BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

     
Bài viết chia sẻ với người học trường đoản cú vựng về phương tiện giao thông tiếng Anh phổ biến, kèm phiên âm và ý nghĩa của từ vựng.

Bạn đang xem: Bài viết tiếng anh về phương tiện giao thông


*

Phương tiện giao thông tiếng Anh thường xuyên có số lượng từ vựng đa dạng, phong phú, thế nên thường khiến cho nhiều tín đồ học thấy trở ngại trong câu hỏi ghi nhớ về phong thái viết và bí quyết phát âm. Nội dung bài viết này sẽ phân chia chủ đề này thành những chủ điểm nhỏ hơn, liên kết chặt chẽ với nhau, như giao thông và Môi trường, giao thông vận tải và Đường xá, nhằm mục đích giúp fan học dễ tiếp thu hơn và đưa vào toàn cảnh thực tế. Khi đã được ôn tập và sử dụng thường xuyên, chắc hẳn rằng người học sẽ sử dụng bộ trường đoản cú vựng về Phương tiện giao thông vận tải trong giờ anh thuần thục hơn.

Key takeaways

Chủ điểm các phương tiện giao thông vận tải bằng giờ đồng hồ Anh được chia thành thành những chủ đề nhỏ, trong mối đối sánh tương quan với các chủ đề khác như: phần đa từ cơ bản, những phương luôn tiện giao thông, Đường xá với giao thông, Phương tiện giao thông và môi trường, với Phương tiện giao thông vận tải trong tương lai.

Những trường đoản cú cơ bản: vehicle, lớn transport, transportation, a means / a size of transportation, transport system, public transport, private transport, traffic, infrastructure, và journey.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thiết Kế Thời Khóa Biểu Online, Top 22 Mẫu Thời Khóa Biểu Cho Học Sinh 2021

Các phương tiện đi lại giao thông: car, bus, coach, xe taxi / cab, tram (UK) / streetcar (US) / trolley, bicycle / bike, motorbike / motorcycle, scooter, boat, ship, ferry, barge, lorry / truck, van, train, tube / metro train, airplane / plane, helicopter, và space rocket / spacecraft.

Đường xá với giao thông: road, lane, cycle lane, bus lane, bypass/ring road/beltway, freeway/highway/expressway, motorway, overpass, junction, roundabout, traffic lights, traffic jam, heavy traffic, lớn be congested, congestion, queue, roadworks, diversion, to be held up, bottleneck, speed limit, với road accident/car crash.

Phương tiện giao thông và môi trường: fuel, emissions, emit, exhaust fumes, energy efficient, air pollution, với environmentally-friendly.

Xem thêm: Ăn Bơ Như Thế Nào Để Giảm Cân, 4 Cách Ăn Bơ Giảm Cân “Chuẩn Không Cần Chỉnh”

Phương tiện giao thông vận tải trong tương lai: autonomous vehicle / driverless car / self-driving car, space travel, với high-speed rail.

Từ vựng cơ phiên bản về phương tiện giao thông

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

vehicle

ˈviːɪkl

Xe cộ, phương tiện giao thông (nói chung)

to transport

tuː ˈtrænspɔːt

Hành rượu cồn di chuyển, vận chuyển, vận tải

transportation

ˌtrænspɔːˈteɪʃən

Sự vận chuyển, vận tải

a means / khung / mode of transportation

ə miːnz / fɔːm ɒv ˌtrænspɔːˈteɪʃən

Phương luôn thể vận chuyển

transport system

ˈtrænspɔːt ˈsɪstɪm

Hệ thống vận tải

public transport

ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt

Phương luôn thể công cộng

private transport

ˈpraɪvɪt ˈtrænspɔːt

Phương tiện thể cá nhân

traffic

ˈtræfɪk

Giao thông

infrastructure

ˈɪnfrəˌstrʌkʧə

Cơ sở hạ tầng (như đường sá ước cống)

journey

ˈʤɜːni

Hành trình đi từ chỗ này tới chỗ khác (thường thông sang 1 phương tiện giao thông)

