Part ii

     

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia & East Malaysia. They are separated by about 640 kni of the sea & together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.

Bạn đang xem: Part ii

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur & it is also the largest đô thị in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religions such as Buddhism and Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply as

Malay). English, Chinese, and Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. & English is a compulsory second language.

Xem thêm: Các Bài Hát Về Mùa Thu Lãng Mạn Nhất, Top 8 Bài Hát Về Mùa Thu Hà Nội Mê Đắm Lòng Người

*

Dịch bài:

Malaysia là một trong những trong các nước nhà nằm trong cộng đồng các non sông Đông nam giới Á (ASEAN). Nó được chia làm hai miền tất cả Tây Malaysia, Đông Malaysia. Bọn chúng bị chia cắt bởi khoảng tầm 640km đường biển và cùng hợp thành một diện tích s rộng 329,758 km2. Malaysia gồm khí hậu sức nóng đới. Đơn vị tiền tệ của Malaysia là ringgit, một ringgit bởi 100 sen.

Xem thêm: Bài Luận Tiếng Anh Về Bùng Nổ Dân Số Thế Giới, Luyện Nói » Kỹ Năng » Unit 12 » Tiếng Anh Lớp 7

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur và đây cũng là thành phố lớn độc nhất vô nhị nước. Dân sinh của Malaysia năm 2001 là bên trên 21 triệu người. Hồi giáo là tôn giáo thừa nhận của nước này. Dường như còn bao hàm tôn giáo khác như Phật giáo cùng Hindu giáo. Quốc ngữ là giờ đồng hồ Bahasa Malaysia (được viết dễ dàng là giờ Malay). Giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Trung với tiếng Tamil cũng rất được sử dụng rộng rãi. Ngôn ngữ được dạy cho học viên là giờ Bahasa Malaysia, giờ đồng hồ Trung Quốc, hoặc tiếng Tamil. Giờ đồng hồ Bahasa Malaysia là ngữ điệu chính được thực hiện trong việc huấn luyện và giảng dạy ở các trường trung học phổ thông, mặc dù nhiên, một số học sinh vẫn có thể tiếp tục học tiếng trung quốc hoặc giờ đồng hồ Tamil. Hình như tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc vật dụng hai.

a) Fill in the table with the right information about Malaysia. (Điền tin tức đúng vào bảng nói tới nước Malaysia.)

1. Area:

2. Population:

3. Climate:

4. Unit of currency:

5. Capital city:

6. Official religion:

7. National language:

8. Compulsory second language:

Trả lời:

1. Area:329,758 km2

2. Population:over 22 million

3. Climate:tropical climate

4. Unit of currency:ringgit

5. Capital city:Kuala Lumpur

6. Official religion:Islam

7. National language:Bahasa Malaysia

8. Compulsory second language:English

b) True or false? kiểm tra (x) the boxes. Then correct the false statements.(Đúng xuất xắc sai. Điền lốt (v) vào ô trống. Tiếp nối sửa các câu sai cho đúng.)