BIẾT RẰNG, 15 CÔNG NHÂN SỬA XONG MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG PHẢI HẾT 6 NGÀY

     
Home/ Môn học/Toán/Biết rằng,15 công nhân sửa kết thúc một phần đường phải không còn 6 ngày .Hỏi mong mỏi sửa dứt đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung cập nhật thêm bao nhiêu công nhân


Bạn đang xem: Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày

Biết rằng,15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải không còn 6 ngày .Hỏi mong mỏi sửa xong đoạn con đường đó vào 3 ngày thì cần bổ sung cập nhật thêm bao nhiêu công nhân


Biết rằng,15 người công nhân sửa kết thúc một đoạn đường phải không còn 6 ngày .Hỏi ước ao sửa chấm dứt đoạn con đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung cập nhật thêm từng nào công nhân ?


*

Tóm tắt : 6 ngày : 15 công nhân

3 ngày : bổ sung thêm … công nhân ?

Giải :

cách 1 : (Rút về đối kháng vị)

1 công nhân sửa ngừng đoạn mặt đường đó trong số ngày là :

6 × 15 = 90 (ngày)

ý muốn sửa dứt đoạn con đường đó vào 3 ngày thì nên số công nhân là :

90 : 3 = 30 (công nhân)

Số người công nhân cần bổ sung cập nhật thêm là :

30 – 15 = 15 (công nhân)

Đáp số : 15 công nhân.

phương pháp 2 : (Tìm tỉ số)

6 ngày vội 3 ngày chu kỳ là :

6 : 3 = 2 (lần)

ước ao sửa ngừng đoạn con đường đó trong 3 ngày thì nên cần số người công nhân là :

15 × 2 = 30 (công nhân)

Số người công nhân cần bổ sung cập nhật thêm là :

30 – 15 = 15 (công nhân)

Đáp số : 15 công nhân.


*

thienthanh
0
Reply

Đáp án: bài giảiCách 1 : Rút về đối chọi vị1 người công nhân sửa chấm dứt đoạn mặt đường đó không còn số ngày là : 15 x 6 =90 ( ngày )

Muốn sửa ngừng đoạn mặt đường đó vào 3 ngày phải số công nhân là : 90 : 3 = 30 ( người công nhân )

Cần bổ sung cập nhật thêm số công nhân là :

30 – 15 = 15 ( công nhân ) Đáp số : 15 công nhân

Cách 2 :Tìm tỉ số6 ngày vội 3 ngày số lần là : 6 : 3 = 2 ( lần )Muốn sửa xong đoạn đường đó trong 3 ngày phải số người công nhân là : 15 x 2 = 30 ( công nhân )Cần bổ sung cập nhật thêm số công nhân là : 30 – 15 = 15 ( người công nhân ) Đáp số : 15 công nhân

Giải thích công việc giải:

Chúc chúng ta học giỏi ????


Leave an answer
Xem thêm: Enzim Trong Nước Bọt Có Tác Dụng Gì Với Tinh Bột, Môn Sinh Học Lớp 8 Enzim Trong Nước Bọt Là Gì

Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Alice
*

About Alice


Xem thêm: Anh Chị Phấn Đấu Như Thế Nào Để Trở Thành Đoàn Viên, Phấn Đấu Như Thế Nào Để Trở Thành Đoàn Viên

Đặt Câu Hỏi