Bài toán trăm trâu trăm cỏ

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Giải bài toán cổ sau: Trăm trâu, trăm cỏ Trâu đứng ăn năm Trâu nằm ăn ba Lụ khụ trâu già ba con một bó Hỏi có bao nhiêu nhỏ trâu đứng, trâu nằm, trâu già?


3.873

Với giải bài bác 12 trang 25Chuyên đề Toán 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong bài tập cuối siêng đề 1 góp học sinh tiện lợi xem với so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập chuyên đề Toán 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài bác tập chăm đề Toán lớp 10 bài xích tập cuối siêng đề 1

Bài 12 trang 25 chuyên đề Toán 10:Giải vấn đề cổ sau:

Trăm trâu, trăm cỏ

Trâu đứng nạp năng lượng năm

Trâu nằm ăn uống ba

Lụ khụ trâu già

Ba nhỏ một bó

Hỏi tất cả bao nhiêu con trâu đứng, trâu nằm, trâu già?

Lời giải:

Gọi số trâu đứng, trâu nằm, trâu già theo thứ tự là x, y, z (x, y, z là số nguyên dương).

Bạn đang xem: Bài toán trăm trâu trăm cỏ

Theo đề bài bác ta bao gồm hệ phương trình:x+y+z=1005⁢x+3⁢y+13⁢z=100(*).

(*)⇔x+y=100-z15x+9y=300-z⇔x=-300+4⁢z3y=600-7⁢z3⇔x=4⁢z3-100⁢y=200-7⁢z3.

Vìx > 0 nên4⁢z3-100>0 ⇒z>75,

y > 0 nên200-7⁢z3>0⇒z85.

Mà z là số nguyên dương nênz∈76;77;…;84.

Lại tất cả x là số nguyên nên4⁢z3-100là số nguyên, suy ra z ⁝ 3⇒z∈78;81;84.

+) cùng với z = 78 thì x = 4, y = 18.

Xem thêm: Các Chức Năng Của Điều Khiển Điều Hòa Và Ý Nghĩa, Chức Năng Các Nút Trên Điều Khiển Điều Hòa

+) với z = 81 thì x = 8, y = 11.

+) cùng với z = 84 thì x = 12, y = 4.

Vậy số trâu đứng, trâu nằm, trâu già theo sản phẩm tự hoàn toàn có thể là 1 trong các ba bộ số (4; 18; 78), (8; 11; 81), (12; 4; 84).

Bài 1 trang 24 chăm đề Toán 10:Trong những hệ phương trình sau, hệ như thế nào là hệ phương trình hàng đầu ba ẩn? mỗi bộ cha số (–1; 0; 1),có là nghiệm của những hệ phương trình số 1 ba ẩn kia không?

Bài 2 trang 24 chuyên đề Toán 10:Giải những hệ phương trình sau bằng phương thức Gauss:

Bài 3 trang 24 chuyên đề Toán 10:Tìm phương trình của parabol (P): y = ax2+ bx + c (a ≠ 0), biết:

Bài 4 trang 24 chuyên đề Toán 10:Một viên lam ngọc và hai viên hoàng ngọc trị giá cấp 3 lần một viên ngọc bích. Còn bảy viên lam ngọc với một viên hoàng ngọc trị giá vội vàng 8 lần một viên ngọc bích. Biết giá tiền của bộ ba viên ngọc này là 270 triệu đồng. Tính mức chi phí mỗi viên ngọc.

Bài 5 trang 24 chuyên đề Toán 10:Bốn ngư gia góp vốn mua phổ biến một loại thuyền. Số chi phí người thứ nhất đóng góp bằng một nửa tổng số tiền của rất nhiều người còn lại. Tín đồ thứ hai góp sức bằngtổng số tiền của không ít người còn lại. Tín đồ thứ ba góp sức bằngtổng số tiền của rất nhiều người còn lại. Tín đồ thứ tư đóng góp 130 triệu đồng. Cái thuyền này được cài giá bao nhiêu?

Bài 6 trang 24 chuyên đề Toán 10:Một quỹ đầu tư dự kiến dành khoản tiền 1,2 tỷ đồng để đầu tư vào cồ phiếu. Để tìm ra mức độ đen đủi ro, các cổ phiếu được tạo thành ba loại: rủi ro khủng hoảng cao, rủi ro trung bình và khủng hoảng rủi ro thấp. Ban chủ tịch của quỹ ước tính các cổ phiếu rủi ro cao, rủi ro khủng hoảng trung bình và rủi ro khủng hoảng thấp sẽ hữu dụng nhuận mỗi năm lần lượt là 15%, 10% với 6%. Nếu đưa ra mục tiêu đầu tư bổ ích nhuận mức độ vừa phải là 9%/năm bên trên tổng số vốn đầu tư, thì quỹ nên đầu tư bao nhiêu chi phí vào mỗi loại cổ phiếu? Biết rằng, nhằm an toàn, khoản chi tiêu vào các cổ phiếu rủi ro thấp sẽ gấp rất nhiều lần tổng những khoản chi tiêu vào các cổ phiếu trực thuộc hai loại còn lại.

Xem thêm: Cách Làm Trắng Da Toàn Thân Bằng Bia, Tại Nhà Hiệu Quả Bất Ngờ

Bài 7 trang 24 chăm đề Toán 10:Ba loại tế bào A, B, C triển khai số lần nguyên phân theo thứ tự là 3,4,5 cùng tổng số tế bào con tạo nên là 216. Biết rằng khi chưa tiến hành nguyên phân, số tế bào các loại C bằng trung bình cộng số tế bào loại A và loại B. Sau thời điểm thực hiện tại nguyên phân, tổng cộng tế bào bé loại A và các loại B được tạo thành ít rộng số tế bào con loại C được tạo thành là 40. Tính số tế bào bé mỗi một số loại lúc ban đầu.

Bài 8 trang 25 siêng đề Toán 10:Cho sơ vật dụng mạch năng lượng điện như Hình 1. Biết rằng R = R1= R2= 5 Ω. Hãy tính các cường độ mẫu điện I, I1và I2

Bài 9 trang 25 siêng đề Toán 10:Cho A, B cùng C là bố dung dịch cùng một số loại acid bao gồm nồng độ không giống nhau. Hiểu được nếu trộn ba dung dịch mỗi các loại 100 ml thì được hỗn hợp nồng độ 0,4 M (mol/lít); giả dụ trộn 100 ml hỗn hợp A với 200 ml dung dịch B thì được dung dịch nồng độ 0,6 M; ví như trộn 100 ml hỗn hợp B với 200 ml hỗn hợp C thì được dung dịch nồng độ 0,3 M. Mỗi hỗn hợp A, B cùng C tất cả nồng độ bao nhiêu?

Bài 10 trang 25 chăm đề Toán 10:Xăng sinh học tập E5 là hỗn hợp xăng ko chì truyền thống và cồn sinh học tập (bio – ethanol). Trong loại xăng này chứa 5% hễ sinh học. Khi bộ động cơ đốt cháy lượng hễ trên thì xẩy ra phản ứng hoá học

Bài 11 trang 25 siêng đề Toán 10:Trên thị phần hàng hoá có bố loại thành phầm A, B, C với giá mỗi tấn tương ứng là x, y, z (đơn vị: triệu đồng, x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0). Lượng cung với lượng cầu của mỗi thành phầm được cho trong bảng dưới đây: