Al + hno3 → al(no3)3 + n2 + h2o

     

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là bội phản ứng lão hóa khử khi đến Al chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng sau phản ứng thu được muối nhôm và khí nito. Mong muốn với phương trình bội nghịch ứng Al bội phản ứng HNO3 loãng, bạn đọc sẽ biết cách viết và cân nặng bằng đúng đắn phản ứng. Từ bỏ đó áp dụng vào giải những dạng bài bác tập tương quan đến kim loại tính năng axit HNO3. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Al + hno3 → al(no3)3 + n2 + h2o


2. Cách cân đối phản ứng Al tính năng HNO3

Xác định mục đích của từng chất tham gia bội phản ứng với nêu sự oxi hóa, sự khử:

Al0 + H+5NO3 loãng →Al+3(NO3)3+ N02+ H2O

Bạn đã xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O


Số thoái hóa của Al tăng trường đoản cú 0 lên +3 => Al là chất khử

Số thoái hóa của N sút từ +5 xuống 0 => HNO3 là chất oxi hóa

Sự oxi hóa: Al → Al+3 + 3e

Sự khử: 2N+5 + 10e → N2

b) cân bằng phản ứng bên trên theo cách thức thăng bởi electron.

0Al + H+5NO3 loang →+3Al(NO3)3 + 0N2 + H2O

*

3. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra Al tác dụng HNO3 

Dung dịch HNO3 loãng

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. vạc biểu làm sao sau đây là sai?

A. Dung dịch AlCl3 cùng Al2(SO3)3 có tác dụng quỳ tím hóa hồng

B. Al(OH)3, Al2O3, Al phần lớn là những chất lưỡng, tính

C. Nhôm là kim loai vơi và có tác dụng dẫn điện Iot

D. Tự Al2O3 tất cả thế pha trộn được Al.


Câu 2. hiện tượng nào xẩy ra khi mang đến từ từ mang lại dư hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp AlCl3?

A. Ban đầu không thấy hiện nay tượng, tiếp đến kết tủa xuất hiện

B. Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức, tiếp đến kết tủa chảy dần

C. Ban đầu không thấy hiện nay tượng, sau đó kết tủa xuất hiện, rồi tung dần.

D. Xuất hiện thêm kết tủa keo trắng ngay lập tức và ko tan,


Đáp án B

Phương trình phản nghịch ứng

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3NaCl

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức lập tức, kế tiếp kết tủa chảy dần


Câu 3. mang lại 3,82 gam hợp kim Ba, Al vào nước dư chỉ nhận được dung dịch không duy độc nhất một muối. Khối lượng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam,

D. 2,740 gam


Câu 4. cho 1 lá nhôm vào ống nghiệm đựng dung dịch Hg(NO3)2, thấy có một lớp thủy ngân bám trên mặt phẳng nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan gần kề được là:

A. Khí hiđro bay ra mạnh.

B. Khí hiđro bay ra sau đó tạm dừng ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan tức thì trong thủy ngân và không có phản ứng.


Đáp án A

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo với Hg láo hống. Hỗn hống Al công dụng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2


Câu 5. Cho sơ thứ phản ứng sau: Al → X → Al2O3 → Y→ Z → Al(OH)3

X, Y, Z lần lượt có thể là:

A. Al(NO3)3, NaAlO2, AlCl3

B. Al(NO3)3, Al(OH)3, AlCl3

C. AlCl3, Al2(SO4)3, NaAlO2

D. AlCl3, NaAlO2, Al2(SO4)3


Đáp án A

Al → X (Al(NO3)3) → Al2O3 → Y(NaAlO2) → Z(AlCl3) → Al(OH)3

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

2Al(NO3)3 → Al2O3 + 6NO2 + 3/2O2

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

NaAlO2 + 4HCl → NaCl + AlCl3 + 2H2O

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl


Câu 6. Nhỏ từ bỏ từ cho tới dư dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3 hiện nay tượng xảy ra là

A. Có kết tủa keo dán trắng, sau đó kết tủa tan.

B. Chỉ có kết tủa keo trắng.

C. Có kết tủa keo trắng và khí bay lên.

D. Không có kết tủa, có khí bay lên.


Đáp án A

Nhỏ từ từ đến đến dư dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo dán trắng xuất hiện.

3KOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

Sau đó kết tủa keo dán trắng tan trong NaOH dư tạo dung dịch trong suốt (vì Al(OH)3 có tính lưỡng tính rã được trong hỗn hợp axit dư, với kiêm dư)

KOH + Al(OH)3 → KAlO2 + 2H2O


Câu 7. Cặp chất nào sau đây rất có thể tồn tại được trong cùng một dung dịch

A. AlCl3 với Na2CO3

B. KNO3 với NaOH

C. AgNO3 cùng KCl

D. BaCl2 cùng H2SO4


Đáp án B

A. Al2(SO4)3 + 3Na2CO3 → Al2(CO3)3 + 3Na2SO4

C. KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

D. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl


Câu 9. Cho 300 ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,4M, rung lắc đều cho đến khi phản nghịch ứng kết thúc ta nhận được kết tủa Z. Tính cân nặng kết tủa thu được.

A. 1,56 gam.

Xem thêm: Tìm Hai Số Nguyên Tố P, Biết: P + 2; P + 6; P + 8, P+2,P+6,P+8,P+12,P+14 Cũng Là Số Nguyên Tố

B. 3,12 gam.

C. 6,24 gam.

D. 2,34 gam.


Đáp án B

Ta có theo đầu bài

nNaOH = 0,15.2 = 0,6 mol;

nAl2(SO4)3 = 0,1.0,4 = 0,08 mol.

