Bài viết tiếng anh về thói quen

     

Viết Đoạn Văn Ngắn Về Thói Quen học Tập bởi Tiếng Anh ❤️️ 10 bài xích Mẫu hay ✅ tuyển chọn Tập tư Liệu tìm hiểu thêm Tiếng Anh Ngắn Gọn dành cho Học Sinh.

Bạn đang xem: Bài viết tiếng anh về thói quen


Cách Viết Về Thói Quen học tập Tập bởi Tiếng Anh

Hướng dẫn những em học viên cách viết về thói quen học tập bằng tiếng Anh chi tiết dưới trên đây giúp lý thuyết bố cục và nội dung chủ yếu của bài viết.

a. Mở đoạn: bao quát chung về thói quen học tập tập bởi một câu nhà đề.

Xem thêm: Rewrite Without Changing The Meaning House Prices Have Risen Sharply This Year

b. Thân đoạn: Trình bày cụ thể về thói quen học tập của bản thân.

Xem thêm: Nêu Các Trung Tâm Công Nghiệp Ở Việt Nam, Các Trung Tâm Công Nghiệp Lớn


Gợi ý một số cấu trúc câu hoàn toàn có thể dùng để diễn tả nội dung này như sau:

I have a habit of.. (+ N/V-ing): Tôi tất cả thói quen…I spend a lot of time on… (+ Noun/ V-ing): Tôi dành riêng nhiều thời gian vào…I always make a point of (+ Danh từ/V-ing) : Tôi luôn luôn cho rằng (việc gì đó) là 1 trong những việc rất quan trọng…I (often) tend to…(+ khổng lồ Verb) : Tôi thường sẽ có xu hướng thao tác gì đó…Whenever I get the chance, I… (+Clause) : Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi lại…

c. Kết đoạn: suy xét về thói quen học hành của mình.

Tìm hiểu nhiều hơn thế