Bảng So Sánh Cương Lĩnh Chính Trị Và Luận Cương

     

– Đều khẳng định tính hóa học của bí quyết mạng trong tiến trình trước mắt là tứ sản dân quyền, tiếp nối bỏ qua tiến trình TBCN, tiến thẳng lên XHCN và chủ nghĩa cùng sản


– Đều xác định nhiệm vụ của biện pháp mạng tư sản dân quyền là kháng đế quốc, kháng phong kiến, 2 nhiệm vụ này có mối quan hệ giới tính khăng khít với nhau

– Đều xác minh lãnh đạo là kẻ thống trị công nhân trải qua Chính đảng tiên phong, giải pháp mạng việt nam là 1 cỗ phận, tất cả quan hệ mật thiết, lắp bó với phương pháp mạng gắng giới.

Bạn đang xem: Bảng so sánh cương lĩnh chính trị và luận cương


II. Không giống nhau

1. đặc thù xã hội

– cương cứng lĩnh thiết yếu trị đầu tiên: buôn bản hội vn là thôn hội trực thuộc địa nửa phong kiến, bao hàm 2 mâu thuẫn, kia là xích míc giữa toàn bộ dân tộc việt nam với đế quốc Pháp xâm chiếm và xích míc giữa quần chúng. # lao cồn (chủ yếu đuối là nông dân) cùng với địa công ty phong kiến, vào đó, xích míc cơ bản nhất, gay gắt nhất là xích míc giữa cục bộ dân tộc vn với đế quốc Pháp và bọn tay sai.


– Luận cương bao gồm trị 10/1930: thôn hội Đông Dương gồm 2 mâu thuẫn dân tộc cùng giai cấp, trong đó mâu thuẫn kẻ thống trị là cơ bạn dạng nhất

2. đặc thù cách mạng.

-Cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên: biện pháp mạng trải qua 2 giai đoạn: giải pháp mạng bốn sản dân quyền và cách mạng thổ địa để tiến lên chũ nghĩa cùng sản. Hai giai đoạn kế tiếp nhau, không bức tường nào chống cách.

– Luận cương thiết yếu trị 10/1930: giải pháp mạng Đông Dương thuở đầu là biện pháp mạng tứ sản dân quyền, sau khi chiến thắng tiến trực tiếp lên XHCN ko qua giai đoạn trở nên tân tiến TBCN. Dứt thắng lợi của quy trình tiến độ này bắt đầu làm tiếp quy trình khác.


3. Kẻ thù cách mạng

-Cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên: Đế quốc Pháp, vua quan liêu phong con kiến và tứ sản phản phương pháp mạng. Cưng cửng lĩnh đã khẳng định rõ quân địch không phải toàn bộ là phong kiến và bốn sản

– Luận cương chủ yếu trị 10/1930: Đế quốc với phong kiến, luận cưng cửng không sáng tỏ rõ trong sản phẩm ngũ thống trị phong kiến còn có thành phần tiến bộ, Luận cương cũng không nói đến thành phần tư sản mại bản.

4. Trọng trách cách mạng


-Cương lĩnh chủ yếu trị đầu tiên: Đánh đổ đế quốc Pháp, lũ phong kiến và bốn sản phản giải pháp mạng, tạo cho nước việt nam độc lập. Dựng lên chính phủ nước nhà công nông binh, tổ chức ra quân đội công nông, tịch thu không còn sản nghiệp của đế quốc, trưng thu ruộng đất,… chia cho dân nghèo, tiến hành cải tân ruộng đất.

Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8 Của Một Số Nguyên Tố Hóa Học Thường Gặp

– Luận cương chính trị 10/1930: Đánh đổ quyền năng phong kiến, đánh đổ ách áp bức bóc tách lột tứ bản, thực hành thực tế cách mạng thổ địa với đánh đổ đế quốc Pháp, tạo cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

5. Phương châm lãnh đạo

-Cương lĩnh chính trị đầu tiên: giai cấp công nhân trải qua đội đi đầu là Đảng cộng Sản Việt Nam.

– Luận cương chủ yếu trị 10/1930: ách thống trị vô sản với đội tiên phong là Đảng cùng sản Đông Dương

6. Lực lượng giải pháp mạng

-Cương lĩnh thiết yếu trị đầu tiên. ách thống trị công nhân, dân cày là động lực là cội của cách mạng rất cần được liên minh với thống trị tiểu bốn sản, tứ sản dân tộc, trung và tiểu địa chủ.

– Luận cương bao gồm trị 10/1930. Chỉ bao gồm công nhân và nông dân, không nói tới các giai cấp khác.

III. Nhấn xét

– Về phương thức cách mạng và quan hệ giữa giải pháp mạng việt nam và cố kỉnh giới, cả cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên và Luận cương thiết yếu trị 10/1930 đều khẳng định giống nhau.

– song hạn chế lớn nhất của Luận cương chính trị 10/1930 không vạch rõ được xích míc chủ yếu của một xã hội thuộc địa đề nghị k nêu cao được sự việc dân tộc lên bậc nhất mà nặng trĩu về vụ việc đấu tranh giai cấp, chưa xác định được xích míc dân tộc xuất xắc mâu thuẫn giai cấp là công ty yếu, quân thù nào là chủ yếu. Đánh giá bán k đúng khả năng cách mạng của giai cấp tiểu bốn sản, trung cùng tiểu địa chủ…. Và kỹ năng liên minh với kẻ thống trị tư sản dân tộc; ko thấy được năng lực phân hóa và lôi cuốn 1 cỗ phận ách thống trị địa nhà trong phương pháp mạng giải hòa dân tộc.

Xem thêm: Máy Hút Mùi Bếp Điện Máy Xanh, Máy Hút Mùi Giá Rẻ, Chính Hãng

– Sự đúng mực của cưng cửng lĩnh chính trị đầu tiên thể hiện nay ở việc xác định đúng đắn mối tình dục giữa dân tộc và giai cấp, xác định đúng lực lượng và kẻ thù cách mạng, đó là 1 cương cứng lĩnh bí quyết giải phóng dân tộc đúng đắn và trí tuệ sáng tạo của Đảng đang soi con đường chỉ lối cho bí quyết mạng nước ta trong cuộc chiến đấu cho hòa bình tự do.