CH≡C

     

C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3 là phản nghịch ứng thế bởi ion kim loại. Nội dung bài viết này hỗ trợ đầy đủ tin tức về phương trình hóa học vẫn được cân nặng bằng, điều kiện những chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3

1. Phương trình làm phản ứng C3H4tác dụng cùng với AgNO3

C3H4+ AgNO3+ NH3→ C3H3Ag + NH4NO3

CH≡C–CH3+ AgNO3+ NH3→ AgC≡C–CH3+ NH4NO3

2. Tiến hành phản ứng Propin tác dụng với AgNO3

Sục khí propin vào dung dịch hỗn hợp AgNO3/NH3

Hiện tượng nhận ra phản ứng

Xuất hiện nay kết tủa màu sắc vàng

Phản ứng trên call là phản bội ứng thế bằng ion kim loại

Đây là phản bội ứng nhận ra ank – 1 – in

3. Thắc mắc vận dụng

Câu 1. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các ankin đều tham gia phản bội ứng với hỗn hợp brom

B. Toàn bộ các ankin có link ba ở đầu mạch đều phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3theo tỉ trọng 1 : 1 về số mol.

Bạn đang xem: Ch≡c

C. Các ankin có liên kết ba đầy đủ tham gia phản bội ứng tráng bạc.

D. Phản ứng đặc thù của Ankin là phản ứng thế

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 2. Dãy nào sau đây đều gia nhập phản ứng tráng bạc?

A. Axetilen, metanal, mantozơ.

B. Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

C. Saccarozơ, anđehit fomic, metyl fomat.

D. Metanol, metyl fomat, glucozơ

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

A. Loại vị metanal không gia nhập phản ứng tráng bạc

B. Đúng Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

COOH + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O → (NH4)2CO3+ 2Ag + 2NH4NO3

HCOOCH3+ 2AgNO3+ 3NH3+ H2O → 2Ag + 2NH4NO3+ NH4OCOOCH3

9C6H5CHO + 2AgNO3+ 7NH3+ 3H2O → 9C6H5COONH4+ 2Ag

C. Nhiều loại Saccarozơ không thâm nhập phản ứng tráng bạc

D. Loại do Metanol không thâm nhập phản ứng tráng bạc

Câu 3. Cho những nhận xét sau:

(1) Glucozơ cùng mantozơ đều phải sở hữu phản ứng tráng bạc.

(2) Rượu etylic và phenol đều chức năng với hỗn hợp NaOH.

(3) Axit fomic gia nhập phản ứng tráng bạc

(4) link hiđro là vì sao chính khiến cho etanol có nhiệt độ sôi cao hơn nữa của đimetyl ete.

(5) ánh nắng mặt trời sôi của axit fomic cao hơn nhiệt độ sôi của axit axetic.

(6) Axit fomic tác dụng với Cu(OH)2/NaOH, đun nóng tạo nên Cu2O, còn axit axetic không tồn tại phản ứng này.

Các dìm xét đúng là:

A. (2), (3), (5), (6).

B. (1), (2), (4), (5).

C. (2), (4), (5), (6).

D. (1), (3), (4), (6)

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:


(1), (3), (4), (6) đúng.

(2) sai vày rượu etylic không tính năng với NaOH.

Xem thêm: Danh Sách Những Bài Hát Có Lượt Nghe Nhiều Nhất Thế Giới Trên Youtube

(5) không đúng vì nhiệt độ sôi của axit fomic phải chăng hơn ánh sáng sôi của axit axetic.

Câu 4. Để phân minh ank-1-in và anken, ta hoàn toàn có thể dùng

A. Hỗn hợp HCl.

B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch AgNO3trong NH3

D. Hỗn hợp HBr

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Để nhận thấy ank-1-in và anken ta thực hiện dung dịch AgNO3/NH3.

Chỉ tất cả Ank-1-in bội nghịch ứng sẽ khởi tạo kết tủa color vàng.

CnH2n-2+ xAgNO3+ xNH3→ CnH2n-2-xAgx↓vàng + xNH4NO3. (x là số nguyên tử H bị sửa chữa thay thế bởi nguyên tử Ag)

Cụ thể trường hợp Ank-1-in ở đó là Axetilen thì ta gồm phương trình phản nghịch ứng chất hóa học sau:

CH ≡ CH + 2AgNO3+ 2NH3→ CAg ≡ CAg↓vàng + 2NH4NO3

Câu 5.Cho axetilen phản ứng với hỗn hợp brom dư thu được sản phẩm là

A. CH2­Br – CH2Br.

B. CHBr2– CHBr2.

C. CHBr = CHBr.

D. CH2Br – CHBr2.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:


Phương trình phản nghịch ứng hóa học xảy ra

CH≡CH + 2Br2→ CHBr2– CHBr2


Câu 6.Cho propin qua nước bao gồm HgSO4ở 80oC tạo ra ra thành phầm là

A. CH3–C(OH)=CH2.

B. CH3–C(=O)–CH3.

C. CH3–CH2–CHO.

D. Sản phẩm khác.

Xem thêm: Tác Hại Của Việc Đọc Sách - Nhược Điểm Của Việc Đọc Quá Nhiều Sách

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 7.Sục khí X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3trong NH3, ngừng phản ứng chiếm được kết tủa màu xoàn nhạt. Khí X là