TRƯỜNG HỌC TOÁN PITAGO

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn vẫn xem: góp em cùng với pls pls pls


Bạn đang xem: Trường học toán pitago

*

1/ An gọi một quyển truyện 200 trang. Biết hai lần số trang đang đọc bằng bố lần số trang chưa đọc. Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc là bao nhiêu trang?

Trả lời: Vậy số trang quyển truyện An đã đọc... Trang
Xem thêm: Giải Bóng Đá Futsal Là Gì - Bóng Đá Futsal Là Gì, Một Hiệp Bao Nhiêu Phút

*

An hiểu một quyển truyện 200 trang. Biết gấp đôi số trang sẽ đọc bởi 3 lần số trang không đọc. Vậy số quyển truyện an đã đọc là từng nào trang?
Xem thêm: The Storm Blew Off The Roof Off Definition And Meaning, The House====

*

 

Nếu coi số trang An vẫn đọc 3 phần thì số trang chưa đọc là 2 phần như thế.

Ta bao gồm sơ đồ:

- Số trang đã đọc: !___!___!___!

- Số trang chư đọc: !___!___! (Tổng 200 trang)

Số trang An vẫn đọc là: 200 : (3 + 2) x 3 = 120 trang

Đáp số: 120 trang

An phát âm một quyển truyện 200 trang. Biết 2 lần số trang sẽ đọc bằng 3 lần số trang không đọc. Vậy số trang quyển truyện An đã đọc là bao nhiêu trang?

An đọc 1 quyển truyện dày 200 trang . Biết 2 lần số trang đang đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.

Vậy số trang quyển truyện An sẽ đọc là :... ( Giải chi tiết , mình tick mang lại ! ) 

An hiểu một quyển truyện 200 trang. Biết gấp đôi số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số trang quyển truyện An đang đọc số trang là:

GHI CÁCH GIẢI RA GIÚP MÌNH NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gọi số trang sẽ đọc là a

Gọi số trang chưa đọc là b

Ta có:2*a=3*b (1)

Ta có: a+b=200

=> a=200-b (2)

Thay (2) vào (1), ta có:

2*a = 3*b

(200-b)*2 = 3*b

400-2*b =3*b

400 = 2*b+3*b

400 =b*5

b = 400:5

b = 80 (Số trang không đọc)

Số trang đang đọc là:

200-80=120( trang)

ĐS:120 trang

Nhớ tick bản thân nhé các bạn

 

An đọc một quyển truyện 200 trang.Biết 2 lần số trang sẽ đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.Vậy số trang quyển truyện An đã đọc là bao nhiêu trang ???????

an phát âm 1 quyển truyện dày 200 trang , biết 2 lần số trang đang đọc bởi 3 lần số trang không đọc . Vậy an đang đọc được số trang là ?

de ma ban

 

vi 2 lan so trang domain authority doc bang 3 lan so trang chua doc nen so trang da doc la 3 phan bang nhau thi so trang chua doc la 2 phan nhu the

ta teo so do:

​​​

roi giai tiep

 

 

 

an đọc 1 quyển truyên 200 trang. Biết 2 lần số trang đã đọc bởi 3 lần số trang không đoc.

vậy số trang truyện an đã đọc là

An phát âm một quyển truyện 200 trang.Biết 2 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.Vậy số trang quyển truyện An đang đọc là ?

An hiểu một quyển truyện. Sau ngày máy nhất, 5 lần số trang vẫn đọc bởi 3 lần sốtrang chưa đọc. Ngày trang bị hai An đọc 25 trang nữa thì tính ra An đang đọc được nửa quyểntruyện. Hỏi quyển truyện An đọc tất cả bao nhiêu trang ?