Ba tấm vải dài 105m nếu cắt đi 1/9 tấm vải thứ nhất

     

Câu trả lời được đúng đắn chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Ba tấm vải dài 105m nếu cắt đi 1/9 tấm vải thứ nhất

Bạn đã xem: tía tấm vải lâu năm 105m nếu cắt đi 1/9 tấm vải thứ nhất


*

Đáp án:

Đáp số : mảnh vải 1 : 27m; mảnh vải 2 : 42m; miếng vải 3 : 36m.

Giải thích công việc giải:

Khi giảm đi (frac19) miếng vải trước tiên thì miếng vải đó sót lại (frac89) phần.

Xem thêm: Cách Tính Nồng Độ Mol Dung Dịch Sau Phản Ứng, Bài Tập Tính Nồng Độ Mol Sau Phản Ứng

Khi cắt đi (frac13) tấm vải vóc thứ bố thì miếng vải đó sót lại (frac23) phần

Nhìn vào sơ trang bị ta thấy, do phần còn sót lại của ba tấm vải đều bằng nhau nên coi miếng vải thứ nhất là (9) phần bằng nhau thì mảnh vải sản phẩm công nghệ hai bởi (14) phần như thế; mảnh vải thứ tía bằng (12) phần như thế.

Xem thêm: Quất Ngâm Mật Ong Để Được Bao Lâu ? Cách Bảo Quản Quất Ngâm Mật Ong Để Được Bao Lâu

Tổng số phần đều nhau là :

(9+14+12=35) (phần)

Giá trị của một phần là :

(105 : 35 = 3) (m)

Mảnh vải thứ nhất dài là :

(3 imes 9=27) (m)

Mảnh vải thiết bị hai nhiều năm là :

(3 imes 14=42) (m)

Mảnh vải thứ tía dài là :

(3 imes 12=36) (m)

Đáp số : miếng vải 1 : 27m; mảnh vải 2 : 42m; mảnh vải 3 : 36m.


*

*

Hãy giúp mọi người biết câu vấn đáp này nạm nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar10 voteGửiHủyĐăng nhập để hỏi bỏ ra tiếtChưa có nhómTrả lời2643

Cám ơn

2470


*

Đây là 1 trong chuyên gia, câu vấn đáp của người này mang tính đúng chuẩn và tin tưởng cao

Phân số chỉ số vải sót lại của tấm trước tiên là:

$1-frac19= frac89$(tấm vải 1)

Phân số chỉ số vải còn lại của tấm sản phẩm hai là:

$1-frac37= frac47$(tấm vải vóc 2)

Phân số chỉ số vải còn sót lại của tấm thứ cha là:

$1-frac13= frac23$(tấm vải 3)

Vậy $frac89$ tấm vải vóc 1= $frac47$ tấm vải vóc 2= $frac23$ tấm vải vóc 3

Hay $frac89$ tấm vải vóc 1=$frac814$ tấm vải vóc 2=$frac812$ tấm vải 3

Coi tám vải 1 là 09 phần bởi nhau,tấm vải 2 là 14 phần bằng nhau,tấm vải 3 là 12 phần cân nhau như thế.Tổng số phần đều bằng nhau là:

$9+14+12=35$(phần)

Giá trị 1 phần là:

$105:35=3$(m)

Tấm vài thứ nhất dài số mét là:

$3 imes9=27$(m)

Tấm vài sản phẩm hai dài số mét là:

$3 imes14=42$(m)

Tấm vài ba thứ tía dài số mét là:

$3 imes12=36$(m )

ĐS: tấm 1: 27m, tấm 2: 42m ,tấm 3: 36m

Hãy góp mọi bạn biết câu vấn đáp này cố nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar4.6starstarstarstarstar5 voteGửiHủyĐăng nhập để hỏi đưa ra tiếtXEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 5 - TẠI ĐÂY

Bạn mong mỏi hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện