áp suất bên phía ngoài xác định (Chất rắn vô định hình không tồn tại nhiệt nhiệt độ chảy xác định).

a. Đặc điểm của sự nóng chảy

- Mỗi hóa học rắn kết tinh tất cả một nhiệt độ nóng chảy xác định ở từng áp suất mang lại trước.

- Các chất rắn vô định hình không tồn tại nhiệt độ nóng chảy xác định.

- Đa số các chất rắn, thể tích của chúng sẽ tăng lúc nóng tan và bớt khi đông đặc.

- Nhiệt nhiệt độ chảy của chất rắn biến hóa phụ trực thuộc vào áp suất mặt ngoài.

b. Sức nóng nóng chảy

Nhiệt lượng Q cần cung ứng cho hóa học rắn trong quy trình nóng chảy call là nhiệt độ nóng chảy

Q=λ.m

Với λ là nhiệt nóng rã riêng dựa vào vào thực chất của chất rắn nóng chảy, có đơn vị là J/kg.

c. Ứng dụng

Nung chảy kim loại để đúc các cụ thể máy, đúc tượng, chuông, luyện gang thép

*
hóa học rắn có điểm sáng gì?" width="443">

2. Sự cất cánh hơi


Quá trình đưa từ thể lỏng lịch sự thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi. Quá trình chuyển trái lại từ thể khí sang thể lỏng gọi là việc ngưng tụ. Sự bay hơi xẩy ra ở sức nóng độ bất cứ và luôn kèm theo sự ngưng tụ.

Khi tốc độ bay khá luôn to hơn tốc độ dừng tụ, áp suất hơi tăng mạnh và khá ở phía trên mặt phẳng chất lỏng là khá khô. Khá khô theo đúng định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt.

Xem thêm: Cách Trang Trí Lớp Học Đẹp Nhất, 770 Trang Trí Lớp Học Ý Tưởng Trong 2021

Khi tốc độ bay tương đối bằng vận tốc ngưng tụ,hơi ở phía trên bề mặt chất lỏng là tương đối bão hòa gồm áp suất đạt giá bán trị cực đại gọi là áp suất hơi bão hòa. Áp suất khá bão hòa không phụ thuộc vào vào thể tích cùng không theo đúng định nguyên tắc Bôi-lơ-Ma-ri-ốt, nó chỉ phụ thuộc vào thực chất và ánh sáng của chất lỏng.

3. Tương đối khô và hơi bão hoà

Xét không khí trên khía cạnh thoáng bên trong bình chất lỏng che kín 

- Khi vận tốc bay hơi lớn hơn tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi tăng vọt và tương đối trên bề mặt chất lỏng là tương đối khô.

- Khi tốc độ bay hơi bằng tốc độ ngưng tụ, khá ở phía trên mặt chất lỏng là khá bảo hoà bao gồm áp suất đạt giá trị cực to gọi là áp suất hơi bảo hoà. Áp suất khá bảo hoà không nhờ vào thể tích với không theo đúng định lao lý Bôi-lơ – Ma-ri-ôt, nó chỉ nhờ vào vào bản chất và ánh sáng của chất lỏng.

Ứng dụng

- Sự bay hơi nước tự biển, sông, hồ, … tạo thành mây, sương mù, mưa, làm cho khí hậu điều hoà và cây cỏ phát triển.

- Sự bay hơi của nước biển được sử dụng trong ngành phân phối muối.

- Sự bay hơi của amôniac, frêôn… được thực hiện trong kỉ thuật có tác dụng lạnh.

4. Sự sôi

Sự đưa từ thể lỏng sang thể khí xẩy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự việc sôi.

a. Đặc điểm

- Dưới áp suất chuẩn, mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác minh và không cầm cố đổi.

- Nhiệt độ sôi của hóa học lỏng phụ thuộc vào vào áp suất hóa học khí ở trên bề mặt chất lỏng. Áp suất hóa học khí càng lớn, ánh nắng mặt trời sôi của chất lỏng càng cao.

Xem thêm: Xe Thế Năng Cách Làm Xe Thế Năng, Xe Thế Năng Cách Làm

b. Nhiệt hoá hơi

Nhiệt lượng Q cần hỗ trợ cho khối hóa học lỏng trong lúc sôi call là nhiệt hoá khá của khối chất lỏng ở ánh nắng mặt trời sôi

Q=L.m

Với L là nhiệt hoá khá riêng nhờ vào vào bản chất của hóa học lỏng bay hơi, có đơn vị là J/kg.