BIẾT: . TÍNH: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! =

     Bạn đang xem: Biết: . tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! =

*
3 trang | phân tách sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 10529 | Lượt tải: 0
*Xem thêm: Giải Thích Nhan Đề Chuyện Người Con Gái Nam Xương, Nhan Đề Chuyện Người Con Gái Nam Xương (4 Mẫu)

Bạn sẽ xem nội dung tài liệu Tài liệu thực hành thực tế Nghệ Tin học văn phòng công sở - bài xích 9: Công thức, để mua tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ sinh sống trên


Xem thêm: Viết Đoạn Văn Ngắn Về Tình Mẫu Tử Lớp 8 Hay Chọn Lọc, Viết Đoạn Văn Ngắn Từ 6

Bài 9: CÔNG THỨCSử dụng tài liệu sau để làm các câu từ là một đến 6:Từ ô A1 đến F1 có những giá trị: 1, 3, 5, 7, 9, 11.Từ ô A2 đến F2 có những giá trị: 1.1; 2.2; 3.3; 4.4; 5.5; 6.6.Từ ô A3 cho F3 có mức giá trị: A, B, C, D, E, FÔ G10 có công thức =F3/F2 cho tác dụng là:F/6.6.#VALUE!(*)Không tiến hành được.6.6/F.Ô G8 có công thức =A1&A2&A3 thì ô G8 có hiệu quả là:0. F. 1.11F.11.1F.(*)Ô G12 có công thức = A1^A1 cho kết quả là:1. (*)#VALUE!Không thực hiện được.2.Ô G16 có công thức =A3^B3 mang đến kết quả là:1. #VALUE!.(*)Không thực hiện được.2.Ô G6 có công thức = A1*B2+C1-C2 thì ô G6 có kết quả là: 3.8 3.9. (*)3. 4.Ô G14 có công thức = A1*$B$1 chép công thức xuống G15 thì kết quả là:3. 3.3.(*)#VALUE!. Không biết trước.Ô A2 có giá trị TRUE, ô B2 có giá trị FALSE, ô C2 có công thức A2+B2. Kết quả tại C2 là?1.(*)2. # VALUE!. TRUEFALSE.Ô A2 có giá trị 10, ô B2 có giá trị 20, ô C2 nhập công thức +A2+B2, kết quả ở C2 là?10. 20Xuất hiện nội dụng +A2+B2 trong ô.30.(*)Tại ô E2 có công thức = B2+C2, thực hiện xào luộc công thức sang ô F2. Công thức tại ô F2 sẽ là?C3+D3.C2+D2.(*)=A2+B2.=B2+C2.Trong một ô nhập ‘1 có nghĩa là?Số 1. Chuỗi 1.(*)Kết quả sẽ ở vị trị giữa ô. Kết quả sẽ ở vị trí phải của ô.Ô A2 có giá trị ’10 (chuỗi 10) ô B2 nhập công thức = A2*1, kết quả ở B2 là?Số 10. (*)Chuỗi 10.#VALUE!.Không tính toán EXCEL báo lỗi bắt hiệu chỉnh.Tại ô D2 có công thức = B$2+C2, thực hiện sao chép công thức sang trọng ô D3. Công thức tại ô D3 sẽ là?B$3+C2. =B$2+C3.(*)=B$3+C3.+B$2+D/Tại ô D2 có công thức =B2+C2, thực hiện sao chép công thức quý phái ô D3. Công thức tại ô D3 sẽ là?=B3+C3.(*)=B2+C2.=B1+C1.=C2+D2.Tại ô D2 có công thức =$B$2+C2, thực hiện sao chép công thức sang trọng ô D3.Công thức tại ô D3 sẽ là?=$B$2+C3.(*)=$B$3+C3.=$B$1+C1.=$B$2+D2.Kết quả vào Excel báo là #VALUE! có nghĩa là?Kết quả của một công thức tính toán là SỐ mà có giá trị CHUỖI.(*)Kết quả của một công thức tính toán là CHUỖI mà có giá trị SỐ.Thông báo kết quả là VALUE.Kết quả của một công thức tính toán là SỐ mà có giá trị SỐ.Ô A5 có giá trị chuỗi “LE”, ô B5 có giá trị chuỗi “VIET”, để ô D5 đến kết quả “LE VIET” (có khoảng trắng ở giữa), công thức nào đúng?=A5 + “ ” + B5.=A5 + B5.=A5 & “ ” và B5. (*)=A5 & B5.Ô A2 có giá trị TRUE, ô B2 có giá trị FALSE, ô C2 có công thức A2&B2. Kết quả tại C2 là?1. 2. #VALUE!. TRUEFALSE.(*)Ô A2 có giá trị TRUE, ô B2 có giá trị FALSE, ô C2 nhập công thức =A2>B2, kết quả ở C2 là?1. 0. FALSE. TRUE.(*)