Znanija

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Cartoon film have very few limits. If you can draw something, you can make it move on the cinema screen. The use(19) new ideas và advanced computer programs means that cartoons are becoming exciting again for people of all ages

By the kết thúc of the 1970s,the cinema world had decided that cartoons were only for children.

But soon afterward, one or two directors had some orginal new ideas. They proved that it was possible lớn make film in which both adults and children could (20) the fun.

However, not (21) cartoon film was successful. The black Cauldron, for example, failed, mainly because it was too (22) for children và too childish for adults. Directors learnt form this mistake, and the film companies began khổng lồ make large amounts of money again

Question 19:A.with B.for C.of D. By

Question 20:A.mix B.share C.divide D.add

Question 21:A.both B.every C.any D.each

Question 21:A.fearful B.afraid C.nervous D.frightening


Lớp 7 tiếng anh luyện tập tổng phù hợp
1
0
*

Cartoon film have very few limits. If you can draw something, you can make it move on the cinema screen. The use(19) new ideas & advanced computer programs means that cartoons are becoming exciting again for people of all ages

By the end of the 1970s,the cinema world had decided that cartoons were only for children.

Bạn đang xem: Znanija

But soon afterward, one or two directors had some orginal new ideas. They proved that it was possible lớn make film in which both adults and children could (20) the fun.

However, not (21) cartoon film was successful. The đen Cauldron, for example, failed, mainly because it was too (22) for children & too childish for adults. Directors learnt khung this mistake, & the film companies began lớn make large amounts of money again

Question 19:A.with B.for C.of D. By

Question 20:A.mix B.share C.divide D.add

Question 21:A.both B.every C.any D.each

Question 21:A.fearful B.afraid C.nervous D.frightening


Đúng 0
bình luận (0)
Các thắc mắc tương trường đoản cú
*

Cartoon films

Cartoon films have very little limits. If you can draw something, you can make it move on the cinema screen. The use of new ideas và advanced computer programs means that cartoons are becoming exciting again for people of all ages.

By the end of the 1970s, the cinema world had decided that cartoons were only for children.

Xem thêm: Giải Đáp Chuẩn Xác 1 Năm Thường Có Bao Nhiêu Ngày, Giờ, Phút, Giây?

But soon afterwards, one or two directors had some original ideas. They proved that it was possible to lớn make films which both adults & children could cốt truyện the fun.

However, not every cartoon film was successful. The đen Cauldron, for example, failed, mainly because it was too frightening for children and too childlish for adults. Directors learnt from this mistake, and the film companies began lớn make large amounts of money again

Cartoon films

Cartoon films have very little limits. If you can draw something, you can make it move on the cinema screen. The use of new ideas & advanced computer programs means that cartoons are becoming exciting again for people of all ages.

By the over of the 1970s, the cinema world had decided that cartoons were only for children.

Xem thêm: Cung Sư Tử Nữ Hợp Với Cung Nào Nhất Trong Tình Yêu, Cung Sư Tử (23/7

But soon afterwards, one or two directors had some original ideas. They proved that it was possible lớn make films which both adults và children could nói qua the fun.

However, not every cartoon film was successful. The black Cauldron, for example, failed, mainly because it was too frightening for children and too childlish for adults. Directors learnt from this mistake, and the film companies began to lớn make large amounts of money again