CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRÒN BẰNG THƯỚC ĐO ĐỘ

     
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI trung học phổ thông QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Lốt hiệu nhận ra biểu vật dụng Tròn (địa lý)

 

b. Phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-69)

" data-medium-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259" data-large-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=664" class="alignnone size-full wp-image-9817" src="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png" alt="T-69" width="664" height="768" srcset="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png 664w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=130&h=150 130w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259&h=300 259w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-69)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-58)

" data-medium-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300" data-large-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9723" src="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png" alt="T-58" width="796" height="760" srcset="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png 796w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=150&h=143 150w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300&h=286 300w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=768&h=733 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-58)" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-53)

" data-medium-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300" data-large-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9693" src="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png" alt="T-53" width="878" height="756" srcset="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png 878w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=150&h=129 150w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300&h=258 300w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=768&h=661 768w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-53)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300" data-large-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9676" src="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png" alt="T-50" width="798" height="760" srcset="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png 798w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=150&h=143 150w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300&h=286 300w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=768&h=731 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

c. Biện pháp nhận xét biểu thứ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png" alt="T-57" width="760" height="758" srcset="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150&h=150 150w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-57)

d. Phần lớn lỗi thường gặp gỡ khi vẽ biểu thứ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png" alt="T-34" width="932" height="768" srcset="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150&h=124 150w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300&h=247 300w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768&h=633 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

e. Buộc phải dùng thước đo % (không yêu cầu lấy % x 3,6o), không nên dùng thước đo độ

 

g. Lấy ví dụ minh họa cụ thể biểu đồ gia dụng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-47)

" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-24)

" data-medium-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296" data-large-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9553" src="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png" alt="T-24" width="758" height="768" srcset="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png 758w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=148&h=150 148w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296&h=300 296w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-24)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-02)

" data-medium-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300" data-large-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9422" src="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png" alt="T-02" width="812" height="746" srcset="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png 812w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=150&h=138 150w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300&h=276 300w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=768&h=706 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-02)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-03)

" data-medium-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300" data-large-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9427" src="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png" alt="T-03" width="900" height="750" srcset="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png 900w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=150&h=125 150w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300&h=250 300w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=768&h=640 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-03)

 

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ phù hợp nhất bộc lộ cơ cấu diện tích mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014.

Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ tròn bằng thước đo độ

Rút ra mọi nhận xét yêu cầu thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô nửa đường kính nữa đường tròn:

*Tính cơ cấu (%):

Áp dụng phương pháp tính như trên, ta được bảng kết quả đầy đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản

của Việt Nam, năm 2005 với năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng cơ cấu tổ chức 100% tương ứng nữa đường tròn (1800).

-Do đó 1% tương xứng cung 1,80 của mặt đường tròn.

Xem thêm: * Sự Tích Bài Ca Dao " Trèo Lên Cây Bưởi Hái Hoa, Phân Tích Bài Ca Dao Trèo Lên Cây Bưởi Hái Hoa…

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-21)

" data-medium-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300" data-large-file="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9536" src="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png" alt="T-21" width="1000" height="762" srcset="https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png 1000w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=150&h=114 150w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300&h=229 300w, https://gamize.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=768&h=585 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-21)

2.Nhận xét (và phân tích bảng số liệu):

Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản của việt nam từ 2005 – 2014 giảm trường đoản cú 948,8 xuống 738,2 ngàn ha, năm 2014 giảm 1,3 lần năm 2005, rứa thể:

+Diện tích mặt nước ngọt tăng: vội vàng 1,1 lần (308,5 ngàn ha đối với 288,2 nghìn ha)

+Diện tích mặt nước mặn, lợ giảm: vội vàng 1,5 lần (660,6 nghìn ha so với 429,7 nghìn ha)

Về quy mô diện tích nước mặn, lợ luôn luôn cao hơn diện tích mặt nước ngọt, nuốm thể:

+Năm 2005: vội vàng 2,3 lần (660,6 nghìn ha đối với 288,2 nghìn ha)

+Năm 2014: gấp 1,4 lần (429,7 ngàn ha đối với 308,5 nghìn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích s mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chiếm lớn nhất: 97,7% với 98,2%, tăng 21,1 nghìn ha.

-Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi láo hợp, thuỷ sản khác (dưới 1%) chỉ chiếm rất nhỏ, ít biến chuyển động.

+Đối với diện tích mặt mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm to nhất: 80,0% và 84,5%, nhưng giảm 165,3 ngàn ha.

Xem thêm: Mẫu Thiệp Chúc Mừng Năm Mới Của Công Ty Tân Nhật Minh, Thiệp Chúc Mừng Năm Mới 2022

-Nuôi cá chỉ chiếm khá nhỏ, tăng nhanh: 26,8 nghìn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi láo lếu hợp, thuỷ sản khác chỉ chiếm khá, giảm nhanh: 92,4 nghìn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn chung, diện tích mặt nước ngọt tăng khá, chiếm chủ yếu là diện tích s nuôi cá; so với diện tích phương diện nước mặn, lợ nhiều hơn thế nữa diện tích mặt nước ngọt, đã có xu thế giảm với chiếm chủ yếu là diện tích nuôi tôm.