Bảng tính từ so sánh hơn

     

Câu so sánh hơn (Comparative) là gì? những cấu trúc, cách áp dụng hay nhưng xem xét nào đề xuất nắm lòng? Ngay bài viết sau trên đây 4Life English Center (gamize.vn) sẽ lời giải tất tần tật các câu hỏi trên nhé!

*
Câu đối chiếu hơn
2. Kết cấu câu đối chiếu hơn 3. Một số chú ý khi đối chiếu hơn 4. Minh bạch câu so sánh hơn và đối chiếu nhất trong tiếng Anh 4.2. Về kết cấu 5. Bài bác tập về câu so sánh hơn trong giờ đồng hồ Anh

1. Định nghĩa câu đối chiếu hơn (Comparative)

So sánh hơn được đọc là cấu trúc so sánh thân 2 hay nhiều vật/người cùng nhau về 1 hay như là 1 vài tiêu chí, vào số có 1 vật đạt được tiêu chí được đưa ra tối đa so với những vật còn lại. Khi đối chiếu 2 hay nhiều vật/người với nhau thì thường sử dụng đối chiếu hơn ( dùng so sánh nhất với hầu hết trường hợp đối chiếu 1 thiết bị với tổng thể)

2. Cấu tạo câu đối chiếu hơn

2.1. đối chiếu hơn với tính từ ngắn và trạng trường đoản cú ngắn

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ PronounS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

Trong đó:

S1: chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: công ty ngữ 2 (Đối tượng dùng làm so sánh với đối tượng người sử dụng 1)S-adj-er: Tính từ có thêm đuôi “er”S-adv-er: Trạng từ nhận thêm đuôi “er”Axiliary V: Trợ đụng từN (noun): Danh từO (Object): Tân ngữPronoun: Đại từ

Ví dụ:

They work harder than I do. = They work harder than meThis book is thicker than that one

2.2. So sánh hơn cùng với tính tự dài với trạng từ dài

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adv: Trạng tự dàiL-adj: Tính từ bỏ dài

Ví dụ:

He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.My friend did the thử nghiệm more carefully than I did = My friend did the thử nghiệm more carefully than me.

Bạn đang xem: Bảng tính từ so sánh hơn

Lưu ý: đối chiếu hơn được thừa nhận mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hiệ tượng so sánh Ví dụ:

My house is far more expensive than hers.

3. Một số xem xét khi đối chiếu hơn

3.1. Đối với tính từ bỏ ngắn (Short adj)

Với tính từ có 1 âm tiết: Short, tall, long,… => gấp hai phụ âm ví như từ đó xong bằng nguyên âm + phụ âm. Ví dụ:

Big => BiggerHot => Hotter

Với tính từ gồm 2 âm tiết xong xuôi bằng: et, er, y, le, ure, ow, như: simple, narrow, polite, quiet. (Ngoại lệ là guilty, eager cần sử dụng với most vì chưng là tính tự dài). => Ta đổi y thành i ví như từ đó dứt bằng phụ âm y Ví dụ:

Happy => happierDry => drierNow they are happier than they were before: hiện nay họ hạnh phúc hơn trước đây kia

Ta thấy “happy” là 1 trong tính từ bao gồm 2 âm tiết nhưng lại khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng cấu tạo so sánh rộng của tính trường đoản cú ngắn. Một số tính từ với trạng từ chuyển đổi đặc biệt lúc sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất.

3.2. Đối cùng với tính từ nhiều năm (Long adj)

Tính từ dai là tính từ có khá nhiều hơn một âm máu (trừ trường phù hợp 2 âm huyết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

3.3. Những trường vừa lòng bất quy tắc

Good/ well => BetterBad/ badly => WorseOld =>Older (về tuổi tác); Elder (về level hơn là tuổi tác)Late => LaterMany/ much => MoreLittle =>LessFar =>Farther (về khoảng cách); Further (nghĩa rộng ra)Near => NearerHappy => HappierSimple => SimplerNarrow => NarrowerClever => Cleverer
*
Một số xem xét khi đối chiếu hơn

4. Biệt lập câu so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh

4.1. Về cách dùng

So sánh hai đối tượng người tiêu dùng ta dùng cấu tạo so sánh hơn. Ví dụ:

He is more intelligent than me (I am) / anyone else: Anh ấy xuất sắc hơn tôi / tất cả mọi người.

So sánh từ bố đối tưởng trở lên ta dùng cấu trúc so sánh nhất. Ví dụ:

He is the most intelligent of all / of three / in the class: Anh ấy là fan thông minh nhất trong những đó / trong những 3 tín đồ / vào lớp

4.2. Về cấu trúc

4.2.1. Tính từ bỏ ngắn

Short adjs => adj + er + (than) => the + adj + est Ví dụ:

Short => Shorter (than) => The shortestCalm => Calmer => The calmest4.2.2. Tính trường đoản cú dài

Long adjs => More/ Less + adj + (than) => The mos/ leastv+ adj

Careful => More careful than => The more carefulBeautiful => Less beautiful( than) => The less beautiful

4.3. Về những trường phù hợp bất quy tắc

Tính tự => so sánh hơn => so sánh nhất

Good/ well => Better => BestBad/ badly => Worse => WorstMany/ much => More => MostLittle => Less => LeastFar => Farther => FarthestNear => Nearer => NearestNear => Nearer => NextLate => Later => LatestLate => Later => LastOld => Older => OldestOld => Elder => Eldest

Chú ý Trong đối chiếu hơn thêm far, lots, a good deal, much, a great deal, a lot để nhận mạnh, cộng thêm vào trước hình thức sô sánh a bit, slightly, a little để bớt nhẹ. Ví dụ:

He is much handsome than me: Anh ấy đẹp nhất trai hơn tôi nhiều .

