Ca dao tục ngữ về nhân nghĩa

     

Ca Dao tục ngữ Về nhân nghĩa ❤️️ xem thêm thông tin 1001 Câu tốt ✅ share Đến chúng ta Đọc các Câu Thành Ngữ Mang các Giá Trị trong Cuộc Sống


Tục Ngữ Về Nhân Nghĩa

Tham khảo 1001 câu tục ngữ Về nhân nghĩa hay độc nhất được tinh lọc sau đây

Tiền tài phá nhân nghĩaVay chín trả mườiVay đấu trả bồVay mật trả gừngVay một miếng trả một nămVay yêu cầu nợ (ơn) trả cần nghĩaVay buộc phải nợ đợ (đỡ) đề nghị ơnVi nhân bất phú vi phú bất nhân

Tham Khảo