8sinx=căn 3/cosx+1/sinx

     
8sinx = (√3sinx + cosx)/(sinx*cosx) 8sin² x * cosx = √3sinx + cosx 4sin² x * cosx = (√3/2)sinx + (1/2)cosx 4sin² x * cosx = (√3/2)sinx + (1/2)cosx 2sinx * sin2x = cos(x - π/3) cosx - cos3x = cos(x - π/3) cosx - cos(x - π/3) = cos3x 2sin(π/6) * sin(x - π/6) = cos3x sin(x - π/6) = cos3x = sin(π/2 - 3x) Giải tiếp nha em


Bạn đang xem: 8sinx=căn 3/cosx+1/sinx

*

2cos^3x+cos^2x-sin^2x+sinx = 0 cos^2x(2cosx + 1) + sinx(1 - sinx) = 0 (1 - sin^2x)(2cosx + 1)+ sinx(1 - sinx) = 0 (1 - sinx)(1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx(1-sin... (1-sinx)<(1+sinx)(2cosx+1) + sinx> = 0 1 - sinx = 0 (1) giỏi (1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx = 0 (2) (1)1 - sinx = 0 sinx = 0x = key performance indicator (2) (1+sinx)(2cosx+1)+sinx=02cosx+1+2sinx...
2 (sinx + cosx) + (sinx+cosx)^2 = 0 (sinx + cosx)(2 + sinx + cosx) = 0 sinx + cosx = 0 hay 2 + sinx + cosx = 0
*Xem thêm: Tổng Đại Lý Phân Phối Điều Hòa Nagakawa 9000Btu 1 Chiều Điện Máy Xanh 04/2022

*

$ (sin^3x-sinx)+(cos^3x+cosx) = 0$$ sinx(sin^2x-1)+cosx(cos^2x+1) = 0$$ -cos^2xsinx+cosx(cos^2x+1) = 0$$ cosx(-cosx.sinx+cos^2x+1) = 0$$ cos = 0$ hoặc ($-cosx.sinx+cos^2x+1) = 0$
*Xem thêm: 999+ Lời Chúc Buổi Sáng Hay Và Ngọt Ngào Cho Người Yêu, Bạn Bè

*

*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy xong hết luôn luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua nhanh thật, giờ chả còn ai ở trên đây
*