Phương trình hóa học:

6NaOH + Al2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 ↓

Theo đề bài 0,6 0,08

Phản ứng: 0,48 ← 0,08 → 0,16 mol

Sau phản bội ứng: 0,12 0,16 mol

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

0,12 → 0,12 mol

⟹ n↓= 0,16 – 0,12 = 0,04 mol

⟹ m↓ = 0,04.78 = 3,12 gam.


Câu 10. Cho 1 lít hỗn hợp NaOH chức năng với 600 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M nhận được 3,12 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.Nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH.

A. 0,12M

B. 0,12M hoặc 0,92M

C. 0,92M

D. 0,15M hoặc 0,92M


Đáp án B

Theo bài bác ra, ta có: nAl2(SO4)3 = 0,6.0,2 = 0,12 (mol) ⇒ nAl3+ = 2.0,12 = 0,24 (mol).

Cũng theo bài bác ra, nAl(OH)3 = 3,12 /78 = 0,04 (mol).

Ta thấy n↓ Al3+ và bài không yêu cầu tính lượng NaOH là min tốt max nên tất cả 2 trường vừa lòng xảy ra:

TH1: Chỉ tạo nên kết tủa cùng Al3+ còn dư, khi ấy chỉ xảy ra phản ứng tạo nên kết tủa.

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

0,12 0,04

=> = n/V= 0,12/1 = 0,12M.

TH2: Kết tủa ra đời và bị hòa tan một phần.

n↓còn lại = 4nAl3+ – nOH– → nOH- = 4nAl3+ – n↓ = 4.0,24 – 0,04 = 0,92 mol.

=> = n/V= 0,92/1 = 0,92 M.


Câu 11. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. AlCl3 với K2CO3

B. HNO3 với KHCO3

C. KAlO2 và NaOH

D. NaCl và AgNO3


Câu 12. Dùng hóa chất nào dưới đây để biệt lập Zn(NO3)2 với Al(NO3)3 ?

A. Dung dịch NaOH

B. Hỗn hợp Ba(OH)2

C. Hỗn hợp NH3

D. Hỗn hợp Ca(OH)2


Câu 13. Cho 1 gam sắt kẽm kim loại R vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,25M cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch không chứa ion Ag+ và có cân nặng giảm so với trọng lượng của hỗn hợp AgNO3 ban đầu là 4,4 gam. Sắt kẽm kim loại R là?

A. Cu.

B. Ca.

C. Zn.

D. Fe.


Đáp án D

*Trường hợp 1: R (hóa trị n) làm phản ứng trực tiếp với AgNO3

Phương trình phản nghịch ứng:

R + nAgNO3→ R(NO3)n + nAg

0,05/n → 0,05 → 0,05 mol

mdd giảm= mAg– mR pứ= 0,05.108 – 0,05R/n= 4,4

→ R/n= 20 → Loại

*Trường đúng theo 2: R là Ca

Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

0,025 → 0,025 → 0,025 mol

Ca(OH)2 + 2AgNO3→ Ca(NO3)2+ 2AgOH ↓

0,025 → 0,05 → 0,05

2AgOH → Ag2O + H2O

0,05 → 0,025 mol

ndd bớt = mAg2O + mH2 – mCa = 0,025.232 + 0,025.2 – 1= 4,85 gam: Loại

*Vậy R là Fe.

2.nFe AgNO3 fe → fe tan hết, Ag+ đưa hết thành Ag

mdd giảm= mAg– mFe = 0,05.108 – 1= 4,4 gam


Câu 14. Nhúng một đinh sắt vào 200ml dung dịch CuSO4 1M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy thô và đem cân nặng thì thấy khối lượng đinh sắt tăng lên 0,4g. Xem như thể tích dung dịch nạm đổi ko đáng kể. Vậy nồng độ của CuSO4 còn lại sau phản ứng là:

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 0,65M

D. 0,8M


Đáp án A

Số mol CuSO4 ban đầu là 0,2 mol

Gọi x là số mol fe phản ứng:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

x → x → x

56x (g) 64x (g)

Khối lượng định sắt tạo thêm là: 64x – 56x = 8x

Ta có: 8x = 0,4 → x = 0,05 mol

Số mol CuSO4 dư = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol

CMCuSO4= 0,15/0,2 = 0,75M


…………………………………

Mời các bạn đọc thêm một số phương trình phản nghịch ứng liên quan

THPT Sóc Trăng đã gửi tới chúng ta Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn. Văn bản tài liệu có 3 phần, phần đầu giúp chúng ta hoàn thành phương trình hóa học sẽ cho, những mục sau là té trợ, mở rộng cho phần thăng bằng phản ứng hóa học.

Các chúng ta cũng có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập thứ Lí 12 ,….

Xem thêm: Ai Phát Minh Ra Máy Bay Trực Thăng Ra Đời Năm Nào, 10 Điều Tâm Niệm*
*

*

Vô trách nhiệm là gì? Biểu hiện của thói vô trách nhiệm. Nghị luận về thói vô trách nhiệm


*

Thủy triều là gì? nguyên nhân sinh ra thủy triều


Mạch điều khiển và tinh chỉnh tín hiệu là mạch năng lượng điện tử có tính năng gì?


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường nên được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm bẵm này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.