C4H10O CÓ BAO NHIÊU CÔNG THỨC CẤU TẠO

     

Công thức cấu trúc của C4H10O và điện thoại tư vấn tên | Đồng phân của C4H10O và call tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có rất nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Dưới đấy là các dạng Đồng phân và Công thức kết cấu của C4H10O nhằm mục đích mục đích giúp những em học viên viết đủ số đồng phân của C4H10O và điện thoại tư vấn tên đúng những đồng phân của C4H10O tương ứng.

*

Ứng với bí quyết phân tử C4H10O thì chất rất có thể là ancol hoặc ete

A. Ancol C4H10O

Ancol C4H10O bao gồm 4 đồng phân ancol, cố kỉnh thể:

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*

CH3-CH2-CH2-CH2-OH

Butan – 1- ol

*

CH3-CH(CH3)CH2OH

2 – metylpropan – 1- ol

*

CH3-CH2-CH(OH)-CH3

Butan – 2- ol

*

CH3-C(OH)(CH3)-CH3

2 – metylpropan – 2- ol

B. ETE C4H10O

Ete C4H10O tất cả 3 đồng phân ete, ráng thể:

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*

CH3-CH2-CH2-O-CH3

Metylpropyl ete / 1- metoxypropan

*

CH3-CH(CH3)-O-CH3

Isopropylmetyl ete / 2 - metoxypropan

*

CH3-CH2-O-CH2-CH3

Đietyl ete / etoxyetan

Vậy ứng với công thức phân tử C4H10O thì chất có 7 đồng phân, có thể là ancol hoặc ete.