*

Các phương tiện giao thông vận tải tiếng Anh

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

car

kɑː

Ô tô

bus

bʌs

Xe buýt

coach

kəʊʧ

Xe khách con đường dài

taxi / cab

ˈtæksi / kæb

Xe taxi

tram (UK) / streetcar (US) / trolley (US)

træm / ˈstriːtˈkɑː / ˈtrɒli

Tàu điện

bicycle / bike

ˈbaɪsɪkl / baɪk

Xe đạp

motorbike / motorcycle

ˈməʊtəˌbaɪk / ˈməʊtəˈsaɪkl

Xe máy

scooter

ˈskuːtə

Xe tay ga

boat

bəʊt

Thuyền

ship

ʃɪp

Tàu thủy

ferry

ˈfɛri

Phà, tàu chở khách

barge

bɑːʤ

Sà lan

lorry / truck

ˈlɒri / trʌk

Xe tải

van

væn

Xe mua cỡ trung

train

treɪn

Xe lửa, tàu hỏa

tube / metro train

tjuːb / ˈmɛtrəʊ treɪn

Tàu điện ngầm

airplane / plane

ˈeəpleɪn / pleɪn

Máy bay

helicopter

ˈhɛlɪkɒptə

Máy cất cánh trực thăng

space rocket / spacecraft

speɪs ˈrɒkɪt / ˈspeɪskrɑːft

Tàu vũ trụ, tàu không gian, thương hiệu lửa không gian

Đường xá với giao thông

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

road

rəʊd

Đường (nói chung)

lane

leɪn

Ngõ, làn đường

cycle lane

ˈsaɪkl leɪn

Làn đường giành riêng cho xe đạp

bus lane

bʌs leɪn

Làn đường dành riêng cho xe buýt

bypass / ring road / beltway

ˈbaɪpɑːs / rɪŋ rəʊd / beltway

Đường vành đai

freeway / highway / expressway

ˈfriːweɪ / ˈhaɪweɪ / ɪkˈsprɛsweɪ

Đường cao tốc

motorway

ˈməʊtəˌweɪ

Đường lớn dành riêng cho ô tô chạy nhanh; đường cao tốc

overpass

ˈəʊvəpɑːs

Cầu vượt

junction

ˈʤʌŋkʃən

Giao lộ

roundabout

ˈraʊndəbaʊt

Vòng xuyến

traffic lights

ˈtræfɪk laɪts

Đèn giao thông

traffic jam

ˈtræfɪk ʤæm

Tắc đường

heavy traffic

ˈhɛvi ˈtræfɪk

Giao thông mật độ cao, giao thông căng thẳng

to be congested

tuː biː kənˈʤɛstɪd

Bị tắc nghẽn

congestion

kənˈʤɛsʧən

Sự tắc nghẽn

queue

kjuː

Xếp thành hàng

roadworks

ˈrəʊdˌwɜːks

Công câu hỏi sửa đường

diversion

daɪˈvɜːʃən

Một tuyến đường khác được dùng để làm phân luồng giao thông

to be held up

tuː biː hɛld ʌp

Bị đình trệ

bottleneck

ˈbɒtlnɛk

Điểm tắc nghẽn

speed limit

spiːd ˈlɪmɪt

giới hạn tốc độ

road accident / oto crash

rəʊd ˈæksɪdənt / kɑː kræʃ

Tai nạn giao thông / tai nạn thương tâm ô tô

Phương tiện giao thông vận tải và Môi trường

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

fuel

/ɑːrt/

Nhiên liệu

emissions

/ˌfaɪn ˈɑːrt/

Sự phát, lan (khí)

emit

/ˈmjuː.zɪk/

Phát, lan (khí)

exhaust fumes

/ˈdræm.ə/

Khí thải (từ xe pháo cộ)

energy efficient

/ˈklæs·ɪks/

Tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả

air pollution

/ˈpeɪn.t̬ɪŋ/

Ô nhiễm ko khí

environmentally-friendly

/ˈskʌlp.tʃɚ/

Thân thiện cùng với môi trường

Phương tiện giao thông trong tương lai

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)