Bằng giải pháp thêm much (nhiều), by far / far (rất nhiều), almost (hầu như), quite (tương đối) vào trước hiệ tượng so sánh để nhấn mạnh so sánh nhất. Ví dụ:

He is most generous: Anh ấy khôn cùng hào phóng.

Vì với nghĩa tuyệt vời nhất nên tuy vậy tính từ tiếp sau đây thường không có dạng so sánh.

Supreme: tối caoTop: Cao nhấtPrimary: ChínhMatchless: không đối thủDaily: hàng ngàyPrime: Căn bảnAbsolute: xuất xắc đốiPerfect: trả hảoEmpty: Trống rỗngExtreme: cực kỳUnique: Duy nhấtFull: No

Có thể loại trừ chủ ngữ 2 nếu nó trùng với chủ ngữ trước tiên nếu trước đó có as cùng than của mệnh đề so sánh. Lúc này than và as còn có thêm tác dụng của một đại từ gắng thế. Ví dụ:

Their marriage was as stormy as had been expected: Cuộc hôn nhân của mình sóng gió như đã được đoán trước.

Câu trên nếu như được viết vừa đủ sẽ là: Their marriage was as stormy as it had been expected. Tuy nhiên bởi chủ ngữ ở hai vế so sánh là 1 trong nên có thể loại quăng quật chủ ngữ số 2 (it). Ở mệnh đề sau than cùng as các tân ngữ bị loại bỏ bỏ sau các động từ. Ví dụ:

They sent me more than I had ordered: Họ gửi hàng nhiều hơn nữa số lượng tôi đặt.

Câu trên nếu viết đầy đủ sẽ là: They sent me more than I had ordered it. Tuy nhiên tân ngữ it bị loại bỏ khi thua cuộc than hoặc as. Khi so sánh những mục đối chiếu phải tương đương nhau: người – người, thiết bị – trang bị Ví dụ:

His drawings are as perfect as his instructor: bức ảnh của anh ấy tuyệt vời như tín đồ hướng dẫn

Câu này không đúng vì so sánh bức tranh với những người hướng dẫn. Viết chính xác chính là

His drawings are as perfect as his instructor: bức ảnh của anh ấy tuyệt vời như bạn hướng dẫn

5. Bài xích tập về câu đối chiếu hơn trong giờ Anh

5.1. Bài xích tập 1

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

WorseBadThe worstBadly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

MoreThe mostMuchAs

3. It is ……. In the đô thị than it is in the country.

NoisilyMore noisierNoisierNoisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

The most beautifulThe more beautifulThe most beautifullyThe more beautifully

5. He is ……. Student in my class.

Most hard-workingMore hard-workingThe most hard-workingAs hard-working

6. The English thử nghiệm was ……. Than I thought it would be.

Xem thêm: Nên Cúng Ông Công Ông Táo Lúc Nào Là Tốt Nhất Để Hoá Giải Xui Xẻo?

The easierMore easyEasiestEasier

7. Physics is thought khổng lồ be ……. Than Math.

HarderThe more hardHardestThe hardest

8. Yamaha jupiter is ……. Planet in the solar system.

The biggestThe biggerBiggerBiggest

9. She runs …… in my class.

The slowestThe most slowThe slowlyThe most slowly

10. My house is ……. Hers.

Cheap thanCheaperMore cheap thanCheaper than

11. My office is ……. Away than mine.

FatherMore farFartheFarer

12. Lana is ……. Than David.

HandsomeThe more handsomeMore handsomeThe most handsome

13. She did the test ……….. I did.

As bad asBadder thanMore badly thanWorse than

14. A boat is ……. Than a plane.

SlowerSlowestMore slowMore slower

15. Her new house is ……. Than the old one.

More comfortableComfortablyMore comfortablerComfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

GooderWellerBetterMore good

17. Her bedroom is ……. Room in her house.

Tidier thanThe tidiestThe most tidyMore tidier

18. This road is ……. Than that road.

NarrowerNarrowThe most narrowMore narrower

19. She drives ……. Her brother.

More careful thanMore carefullyMore carefully thanAs careful as

20. It was ……. Day of the year.

Xem thêm: Màu Sắc May Mắn Dành Cho 12 Cung Xử Nữ Hợp Với Màu Gì ? 1001 Cách Chọn Màu Sắc May Mắn Cả Năm

The colderThe coldestColdestColder

5.2. Bài xích tập 2

Cats are ………… (intelligent) than rabbits.Lana is…………… (old) than John.China is far ………… (large) than the UK.My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.Helen is …………… (quiet) than her sister.My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.My Class is …………. (big) than yours.The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.This box is ……………… (beautiful) than that one.A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

5.3. Đáp án

Bài tập 1:

CDCCCDAADDCCDAACBACB

Bài tập 2

More intelligentOlderLargerMore colourfulQuieterMore boringBiggerWorseMore beautifulBetter
*
Bài tập so sánh hơn

Trên đấy là tất cả những chia sẻ của 4Life English Center (gamize.vn) về câu so sánh hơn. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng trên đã có thể giúp cho mình tự tin rộng trong tiếp xúc hay đạt hiệu quả cao trong các kỳ thi!