Hợp chất có tính lưỡng tính là al(oh) 3

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*


Cho những sơ vật phản ứng sau: X (dư) + Ba(OH)2 → Y + Z; X + Ba(OH)2 (dư) → Y + T + H2O Biết chất Y chức năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng. Cho các chất sau: Al2O3, Al(OH)3, AlCl3, Al2(SO4)3, Al(NO3)3. Số chất thỏa mãn nhu cầu với đặc điểm của X là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Bạn đang xem: Hợp chất có tính lưỡng tính là al(oh) 3


Cho những sơ thứ phản ứng sau:

X (dư) + Ba(OH)2 → Y + Z; X + Ba(OH)2 (dư) → Y + T + H2O

Biết hóa học Y tác dụng được với hỗn hợp H2SO4 loãng.

Cho các chất sau: Al2O3, Al(OH)3, AlCl3, Al2(SO4)3, Al(NO3)3. Số chất thỏa mãn với đặc điểm của X là 

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.Cho những chất: Al, Al2O3, Al(OH)3, Si, SiO2, Zn(OH)2, Cr(OH)3, Na2O, NaCl, Al4C3, Fe(OH)3, Ba(HCO3)2. Số chất trong dãy thỏa mãn khi hài hòa trong hỗn hợp NaOH loãng dư, điều kiện thường nhìn thấy tan hết và chỉ còn thu được một dung dịch tốt nhất là: A. 7 B. 8 C. 4 D. 6

Cho những chất: Al, Al2O3, Al(OH)3, Si, SiO2, Zn(OH)2, Cr(OH)3, Na2O, NaCl, Al4C3, Fe(OH)3, Ba(HCO3)2. Số hóa học trong dãy vừa lòng khi hòa tan trong hỗn hợp NaOH loãng dư, điều kiện thường bắt gặp tan hết và chỉ còn thu được một dung dịch độc nhất vô nhị là:

A. 7

B. 8

C. 4

D. 6


Cho những chất CH2=CH-COOH, C6H5OH, C2H5OH, KOH, Ba(OH)2, Al(OH)3, AlCl3, HCl, BaSO4. Số chất công dụng được với Na2CO3 là: A. 4 B. 6 C. 5 D. 7

Cho các chất CH2=CH-COOH, C6H5OH, C2H5OH, KOH, Ba(OH)2, Al(OH)3, AlCl3, HCl, BaSO4. Số chất chức năng được cùng với Na2CO3 là:

A.

B. 6

C. 5

D. 7


Cho những chất sau: KHCO3; (NH4)2CO3; H2ZnO2; Al(OH)3; Pb(OH)2; Sn(OH)2; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al, Zn. Số chất lưỡng tính là: A. 8. B. 10. C. 6. D. Đáp án khác.

Cho những chất sau:

KHCO3; (NH4)2CO3; H2ZnO2; Al(OH)3; Pb(OH)2; Sn(OH)2; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al, Zn.

Số hóa học lưỡng tính là:

A. 8.

B. 10.

C. 6.

D. Đáp án khác.


Các hiđroxit: Ba(OH)2, NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3 được kí hiệu thiên nhiên là X, Y, Z, T. Tác dụng thí nghiệm của X, Y, Z, T được ghi sinh sống bảng sau: các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là A. Ba(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, NaOH. B. Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, NaOH. C. NaOH, Fe(OH)3, Al(OH)3, Ba(OH)2 D. NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2

Các hiđroxit: Ba(OH)2, NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3 được kí hiệu tình cờ là X, Y, Z, T. Kết quả thí nghiệm của X, Y, Z, T được ghi sinh sống bảng sau:

*

Các chất X, Y, Z, T theo lần lượt là

A. Ba(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, NaOH.

Xem thêm: 7 Natural Wonders You Must See In Vietnam, Bạn Nào Viết Hộ Mình Bài Topic Với

B. Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, NaOH.

C. NaOH, Fe(OH)3, Al(OH)3, Ba(OH)2

D. NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2


Các hiđroxit: NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2 được kí hiệu đột nhiên là X, Y, Z, T. Tác dụng thí nghiệm của X, Y, Z, T được ghi làm việc bảng sau: các chất X, Y, Z, T theo lần lượt là A. NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2. B. NaOH, Fe(OH)3, Al(OH)3, Ba(OH)2. C. Ba(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, NaOH.. D. Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, NaOH.

Các hiđroxit: NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2 được kí hiệu tự nhiên là X, Y, Z, T. Công dụng thí nghiệm của X, Y, Z, T được ghi sinh sống bảng sau:

*

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2.

B. NaOH, Fe(OH)3, Al(OH)3, Ba(OH)2. 

C. Ba(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, NaOH..

D. Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, NaOH.


Cho những chất sau: Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2, NaHCO3, Al, Zn. Trong các chất trên tổng số hóa học lưỡng tính là:

A. 7

B. 5

C. 6

D.

Xem thêm: Chứng Minh Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta Trong Bài Văn Là Ở Thời Kì Nào?

4


Cho những chất sau: Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2, NaHCO3, Al, Zn. Trong những chất bên trên tổng số hóa học lưỡng tính là

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4


Cho những hỗn đúng theo sau vào nước dư: (1) Na2O với Al2O3 (tỉ lệ số mol 1:1); (2) Ba(HCO3)2 và NaOH (tỉ lệ số mol 1:2); (3) Cu với FeCl3 (tỉ lệ số mol 2:1); (4) Al(OH)3 với Ba(OH)2 (tỉ lệ số mol 1:2); (5) K và KHCO3 (tỉ lệ số mol 1:1); (6) Fe và AgNO3 (tỉ lệ số mol 1:3); (7) NaHS cùng Ba(OH)2 (tỉ lệ số mol 2:1); (8) Na với Al (tỉ lệ số mol 3:1); (9) Al, Al2O3, KOH và Na (tỉ lệ số mol 1:2:1:2). Số tất cả hổn hợp tan hoàn toàn tạo dung dịch nhất quán và không thể chất rắn là A. 4....

Cho những hỗn đúng theo sau vào nước dư:

(1) Na2O với Al2O3 (tỉ lệ số mol 1:1); (2) Ba(HCO3)2 cùng NaOH (tỉ lệ số mol 1:2);