But

     

● But-1-en: CH2=CH–CH2–CH3 + H2 → CH3–CH2–CH2–CH3. ⇒ Chọn.

Bạn đang xem: But

● But-1-in: CH≡C–CH2–CH3 + 2H2 → CH3–CH2–CH2–CH3. ⇒ Chọn.

● Buta-1,3-đien: CH2=CH–CH=CH2 + 2H2 → CH3–CH2–CH2–CH3. ⇒ Chọn.

● Vinylaxetilen: CH≡C–CH=CH + 3H2 → CH3–CH2–CH2–CH3. ⇒ Chọn.

● Isobutilen: CH2=C(CH3)–CH3 + H2 → CH3–CH(CH3)–CH3 ⇒ Loại.

● Propin: CH≡C–CH3 + 2H2 → CH3–CH2–CH3 ⇒ Loại.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Để rành mạch propen, propin, propan. Bạn ta dùng các thuốc thử nào dưới đây?


A. Dung dịch AgNO3/NH3 cùng Ca(OH)2.


B. hỗn hợp AgNO3/NH3 với dung dịch Br2.


C. dung dịch Br2 với KMnO4.


D. dung dịch KMnO4 cùng khí H2.


Câu 2:


Propen là tên gọi của thích hợp chất


A. CH2=CH-CH3.


B. CH2=CH-CH2-CH3.


C. C3H6.


D. CH3-CH=CH-CH3.


Câu 3:


Chất làm sao sau đây hoàn toàn có thể trùng thích hợp thành cao su thiên nhiên isopren?


A. CH2=C(CH3)CH=CH2.


B. CH3CH=C=CH2.


C. (CH3)2C=C=CH2.


D. CH2=CH CH=CH2.

Xem thêm: Những Câu Nói Về Bác Hồ, Câu Nói Hay Về Bác, Những Bài Ca Dao Hay Về Bác Hồ


Câu 4:


Khí thiên nhiên được dùng làm xăng và vật liệu cho những nhà máy cấp dưỡng điện, sứ, đạm, ancol metylic.... Thành phần thiết yếu của khí vạn vật thiên nhiên là metan. Bí quyết phân tử của metan là:


A. CH4.


B.C2H2.


C.C6H6.


D.C2H4.


Câu 5:


Số link xích ma bao gồm trong phân tử propan là


A. 12.


B. 9.


C. 8.


D. 10.


Câu 6:


Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X thu được nH2O CO2. Điều xác định nào tiếp sau đây đúng?


A. X chỉ hoàn toàn có thể là ankađien, xicloankan hoặc ankin.


B. X chỉ rất có thể là ankan, ankin hoặc aren.


C. X chỉ rất có thể là anken, ankin hoặc xicloankan.


D. X hoàn toàn có thể là ankin, aren hoặc ankađien.


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại gamize.vn


*

link
tin tức gamize.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


gamize.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


gamize.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Clothes Can Tell A Lot About Person, Why Do Some People Like Very Colorful Clothes


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
đem lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


gamize.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
gamize.vn