Ag có tác dụng với h2so4 đặc nóng không

     

Phản ứng Ag + H2SO4 loãng không xảy ra vì Ag là kim loại yếu đứng sau H2 trong dãy hoạt động hóa học đề xuất không tính năng được với axit vừa phải yếu (HCl , H2SO4 loãng) chỉ công dụng được cùng với axit to gan như H2SO4 đặc, HNO3.

Bạn đang xem: Ag có tác dụng với h2so4 đặc nóng không

Cùng top lời giải xem thêm về axit sunfuric H2SO4 nhé!

I. Tính chất vật lý của axit sunfuric H2SO4

- Axit sunfuric H2SO4 là hóa học lỏng, sánh như dầu, nặng nề gấp gấp đôi nước, khó bay hơi với tan vô hạn vào nước.

- Axit sunfuric H2SO4 đặc hút nước bạo dạn và tỏa những nhiệt nên khi pha loãng bắt buộc cho rảnh axit đặc vào nước. Nếu làm ngược lại sẽ có tác dụng nước sôi bất thần bắn ra ngoài kèm theo những giọt axit làm bỏng da hoặc cháy quần áo.

- kết cấu phân tử của axit sunfuric H2SO4:

*

II. đặc thù hóa học tập của axit sunfuric 

1. Axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng)

+ H2SO4 loãng là một trong những axit mạnh, có rất đầy đủ các đặc điểm hóa học chung của một axit.

Xem thêm: Anh Chàng Kim Ngưu Hợp Với Cung Kim Ngưu Nam Hợp Với Cung Nữ Nào ?

+ Axit sunfuric loãng làm quỳ tím gửi thành màu đỏ.

+ Axit sunfuric có tác dụng làm quỳ tím hóa đỏ do tính axit mạnh mẽ của nó.

+ Axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại 

+ Axit sunfuric loãng có khả năng tác dụng với kim loại đứng trước hidro trong dãy vận động hóa học tập của kim loại

K>Ba>Ca>Na>Mg>Al>Zn>Fe2+>Ni>Sn>Pb>H>Cu>Hg+>Ag>Pt>Au

Ví dụ:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

 Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

H2SO4 + Ba → BaSO4 + H2

+ Axit sunfuric loãng tác dụng với bazơ

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4+ 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

+ Axit sunfuric loãng tác dụng với oxit bazơ

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

+ Axit sunfuric loãng tác dụng với muối 

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

H2SO4 + CaCO3  →CaSO4 + CO2 + H2O

H2SO4 + BaCl2  → BaSO4 +2HCl

2. Axit sunfuric đặc (H2SO4 đặc) 

*Số lão hóa của cơ mà lưu huỳnh (S) hoàn toàn có thể có là: -2 ; 0 ; +4 ; +6. Trong H2SO4 thì S gồm mức lão hóa +6 tối đa nên → H2SO4 đặc tất cả tính axit mạnh, oxi hóa dạn dĩ và bao gồm tính háo nước. 

a) Axit sunfuric đặc tính năng với kim loại

- Thí nghiệm: mang đến mảnh Cu vào ống nghiệm đựng H2SO4 đặc 

- hiện tại tượng: dung dịch chuyển sang màu xanh lá cây và khí bay ra có mùi sốc. 

- Phương trình hóa học: 

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O 

- H2SO4 đặc, nóng tính năng với những kim các loại khác 

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 ↑ + 6H2O 

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O 

*Lưu ý: 

 - trong những bài tập vận dụng, kim loại tác dụng với axit sunfuric đặc thường gặp mặt nhất là sản xuất khí SO2, lúc giải thường áp dụng bảo toàn e và bảo toàn nguyên tố:

ne = nkim loại.(hóa trị)kim loại = 2nSO2nH2SO4 pứ = 2nSO2 muối = mkim loại + 96nSO2

- H2SO4 sệt nguội tiêu cực (không phản nghịch ứng) với Al, Fe, Cr

- H2SO4 đặc bội phản ứng được với phần nhiều các kim loại (trừ Au cùng Pt) → muối (trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị cao) + H2O + SO2↑ (S, H2S).

Xem thêm: Xem Mẫu Bánh Sinh Nhật Chú Công An Cho Bé Dễ Thương, Cảnh Sát / Công An / Bộ Đội

 - sản phẩm khử của S+6 tùy nằm trong vào độ mạnh của kim loại: sắt kẽm kim loại có tính khử càng dũng mạnh thì S+6 bị khử xuống đến mức oxi hóa càng thấp.