AN NGHĨ RA MỘT SỐ NẾU LẤY SỐ ĐÓ CHIA CHO 5

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

An nghĩ ra một số, nếu đem sô đó phân tách cho 5 ta được yêu mến là 4 và số dư là số dư khủng nhất. Hãy search số đó?


*

*

1.trong phép chia, số phân chia là 18, yêu mến là 27 với số dư là số khủng nhất

2. Cho 2 số bao gồm tổng là 319. Nếu mang số to chia số bé dại thì được yêu thương là 8 và dư 4. Tìm 2 số đó

3. Mang đến 2 số bao gồm hiệu là 105. Nếu mang số phệ chia mang đến số bé nhỏ thì được mến là 7 và dư 3. Tìm 2 số đó


Tìm số lớn nhất có bố chữ số cơ mà khi phân chia số đó đến 75 ta được thương với số dư bởi nhau

Trong một phép chia, số bị chia bằng 86 và số dư bằng 9. Tìm kiếm số phân tách và thương

Trong một phép phân tách ta được: Thương bởi 6, số dư bởi 49, tổng của số bị chia và dư bằng 595. Tìm số phân chia và số bị chia

Trong một phép phân chia số bị chia là 200, số dư là 13. Tìm số phân chia và thương.

Bạn đang xem: An nghĩ ra một số nếu lấy số đó chia cho 5

Tìm số tự nhiên và thoải mái b, biết rằng: Nếu phân chia 129 mang lại số b ta được số dư là 10 và phân tách 61 đến số b ta được số dư cũng là 10

Tìm số thoải mái và tự nhiên a,biết rằng: Khi phân chia số a mang đến 14 ta được yêu mến là 5 với số dư lớn số 1 trong phép phân tách ấy


Lớp 6 Toán
2
0

bài 1: tra cứu số bị chia và số chia nhỏ dại nhất để sở hữu thương là 8 dư 45

bài 2: trong phép chia, số phân chia là 1009,thương là 673,số dư là số lớn nhất trong phép chia đó. Search số bị chia

bài 3: lấy một số ít đem phân tách cho 64 được số dư là 38 nếu mang số đó chia cho 67 thì được thương cũng bằng thương trong phép phân tách đó và số dư là 14. Tìm kiếm số đó.

bài 4: lúc chia 1 số cho 48 thì đc số dư là 41. Nếu bỏ ra số đó cho 16 thì thương đổi khác thế nào?

giải rõ ràng nhé những bạn


Lớp 6 Toán
2
0

Một phép phân chia co yêu mến = 5 du 12 .Nếu lấy sô bị chia chia đến tổng số phân chia và số dư ta được thương là 3 du 18 .Tìm số bị chia


Lớp 6 Toán
0
0

Nếu rước số 1756 phân tách cho một số tự nhiên ta đượ thương là 6 và số dư là số béo nhất hoàn toàn có thể . Tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái đó


Lớp 6 Toán
4
0

a. Tổng của 3 số là 877.

Xem thêm: Con Người Có Tổ Có Tông Như Cây Có Cội Như Sông Có Nguồn, Con NgườI Có Tổ Có Tông

Lấy số máy ba chia mang lại số thiết bị hai thì được thương là 3 với dư 4; còn mang số thứ hai chia mang đến số thứ nhất thí được yêu thương là 2.

Xem thêm: Biển Số Xe Đuôi 33 Có Ý Nghĩa Gì, Tra Biển Số Xe

Tìm cha số đó. 

b. Lúc chia một số tự nhiên cho 58 thì được số dư là 53.Nếu phân tách số đó mang lại 62 thì mến không đổi còn số dư là một .

Tìm số đó

 


Lớp 6 Toán
5
0

tìm số từ bỏ nhiên nhỏ nhất bao gồm chữ số hàng đơn vị chức năng là 5 phân chia cho 11 dư 4 phân chia cho 13 dư 6 và phân tách hết đến 7

một phép chia có thương bằng 5 với số dư là 12 nếu đem số bị phân tách chia cho tổng số chia và số dư ta được thương là 3 với số dư là 18 tìm số bị chia


Lớp 6 Toán
0
0

cho 2 số nếu mang số béo chia mang lại số bé dại thì được yêu đương là 7 với số dư khủng nhất rất có thể được là 49 Tìm hai số đó


Lớp 6 Toán
3
0

cho 2 số,nếu đem số khủng chia đến số bé dại được yêu quý là 7 với số dư lớn nhất hoàn toàn có thể đc là 48.Tìm 2 số đó


Lớp 6 Toán
6
0

Lớp học tập trực con đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô hương thơm Toán 6- Thầy Đô

Khoá học trên OLM (olm.vn)